BaseLinker je určen pro maloobchodníky, kteří chtějí rozšířit svůj prodej napříč kanály. Ať už uvádíte nabídky na WeddingDream, Home24 nebo jiném tržišti, všechny své objednávky můžete spravovat na jednom uživatelsky přívětivém panelu . Navíc můžete propojit několik účtů každého tržiště a uniknout přihlášení ke každému účtu zvlášť. Pokud také provozujete obchod nebo přijímáte telefonické a osobní objednávky, o to více najdete BaseLinker řešení pro vás.

Ve vícekanálovém podnikání si nemůžete dovolit vypisovat nabídky ručně, a proto vám BaseLinker poskytuje nástroje pro rychlé vypisování . Vypište tisíce nabídek na WeddingDream a Home24 pomocí několika kliknutí. Přijměte stejný sklad (např. připojený obchod, ERP nebo vestavěný sklad BaseLinker) jako zdroj produktů pro obě platformy. Případně použijte samostatné sklady pro každé tržiště. Pokud chcete zvýšit prodej v modelu dropshipping, propojte velkoobchodní sklad integrovaný s BaseLinkerem - v takovém případě doporučujeme používat jeden sklad pro jeden účet na tržišti.

Základní výhodou integrace WeddingDream a Home24 do BaseLinker je možnost synchronizace akcií napříč oběma platformami. Když je produkt zakoupen v jedné službě, synchronizační modul aktualizuje množství ve druhé službě. Pokud produkt není skladem, mohou být nabídky automaticky uzavřeny a po doplnění produktů automaticky obnoveny na všech tržištích. Kromě toho, pokud dojde ke změně ceny ve skladu, BaseLinker pro vás aktualizuje nabídkové ceny v každém prodejním kanálu. Pokud chcete, můžete upravit pravidla pro stanovování cen pro každý účet WeddingDream a Home24.

Připojením účtů WeddingDream a Home24 k BaseLinker získáte velkou výhodu zjednodušeného přenosu nabídek mezi nimi. Importujte nabídky z jedné služby do BaseLinker výběrem možnosti automatického vytváření produktů v našem skladu a poté rychle vypisujte produkty na jiném účtu.


Zkontrolujte integraci WeddingDream s jinými systémy:

WeddingDream + Marketplace

WeddingDream + Obchody

WeddingDream + Kurýři

WeddingDream + Účetní systémy

WeddingDream + Tisk

WeddingDream + Aplikace SMS

WeddingDream + Jiné

WeddingDream + FulfillmentTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů