Prodáváte v RedCart a ponecháváte knihy v Firmao.pl? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Firmao.pl pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek RedCart vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Firmao.pl hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Firmao.pl vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci RedCart s jinými systémy:

RedCart + Marketplace

RedCart + Obchody

RedCart + Kurýři

RedCart + Účetní systémy

RedCart + Tisk

RedCart + Aplikace SMS

RedCart + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů