Prodáváte v Shoplo a ponecháváte knihy v lexoffice.de? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti lexoffice.de pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Shoplo vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti lexoffice.de hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v lexoffice.de vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Shoplo s jinými systémy:

Shoplo + Marketplace

Shoplo + Obchody

Shoplo + Kurýři

Shoplo + Účetní systémy

Shoplo + Aplikace SMS

Shoplo + Jiné

Shoplo + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů