Připojení Upgates do BaseLinker

P

Potřebujete napojit svůj obchod Upgates na BaseLinker a tápete, jak na to? Připravili jsme pro vás detailního průvodce, který vás provede celým procesem propojení vašeho e-shopu krok za krokem.

1. Po úspěšné registraci u nás a pokud chcete připojit váš e-shop provozovaný na platformě Upgates, klikněte v levém panelu na možnost „Integrace“ a následně na „Přidejte integraci“.

2. Jakmile kliknete na tlačítko „Přidejte integraci“, se objeví okno s nabídkou všech dostupných integrací. Zadejte do vyhledávacího pole požadovanou platformu, například „upgates“, a poté klikněte na logo integrace Upgates.

3. Po vybrání integrace Upgates budete požádáni o zadání potřebných údajů pro vytvoření spojení mezi vaším e-shopem a naší platformou.

 • Pro získání těchto informací bude potřeba přihlásit se do vašeho Upgates eshopu a v administraci přejít do sekce Doplňky → API. Po kliknutí na tlačítko “+NOVÉ” se zobrazí formulář k doplnění názvu připojení (např. Baselinker) a všechna oprávnění musí být označena jako „Čtení a zápis“ → klikněte na tlačítko „Uložit”

 • Po uložení připojení budete mít k dispozici 3 potřebné informace (popsáno jako pole v Upgates vs pole v Baselinkeru)
  • Login (Přihlášení správce)
  • Klíč API (Heslo správce)
  • URL (Adresa obchodu)

 • Pokud máte řádek kurzívou, musíte nejprve propojení aktivovat a nastavení uložit.

4. Potřebné informace doplňte do formuláře a v konečné fázi bude formulář v Baselinkeru vyplněný takto:

 • Po vyplnění je potřeba nastavení integrace uložit stisknutím tlačítka “Uložit”.

5. Nyní můžete provést import produktů

6. Stavy objednávek je možné propisovat oběma směry. Nyní si ukážeme, jak a kde nastavit propisování stavů z Baselinkeru do Upgates. V bodě 7 naleznete také opačný směr z Upgates do Baselinkeru.

 • Po kliknutí na integraci Upgates → záložka “Stavy” přepněte nastavení “Propisovat stavy objednávek” na “Ano”. Následně vyskočí mapovací tabulka, kde je nutné určit jaký stav v Upgates odpovídá stavu v Baselinkeru (individuální dle procesních potřeb)

 • Jednotlivé stavy se v Upgates nastavují v sekci Nastavení → Objednávky → Stavy.

 • Ty se následně propisují do Baselinkeru, kde je možné jednotlivé stavy vybrat ze seznamu.

 • Po namapování jednotlivých stavů je nutné nastavení uložit.

7. Propisování stavů objednávek z Upgates do Baselinkeru je možné nastavit ve stejné záložce “Stavy”, kde je potřeba změnit nastavení “Získání stavů z obchodu” na hodnotu “Ano”.

 • Po přepnutí vyskočí mapovací tabulka, kde je nutné určit jaký stav v Baselinkeru odpovídá stavu v Upgates (individuální dle procesních potřeb)

 • Jednotlivé stavy lze v Baselinkeru vytvořit následovně: V levém menu klikněte na Objednávky → Stavy objednávek a následně na zelené tlačítko “Nový stav” vpravo dole.

8. Synchronizace skladových zásob je možná oběma směry. Nyní si ukážeme, jak a kde nastavit synchronizaci z Baselinkeru do Upgates. V bodě 9 naleznete také opačný směr z Upgates do Baselinkeru.

 • Po přepnutí na záložku “Sklad” je nutné:
  • Zvolit možnost “Synchronizace z BaseLinkeru do obchodu (BaseLinker jako nadřazený produkt)”
  • Určit z jakého skladu v Baselinkeru se má posílat skladová zásoba do Upgates
  • V případě, že zvolíte možnost “Součet zásob ze všech zdrojů” je nutné v poli “Zdrojový sklad (sčítání zásob)” vybrat, jaký druh sčítání zásob vyžadujete
  • Určit frekvenci synchronizace, možnosti se odvíjí od Vašeho aktuálního balíčku (Freemium má odlišné možnosti než Business/Enterprise)

 

 • Následně je nutné nastavení uložit
 • Sklad v Baselinkeru je možné vytvořit v sekci Produkty → Nastavení → Sklady → Přidat sklad

9. Synchronizace skladových zásob z Upgates do Baselinkeru se nastavuje obdobným způsobem

 • Po přepnutí na záložku “Skladové zásoby” je nutné:
  • Zvolit možnost “Synchronizace z obchodu do BaseLinkeru (obchod jako nadřízený)”
  • V poli “Cílový sklad” není možné zvolit již existující sklady z Baselinkeru. Cílový sklad se automaticky vytvoří po zapnutí synchronizace. Vidět ho následně můžete v sekci Produkty → Nastavení → Sklady

   • Tento sklad je nyní potřeba přidat do inventáře/zásob, vypnout rezervaci zásob a následně uložit

  • Skladovou zásobu z Upgates je možné následně použít v synchronizaci s dalšími marketplaces.

 • Určit frekvenci synchronizace, možnosti se odvíjí od Vašeho aktuálního balíčku (Freemium má odlišné možnosti než Business/Enterprise)

 • Následně je nutné nastavení uložit.

10. Synchronizace cen je možná oběma směry. Nyní si ukážeme, jak a kde nastavit synchronizaci z Baselinkeru do Upgates. V bodě 11 naleznete také opačný směr z Upgates do Baselinkeru.

 • Po přepnutí na záložku “Ceny” je nutné:
  • Zvolit možnost “Synchronizace z BaseLinkeru do obchodu (BaseLinker jako nadřazený produkt)”
  • Zvolit cenovou skupinu, ze které se mají posílat ceny jednotlivých produktů do Upgates. (”Běžná cena – cenová skupina”)
   • Pokud nevidíte výběr “Běžná cena – cenová skupina” je to z toho důvodu, že máte v BaseLinkeru pouze jednu cenovou skupinu. Cenové skupiny se nastavují v sekci Produkty → Nastavení → Cenové skupiny

 • Pro nastavení “Běžná cena – zaokrouhlení” je možné vybrat dle potřeby z několika druhů zaokrouhlování
 • Určit frekvenci synchronizace, možnosti se odvíjí od Vašeho aktuálního balíčku (Freemium má odlišné možnosti než Business/Enterprise)

11. Synchronizace cen z Baselinkeru do Upgates se nastavuje obdobným způsobem

 • Po přepnutí na záložku “Ceny” je nutné:
  • Zvolit možnost “Synchronizace z obchodu do BaseLinkeru (obchod jako nadřízený)”
  • Pro nastavení “Běžná cena – zaokrouhlení” je možné vybrat dle potřeby z několika druhů zaokrouhlování
  • Určit frekvenci synchronizace, možnosti se odvíjí od Vašeho aktuálního balíčku (Freemium má odlišné možnosti než Business/Enterprise)

12. Synchronizace objednávek je možná oběma směry. Nyní si ukážeme, jak a kde nastavit synchronizaci z Baselinkeru do Upgates. V bodě 13 naleznete také opačný směr z Upgates do Baselinkeru.

 • Po přepnutí na záložku “Objednávky” je nutné:
  • Změnit nastavení “Přidávání objednávek do obchodu” na “Ano” a uložit

 • Pro správné propisování produktů, do objednávky v Upgates, je nutné spojit produkty z BaseLinkeru s produkty v Upgates (nutné pouze v případě, pokud nejsou produkty zalistovány přímo z Upgates na marketplace. Jako např. z BaseLinker inventáře nebo jiné integrace)
  • Přejděte do sekce Produkty → Seznam produktů
  • Vyberte inventář ve kterém máte produkty, které chcete spárovat s Upgates
  • Označte produkty jednotlivě nebo hromadně a klikněte na Operace → Spojte s produkty z obchodu/velkoobchodu

  • Následně vyberte Váš obchod Upgates a stiskněte tlačítko “Vykonat…”

 • V nové záložce se Vám otevře mapovací tabulka, kde můžete napárovat produkty 3 způsoby:
  • Povolit rady k produktu (ručně)
  • Zápis automaticky (automaticky podle párovacího znaku SKU, EAN nebo názvu)
  • Načíst asociace ze souboru – je nutné stáhnout šablonu, otevřít v tabulkovém editoru (např. Excel), dopsat jednotlivá ID produktů/variant a nahrát zpět do Baselinkeru
 • Nejjednodušší způsob je pomocí “Zápis automaticky” kde vyberte podle čeho se má pokusit BaseLinker produkty napárovat s produkty v Upgates a stiskněte tlačítko “Zápis automaticky” ve spodní části okna

 • V závislosti na počtu produktů se Vám po nějaké chvíli ukáže výsledek pokusu o napárování jednotlivých produktů. Pro uložení stiskněte modré tlačítko “Uložte asociace”
 • Po potvrzení nově přijaté objednávky z marketplace se BaseLinker pokusí přenést data z objednávky do Upgates. V případě, že přenos neprojde, BaseLinker vypíše chybu na kterou se lze dostat kliknutím na červený vykřičník na detailu objednávky v BaseLinkeru

 • Objednávka se propíše do příslušného stavu v Upgates, tak jak bylo nastaveno v 6. bodě tohoto návodu

13. Synchronizace objednávek z Upgates do Baselinkeru se nastavuje obdobným způsobem

 • Po přepnutí na záložku “Objednávky” je nutné:
  • Zvolit frekvenci stahování objednávek v nastavení “Získávání objednávek”
  • Určit stav objednávek v BaseLinkeru, do kterého se mají stahovat nově příchozí objednávky z Upgates
  • Pokud jsou názvy produktů ze skladu/obchodu nastavené na “Ano” znamená to, že BaseLinker přejmenuje položky v objednávce podle názvů z produktů z BaseLinkeru. Pokud je nastaveno na “Ne”, ponechá se název položek tak jak je staženo z Upgates
  • Sazby DPH je možné stáhnout tak, jak je v Upgates na dané objednávce nebo přenastavit dle hodnoty na produktové kartě v BaseLinkeru, kde je možné ke každému produktu určit výši DPH

O autorovi

BaseLinker.com

BaseLinker je platforma vytvořená pro integraci oblíbených marketplaces, online obchodů, přepravců a užitečných e-commerce nástrojů v jednom uživatelsky přívětivém panelu. Zkuste hromadné listování, správu objednávek a automatizaci funkcí pro ušetření času a nákladů. BaseLinker automaticky změní stavy objednávek, pošle zprávy zákazníkovi, vystaví faktury, vytvoří přepravní lístky a vytiskne dokumenty. Vyzkoušejte všechny integrace a funkce na 14 dní zdarma.

Přidat komentář

Doba zveřejnění

Kategorie

Tagy