Prodáváte v ZenCart a ponecháváte knihy v Firmao.pl? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Firmao.pl pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek ZenCart vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Firmao.pl hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Firmao.pl vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci ZenCart s jinými systémy:

ZenCart + Marketplace

ZenCart + Obchody

ZenCart + Kurýři

ZenCart + Účetní systémy

ZenCart + Tisk

ZenCart + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů