Integrace BaseLinkeru s Price.ro umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Price.ro budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Price.ro. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.

Platforma Eurohermes WMS (Warehouse Management System) nabízí služby skladování a zahraniční služby typu fulfillment realizované min. na polsko-německo-českém pohraničí. Přenesení logistické obsluhy objednávek na Eurohermes WMS usnadňuje práci prodejcům, a vzhledem k umístění skladů, zkrátí dodací lhůtu do Německa a České republiky na 24 hodin a do Velké Británie, Francie nebo Nizozemska na 48 hodin. Současně je možné realizovat fulfillment se zásilkou na území Polska.

Jaké výhody pro prodejce nabízí integrace BaseLinkeru s Eurohermes WMS?

  • Modul předává údaje o objednávce ze systému BaseLinker (adresní údaje a seznam objednaných produktů) do Eurohermes WMS, díky čemuž může pracovník skladu Eurohermes na jejich základě zabalit a odeslat objednávku. Identifikace produktů probíhá na základě EAN / SKU / ID.
  • Předání zpětné informace s evidenčním číslem zásilky a přepravcem ze systému WMS příjemci a marketplace.
  • Automatizaci celého procesu díky integrovaným funkcím BaseLinker.

Zkontrolujte integraci Price.ro s jinými systémy:

Price.ro + Marketplace

Price.ro + Obchody

Price.ro + Kurýři

Price.ro + Účetní systémy

Price.ro + Tisk

Price.ro + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů