Gmail

Dzięki integracji BaseLinker w Gmail informacje o zamówieniach powiązanych z adresem e-mail nadawcy będą widoczne bezpośrednio w panelu Gmail.

 

Jak zintegrować konto Gmail?

Integrację należy aktywować w panelu BaseLinker. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 

  1. Przejdź do zakładki Integracje → Gmail 
  2. Wybierz przycisk Pobierz dodatek do Gmail

 

 

  1. Zainstaluj dodatek BaseLinker w Gmail widoczny w Google Workspace Marketplace (jeśli nie jesteś zalogowany, zaloguj się do Twojego konta Gmail). Następnie otwórz swoją skrzynkę Gmail i w pasku po prawej stronie odszukaj logo BaseLinkera

 

Aby rozwinąć boczny pasek, wybierz strzałeczkę w prawym dolnym rogu 🙂

 

 

  1.  Przy pierwszym użyciu podaj token API (możesz go znaleźć w panelu BaseLinker w sekcji Moje konto API)

 

 

 

Dostęp

Z aplikacji możesz korzystać zarówno na komputerze, jak i na telefonie 🙂