BaseLinker je určen pro maloobchodníky, kteří chtějí rozšířit svůj prodej napříč kanály. Ať už uvádíte nabídky na GO Sport, eMAG.pl nebo jiném tržišti, všechny své objednávky můžete spravovat na jednom uživatelsky přívětivém panelu . Navíc můžete propojit několik účtů každého tržiště a uniknout přihlášení ke každému účtu zvlášť. Pokud také provozujete obchod nebo přijímáte telefonické a osobní objednávky, o to více najdete BaseLinker řešení pro vás.

Ve vícekanálovém podnikání si nemůžete dovolit vypisovat nabídky ručně, a proto vám BaseLinker poskytuje nástroje pro rychlé vypisování . Vypište tisíce nabídek na GO Sport a eMAG.pl pomocí několika kliknutí. Přijměte stejný sklad (např. připojený obchod, ERP nebo vestavěný sklad BaseLinker) jako zdroj produktů pro obě platformy. Případně použijte samostatné sklady pro každé tržiště. Pokud chcete zvýšit prodej v modelu dropshipping, propojte velkoobchodní sklad integrovaný s BaseLinkerem - v takovém případě doporučujeme používat jeden sklad pro jeden účet na tržišti.

Základní výhodou integrace GO Sport a eMAG.pl do BaseLinker je možnost synchronizace akcií napříč oběma platformami. Když je produkt zakoupen v jedné službě, synchronizační modul aktualizuje množství ve druhé službě. Pokud produkt není skladem, mohou být nabídky automaticky uzavřeny a po doplnění produktů automaticky obnoveny na všech tržištích. Kromě toho, pokud dojde ke změně ceny ve skladu, BaseLinker pro vás aktualizuje nabídkové ceny v každém prodejním kanálu. Pokud chcete, můžete upravit pravidla pro stanovování cen pro každý účet GO Sport a eMAG.pl.

Připojením účtů GO Sport a eMAG.pl k BaseLinker získáte velkou výhodu zjednodušeného přenosu nabídek mezi nimi. Importujte nabídky z jedné služby do BaseLinker výběrem možnosti automatického vytváření produktů v našem skladu a poté rychle vypisujte produkty na jiném účtu.


Zkontrolujte integraci GO Sport s jinými systémy:

GO Sport + Marketplace

GO Sport + Obchody

GO Sport + Kurýři

GO Sport + Účetní systémy

GO Sport + Tisk

GO Sport + Aplikace SMS

GO Sport + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů