Automatické akce

Automatické akce

Akce, které obvykle musí prodávající provádět ručně, lze automatizovat. Místo odesílání e-mailů, změny stavů, vystavování účtenek a faktur, generování štítků nebo tisku dokumentů můžete svůj čas investovat do něčeho jiného :). Vytvořili jsme nástroj, který vám umožní nakonfigurovat systém tak, aby se plnění objednávek mohlo omezit na pouhé zabalení balíčku!

Když mluvíme o automatických akcích v systému BaseLinker, je třeba rozumět třem základním klíčovým slovům: události, podmínky, akce.

Události

Události jsou konkrétní situace (například stažení objednávky), pro které lze nastavit akce, které se mají provést. Události mohou zahrnovat: stažení objednávky z obchodu, zaplacení objednávky, přijetí formuláře s možností doručení, změnu stavu, vystavení faktury/příjmového dokladu, vytvoření zásilky, změnu stavu zásilky kurýra a mnoho, mnoho dalších…

Podmínky

K událostemmůžete přidat podrobné podmínky, které určí, zda se má pro danou objednávku spustit automatická akce. Např: “po přijetí platby proveďte akci, ale pouze v případě, že objednávka pochází z eBay, jedním z produktů je iPhone a doručovací adresa je v Německu”. Na výběr jsou desítky podmínek, což dává téměř neomezené možnosti vytváření vlastních automatických akcí.

Akce

Systém dokáže samostatně měnit stav objednávky, zasílat zákazníkům e-maily a SMS, vytvářet balíčky vybranému dopravci nebo tisknout dokumenty na vámi zvolených tiskárnách (fakturu, účtenku, přepravní štítek, případně další, osobní tiskové výstupy). Všechny tyto činnosti může provádět i najednou 🙂 Jedná se o tyto akce.

 • Pro jednu událost je možné provést libovolný počet akcí.
 • Pro každou událost lze také vytvořit zcela samostatné akce s různými podmínkami (viz příklady 14 a 15 v tabulce příkladů).
 • Historie automatických akcí i živý náhled aktuálně prováděných akcí jsou k dispozici na kartě objednávky.

Osobní akce

Kromě výchozích událostí zadaných v systému (jako je stažení objednávky, změna stavu, vytvoření zásilky atd.) můžete nakonfigurovat vlastní ručně spouštěné události, které automaticky spustí zadané akce.

Vaše osobní události mohou být:

 • Kliknutí na tlačítko vytvořené vlastními silami – ikonu, název a barvu tlačítka si můžete nakonfigurovat sami. Vaše tlačítka se zobrazí na kartě objednávky a v seznamu objednávek pod tlačítkem “Akce”. Kliknutím na tlačítko se spustí akce, které jste pro něj nakonfigurovali v části “Automatické akce”.
 • Výběr vlastní klávesové zkratky – můžete si nastavit, jaká kombinace kláves má spouštět akce (např. “alt+p”). Výběr této kombinace kláves během práce na kartě objednávky spustí akce, které jste pro ni nakonfigurovali v části “Automatické akce”. Výběr kombinace kláves při pobytu na kartě objednávek provede akce pro aktuálně vybrané objednávky.
 • Skenování čárového kódu. Je-li kód naskenován z úrovně seznamu objednávek, provedou se akce pro všechny v daném okamžiku označené objednávky. Je-li kód naskenován při pobytu na kartě objednávky, akce se provede pouze pro tuto objednávku.

V záložce “Osobní události” v části Objednávky → Automatické akce si můžete nakonfigurovat vlastní tlačítka, zkratky a kódy. Po vytvoření vlastních událostí se vraťte na kartu “Automatické akce”. Vaše vlastní akce se objeví v seznamu volitelných akcí. Přidejte akce, které se mají provést po výběru události.

 • Vaše tlačítka budou viditelná na kartě objednávky a v seznamu objednávek pod tlačítkem “Akce”.
 • Zkratky a skenování čárového kódu lze provádět jak ze seznamu objednávek, tak z karty objednávky. Pokud jsou prováděny ze seznamu objednávek, budou akce provedeny pro všechny v daném okamžiku označené objednávky. Pokud naskenujete kód/vyberete zkratku, když jste na kartě objednávky, akce se provede pouze pro tuto objednávku.


Skupiny akcí

Abyste měli v automatických akcích pořádek, můžete je rozdělit do skupin. Na kartě “Skupiny akcí” můžete přidat vlastní skupiny, abyste při vytváření/úpravě akce mohli vybrat, do které skupiny má akce patřit. Definování skupin výrazně usnadňuje správu automatických akcí – zejména pokud přidáte více akcí. Umožňují filtrovat i třídit definované akce při jejich prohlížení.



Jak mohu vytvořit automatickou akci?

 1. Vyberte akci.
 2. Přidejte podmínky (nepovinné).
 3. Vyberte akci.
 4. Připraveno!

 • Přidanou automatickou akci můžete zobrazit v grafické podobě kliknutím na tlačítko “Vizualizace” na pravé straně automatické akce.
 • Pokud je jedna z přidaných akcí zároveň událostí, která spouští další, dříve přidané akce – v grafu se zobrazí i další akce.

Jak si mohu vytvořit vlastní událost?

 1. Vlastní událost přidáte v nabídce Zakázky → Automatické akce → Osobní události.
 2. Zpět do části Zakázky → Automatické akce.. Vaše akce se nyní při vytváření akcí zobrazí na samém konci seznamu akcí. Pokračujte jako u běžných akcí, tj. přidejte podmínky a vyberte akce.
 3. Připraveno! Pokud jste si vytvořili vlastní tlačítko, uvidíte je na kartě zakázky a v seznamu zakázek pod tlačítkem “Akce”.

Was this helpful?