Prodáváte v Nody a ponecháváte knihy v BitFactura.com? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti BitFactura.com pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Nody vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti BitFactura.com hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v BitFactura.com vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Nody s jinými systémy:

Nody + Marketplace

Nody + Obchody

Nody + Kurýři

Nody + Účetní systémy

Nody + Aplikace SMS

Nody + Jiné

Nody + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů