Prodáváte v shopGold a ponecháváte knihy v wFirma.pl? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti wFirma.pl pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek shopGold vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti wFirma.pl hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v wFirma.pl vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci shopGold s jinými systémy:

shopGold + Marketplace

shopGold + Obchody

shopGold + Kurýři

shopGold + Účetní systémy

shopGold + Tisk

shopGold + Aplikace SMS

shopGold + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů