Prodáváte v Shoper a ponecháváte knihy v Vyfakturuj.cz? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Vyfakturuj.cz pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Shoper vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Vyfakturuj.cz hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Vyfakturuj.cz vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Shoper s jinými systémy:

Shoper + Marketplace

Shoper + Obchody

Shoper + Kurýři

Shoper + Účetní systémy

Shoper + Tisk

Shoper + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů

Vyzkoušejte zdarma