Integrace BaseLinker s ERP programy zajišťují externí společnosti . BaseLinker nevytváří vlastní integrátory tohoto typu. Níže naleznete externí integrátory dostupné k zakoupení od společnosti POHODA. Integrátor se připojí k BaseLinker API a databázi ERP za účelem výměny informací. Náklady na integrátora a způsob účtování závisí na poskytovateli softwaru.

Pokud jste vývojář a máte připraveného vlastního integrátora s jakýmkoli ERP programem, kontaktujte nás prosím .


Poskytovatelé integrátorů systímů BaseLinker s POHODA

Adaptis IT s.r.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Systém stahuje objednávky přímo do ERP, včetně registrace k DPH v EU, OSS, kompletního seznamu produktů, propojení se sklady, propojení s adresářem, cen, ověření marže, kontroly sazeb DPH. Proces lze libovolně rozšiřovat, například o validaci nebo další automatizované činnosti.

Podrobněji viz níže. Systém po vytvoření následného dokladu (výdejky / faktury) automaticky nahraje do platformy PDF tohoto dokladu, aby si jej zákazník mohl prohlédnout. A může jej zaslat zákazníkovi e-mailem nebo třeba nahrát doklad do archivu / e-shopu a podobně.

Systém automaticky aktualizuje údaje o výrobku ve skladu

. Systém automaticky stahuje kategorie z libovolného zdroje a nahrává je do baziliku pro přehlednost při prohlížení produktů

. Systém automaticky aktualizuje stav skladu. Pracuje s rezervacemi, nevyřízenými objednávkami nebo třeba dokáže respektovat minimální skladové limity

. Systém automaticky nahrává ceny z ERP Pohoda. Pro snadný import cen může být k dispozici jednoduchý importní nástroj xlsx. Systém automaticky nastavuje stavy objednávek a nahrává čísla pro sledování zásilek

Od 0,00 Kč při zakoupení automatizačního systému. Samostatný modul pro připojení a plnou synchronizaci 45,000 Kč netto. Měsíční poplatek se pohybuje od 1 000,- v závislosti na rozsahu implementace a spravovaných řešení.

BHIT s.r.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Stahování Přijatých objednávek a jejich import do ES POHODA + související transformace a párování na Dopravy, formu úhrady, případné slevy apod, samozřejmostí je párování položek na skladové karty s možností párování či dokonce rozdělování položky na více skladů.
Změny stavů Přijaté objednávky a jejich export zpět na BaseLinker i vč. čísel balíků a typu dopravy.
Tisk Vydaných faktur do PDF formátu a jejich export z Pohody do BaseLinkeru pro koncového zákazníka.
Exporty produktů z Pohody do BaseLinkeru formou zpracování produktového feedu.
Export aktuálního stavu zásob na BaseLinker.

25.000,-Kč bez DPH za licenci můstku vč. prvotní instalace a zprovoznění. Žádné měsíční poplatky.

Dativery s.r.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Objednávky - Propojení automaticky přenáší objednávky, produkty a sklady produktů v e-shopu platformy BaseLinker a účetního systému POHODA.
Faktury - Propojení automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury a dobropisy, které vzniknou v BaseLinker, do účetního systému POHODA. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Objednávky, produkty a sklad - - instalační poplatek 20.390 Kč - měsíčně od 470 Kč
Faktury - instalační poplatek 14.390 Kč - měsíčně 350 Kč

SyncAgent s.r.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Integrace na účetní systém POHODA probíhá přes ERP integrační platformu syncAgent.
.
Podporované agendy ve standartu:

. 1. Přijaté objednávky - synchronizace přijatých objednávek z BaseLinkeru do účetního systému POHODA
. 2. Vydané faktury - Synchronizace vydaných faktur z účetního systému POHODA do BaseLinkeru
. 3. Skladová dostupnost - Synchronizace stavů skladů u produktů z účetního systému POHODA do BaseLinkeru přes EAN, SKU, nebo jiný identifikátor.
. 4. Produktové karty - Synchronizace produktových karet (název produktu, popisy, parametry, ceny, obrázky, …) z účetního systému POHODA do BaseLinkeru. Pokud byste měli zájem integrovat i jiné agendy, integraci můžeme rozšířit o další možnosti. SyncAgent je provozován v cloudu. Integrace je pak monitorována. Synchronizace dat může probíhat v denních, hodinových, minutových intervalech.
Synchronizace dat se může provádět v denních, hodinových, minutových intervalech.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese baselinker@syncagent.app

Realizace od 6000 Kč bez DPH, měsíčně od 600 Kč bez DPH


Etsy
Amazon
FedEx
Komplexní správa prodeje
BaseLinker to není jen Správce Objednávek

BaseLinker vám nabízí komplexní správu prodeje. Kromě Správce objednávek vám nabízíme také přístup do skladu, kde si můžete vytvořit databázi produktů, panel pro výpis hromadné nabídky nebo možnost integrovat obchod s platformami marketplace.

Správce objednávek Sklad produktů Správce Marketplace Správa přepravy Automatizace procesů

Testujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů