Prodáváte v Nody a ponecháváte knihy v Fakturoid.cz? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Fakturoid.cz pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Nody vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Fakturoid.cz hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Fakturoid.cz vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Nody s jinými systémy:

Nody + Marketplace

Nody + Obchody

Nody + Kurýři

Nody + Účetní systémy

Nody + Aplikace SMS

Nody + Jiné

Nody + FulfillmentTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů