Prodáváte v VirtueMart a ponecháváte knihy v Facturis-Online.ro? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Facturis-Online.ro pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek VirtueMart vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Facturis-Online.ro hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Facturis-Online.ro vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci VirtueMart s jinými systémy:

VirtueMart + Marketplace

VirtueMart + Obchody

VirtueMart + Kurýři

VirtueMart + Účetní systémy

VirtueMart + Tisk

VirtueMart + Aplikace SMS

VirtueMart + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů