Prodáváte v BigCommerce a ponecháváte knihy v Fakturownia.pl? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Fakturownia.pl pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek BigCommerce vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Fakturownia.pl hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Fakturownia.pl vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci BigCommerce s jinými systémy:

BigCommerce + Marketplace

BigCommerce + Obchody

BigCommerce + Kurýři

BigCommerce + Účetní systémy

BigCommerce + Tisk

BigCommerce + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů