Prodáváte v PanShop a ponecháváte knihy v iDoklad.cz? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti iDoklad.cz pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek PanShop vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti iDoklad.cz hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v iDoklad.cz vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci PanShop s jinými systémy:

PanShop + Marketplace

PanShop + Obchody

PanShop + Kurýři

PanShop + Účetní systémy

PanShop + Tisk

PanShop + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů

Vyzkoušejte zdarma