Integrace BaseLinkeru s Najnakup.sk umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Najnakup.sk budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Najnakup.sk. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.


Zkontrolujte integraci Najnakup.sk s jinými systémy:

Najnakup.sk + Marketplace

Najnakup.sk + Obchody

Najnakup.sk + Kurýři

Najnakup.sk + Aplikace SMS

Najnakup.sk + Jiné

Najnakup.sk + hp erp_accounting

Najnakup.sk + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů