Štítekkomunikace

Komplexní vyřizování vratek a reklamací s modulem Responso

K

Věděli jste, že podle průzkumu trhu stačí 1 ze 3 klientů jedna špatná zkušenost s firmou, aby se úplně vzdal jejích služeb? V době enormní konkurence v odvětví e-commerce, pozitivní zkušenost spotřebitele s vaší značkou podporuje loajalitu, pomáhá při udržení zákazníků a umožňuje vám vybudovat si významnou výhodu před konkurencí. Proto je mezi uživateli BaseLinker tak oblíbená integrace s...

Doba zveřejnění

Kategorie

Tagy