Napojení na MALL přes BaseLinker

N

V tomto článku naleznete přehledné informace o tom, jak se napojit na MALL Partner za pomocí doplňku BaseLinker.

Berte prosím v potaz, že v rámci integrace pomocí doplňku BaseLinker je třeba pracovat souběžně v systému MALL Partner a BaseLinker. Každá z uvedených stran poskytuje technickou podporu pro konkrétní část procesu. Detaily naleznete též v článku níže.

Obsah:

 • Registrace na BaseLinker
 • Registrace na MALL
 • Příprava na propojení účtů
 • Import produktů na platformu BaseLinker
 • Konfigurace účtu BaseLinker pro MALL a odeslání produktů na MALL
 • Práce s produkty v MALL a nastavení účtu
 • Úprava produktové nabídky v MALL
 • Spuštění prodeje na MALL

Jednotlivé kroky, které je třeba pro integraci učinit jsou následující:

Registrace na BaseLinker

Pokud ještě nemáte účet na platformě BaseLinker, je třeba se registrovat pod tímto odkazem. Registraci též můžete provézt z vašeho portálu v nabídce Služby pro partnery -> Doplňky a rozšíření.

Registrace na MALL

Pokud jste ještě nedokončili registraci na MALL Partner, registrujte se pod tímto odkazem. Po úspěšném dokončení obchodního procesu vám ze strany MALL bude zaslán úvodní email a přidělen Onboarding specialista, který vám bude k dispozici pro zodpovězení dotazů v průběhu integrace. Veškerou komunikaci prosím udržujte v reakci na obdržený úvodní email.

Příprava na propojení účtů

Po dokončení obou registrací je poté třeba vaše účty propojit. Identifikátor nutný k propojení obou platforem je váš API klíč neboli client ID. Tento klíč najdete ve vašem MALL Partner portálu v nabídce Firemní profil. Pro začátek integrace by váš účet též měl vždy být ve stavu TESTOVÁNÍ. Pokud vidíte stav jiný, spojte se prosím se svým obchodním zástupcem na straně MALL.

Příprava na propojení účtů

Po dokončení obou registrací je poté třeba vaše účty propojit. Identifikátor nutný k propojení obou platforem je váš API klíč neboli client ID. Tento klíč najdete ve vašem MALL Partner portálu v nabídce Firemní profil. Pro začátek integrace by váš účet též měl vždy být ve stavu TESTOVÁNÍ. Pokud vidíte stav jiný, spojte se prosím se svým obchodním zástupcem na straně MALL.

Před tím, než začnete nahrávat produkty na platformu BaseLinker a začnete činit kroky k jejich nahrání na MALL, pročtete prosím následující články, které obsahují podmínky zobrazení produktů na MALL z pohledu technického a zároveň pak po stránce obsahové.

 • Jak fungují kategorie, parametry v MALL – článek vysvětlující povinné atributy pro zobrazení produktů na stránkách MALL.
 • Požadavky na vzhled produktů – zde se dozvíte veškeré náležitosti, které musí Váš produkt splňovat, aby mohl být zobrazen na MALL. Berte prosím na vědomí, že produkty je vždy nutné nahrávat již s dokončenými překlady pro zvolenou zemi prodeje. MALL neposkytuje službu pro překlad produktů.Důležité:

Splnění uvedených požadavků na parametry a na vzhled produktů je základní podmínkou pro zobrazení nabídky na MALL. Prověřte proto předem, že vaše produkty jsou připraveny a splňují uvedené požadavky a v průběhu konfigurace na platformě BaseLinker těmto bodům věnujte pozornost.

Důležité:
Splnění uvedených požadavků na parametry a na vzhled produktů je základní podmínkou pro zobrazení nabídky na MALL. Prověřte proto předem, že vaše produkty jsou připraveny a splňují uvedené požadavky a v průběhu konfigurace na platformě BaseLinker těmto bodům věnujte pozornost.

Import produktů na platformu BaseLinker

Další nezbytnou náležitostí je nahrání produktů na platformu BaseLinker a jejich úprava před jejich nahráním do MALL Partner. Z mnoha e-shopových řešení je možné nahrát produkty na platformu BaseLinker automaticky. Pokud některé z řešení nevyhovuje vaším potřeba, je zároveň vždy možné produkty nahrát jednoduchým importem souboru ve formátu CSV nebo XML.

Konfigurace účtu BaseLinker pro MALL a odeslání produktů na MALL

Po vytvoření produktů nabídky na platformě BaseLinker je třeba produkty připravit pro import do MALL. Základním návodem jak veškerou nutnou konfiguraci správně dokončit je tento podrobný návod.

Důležité:
V případě jakýchkoliv dotazů na nahrávání produktů a práci s nimi na platformě BaseLinker, stejně jako dotazy ohledně konfigurace integrace na MALL Partner prosím vždy využívejte možnosti položit dotaz ve vašem panelu BaseLinker po přihlášení. Zajistíte tak jeho nejrychlejší možné vyřízení.

Kromě výše uvedených odkazů prosím věnujte pozornost i následujícím důležitým článkům, kde naleznete detailněji rozepsané další možnosti úpravy Vašich produktů:

 • Propojování kategorií a produktů – detailní návod, jak správně propojit vaše produkty s odpovídajícími kategoriemi stromu MALL pro jejich správnou integraci.
 • Doplňování parametrů – podrobný článek, který vás provede nezbytnou součástí listování produktů na MALL.
 • Oblíbené kategorie – vám pomůže nastavit často používané kategorie tak, abyste při práci s dalšími produkty mohli jejich konfiguraci vyřídit ještě rychleji.
 • Export kategorií – pokud si nejste jistí zařazením vašich produktů do správné kategorie, MALL pro vás připravil export stromu kategorií pro každou ze zemí. Tento export pak obsahuje i překlad jednotlivých kategorií do angličtiny pro lepší orientaci.

Práce s produkty v MALL a nastavení účtu

Berte prosím na vědomí, že odesláním produktů z BaseLinker do MALL není integrace dokončena. Dalšími důležitými kroky jsou kontrola produktů v MALL Partner portálu a nastavení Vašeho MALL Partner účtu.

Pro kontrolu vašich produktů využijte váš Sandbox účet. Každý z našich partnerů má přidělen unikátní přístup na MALL, skrze který je možné zkontrolovat nahrané produkty a jejich zobrazení. Použitím vašeho Sandbox účtu můžete též zjistit, zda vaše produkty odpovídají výše zmíněným podmínkám vzhledu produktů a zda mají uvedené správné třídící parametry.

Důležité:
Produkt bez správně uvedených třídících parametrů se na stránkách MALL nezobrazí do doby opravení dat produktu. Produkty je vždy třeba upravit v BaseLinker a poté je znovu odeslat do MALL.

V rámci MALL Partner portálu je pak potřebné dokončit nastavení a to doplněním všech kontaktů a notifikací. Dalším nastavením, které je nutné dokončit pro spuštění prodeje je nastavení doprav.

Pokud se vaše produkty zobrazují řádně ve vašem Sandbox účtu a i veškeré nastavení jste již dokončili, je možné odeslat vaši nabídku na kontrolu obsahu produktů.
MALL prověří zda vámi nahrané produkty odpovídají našim podmínkám a výsledek této kontroly obdržíte e-mailem od specialisty, který s vámi integraci řeší. Veškeré připomínky je nutné zapracovat dle uvedených instrukcí, vztahují se k celému portfoliu a nejen ke kontrolovanému vzorku. Nahráváte-li po kontrole další produkty, dodržujte vždy veškeré připomínky i u dalších nahrávaných produktů.

Důležité:
Veškeré dotazy na nastavení účtu a zobrazení produktů na MALL v průběhu integrace vždy řešte v e-mailovém vlákně komunikace s Onboarding specialistou, který vám byl přidělen. Zajistíte tak nejrychlejší možné vyřízení dotazu.

Úprava produktové nabídky v MALL

Pokud potřebujete upravit vaše produkty na MALL, je tak třeba nejprve učinit na platformě BaseLinker a poté data do MALL znovu odeslat. Jakákoliv úprava dat pak bude odpovídat vámi zvolenému způsobu napojení na BaseLinker, a to buď automaticky z vašeho systému, úpravou dat v BaseLinker a upravením konfigurace nebo pomocí nového importu ve formátu CSV nebo XML.

Pro aktualizaci cen a skladových zásob lze též vytvořit automatickou synchronizaci. Pokud jste tak již neučinili, doporučujeme zároveň nastavit i synchronizaci objednávek.

Spuštění prodeje na MALL

Spuštění prodeje na MALL je možné po splnění požadavků na vzhled produktu, správného nastavení účtu v MALL a nahrání kompletní portfolia, domluveného s vaším obchodním zástupcem. Zda vaše produkty podmínky splňují a veškeré detaily ohledně podmínek spuštění vždy řešte s vaším Onboarding specialistou.

Technická podpora pro spuštění prodeje po spuštění:
Jestli jsou vaše produkty aktivní na webu, zasílejte nám veškeré vaše dotazy skrze Mall Partner Centrum nápovědy. Zajistíte tak, že váš dotaz dorazí k osobě, která bude schopná váš dotaz vyřídit v nejkratší možné době.

O autorovi

BaseLinker.com

BaseLinker je platforma vytvořená pro integraci oblíbených marketplaces, online obchodů, přepravců a užitečných e-commerce nástrojů v jednom uživatelsky přívětivém panelu. Zkuste hromadné listování, správu objednávek a automatizaci funkcí pro ušetření času a nákladů. BaseLinker automaticky změní stavy objednávek, pošle zprávy zákazníkovi, vystaví faktury, vytvoří přepravní lístky a vytiskne dokumenty. Vyzkoušejte všechny integrace a funkce na 14 dní zdarma.

Přidat komentář

Doba zveřejnění

Kategorie

Tagy