Doplňování parametrů

Při zařazování nabídek musíte vyplnit povinné parametry pro každý výrobek (např. barvu, zamýšlené použití atd.) specifické pro každou kategorii.

Parametry můžete vyplnit:

Parametry ze skladu

Chcete-li zkontrolovat, které parametry jsou přiřazeny danému produktu, přejděte na stránku Allegro / jiné tržiště → Výpis → (výběr produktů) → Vybraný výpis (formulář) a ve výpisovém formuláři vyberte možnost Údaje → Podrobnosti: V seznamu se zobrazí údaje o zboží, které je v nabídce.

V rámci ‘Podrobnosti’ najdete další informace o produktu – parametry jsou uloženy v sekci [params_list].

Parametry můžete také zkontrolovat přímo v internetovém obchodě nebo ve skladu BaseLinker (Produkty → Upravit produkt → Parametry).

Jak vyplnit parametry ručně

Parametry lze vyplnit přímo ve formuláři nabídky (v části Allegro / jiná tržiště → Výpis → (vybrané produkty) → Výpis (formulář).

Pokud jste si již vybrali kategorii – zobrazí se i všechny požadované parametry pro tuto kategorii. Chcete-li rozbalit kartu parametrů, vyberte možnost Parametr. Nebo Akce na všech produktechs: → Zobrazit/skrýt parametry.


Zde můžete:

  • ruční vyplnění parametrů – pokud daný parametr umožňuje několik hodnot, vyberte všechny možnosti podržením klávesy “CTRL”.
  • zvolte tlačítko “Zjistit parametry” – pak BaseLinker doplní parametry nejen na základě parametrů ze skladu, ale také na základě názvu a popisu (doporučujeme však místo toho použít možnost mapování parametrů).
  • vyberte tlačítko “Kopírovat parametry” – pokud jste ručně doplnili parametry pro první výrobek, můžete tyto hodnoty zkopírovat do ostatních výrobků.
  • vyberte tlačítko“Kopírovat hodnotu parametru do dalších položek” – hodnotu jednoho parametru můžete zkopírovat do dalších výrobků.

Jak automaticky vyplnit parametry

Podle parametrů ve skladu

Pokud jsou název a hodnota parametru výrobku převzatého ze skladu shodné s názvem a hodnotou parametru tržiště, doplní BaseLinker tento parametr automaticky do formuláře nabídky.

V opačném případě (např. pokud název parametru ve skladu “Style” odpovídá parametru tržiště “Form”) byste měli vytvořit mapovací pravidla.

To můžete provést v Allegro / ostatní tržiště→ Kategorie a parametry → Parametry.

K dispozici jsou následující možnosti:

  • nastavte pevnou hodnotu (vždy, pro vybrané kategorie, výrobce nebo pokud název či popis obsahuje vybranou frázi),
  • zkopírovat z parametru ze skladu (případně včetně mapování),
  • umístit hodnotu (název výrobku / název varianty / výrobce / EAN / SKU / hmotnost).

Pravidla se vytvářejí pro každý sklad zvlášť. Existuje však možnost zkopírovat pravidla z jednoho skladu do druhého. 🙂

Podrobné pokyny pro naleznete na stránce Pravidla pro mapování parametrů.

[/vc_row].


Podle parametrů z předchozího výpisu

U systémů Allegro a eBay můžete určit, zda jsou při zařazování důležitější pravidla pro mapování parametrů, nebo parametry vybrané a uložené v systému při předchozím zařazení stejného produktu.

Nastavení najdete v části Allegro/eBay → Nastavení → Parametry a galerie.

Možnosti jsou následující:

  • Parametry z předchozího výpisu (vyšší priorita), Shoda podle definovaných pravidel (nižší priorita).
  • Shoda podle definovaných pravidel (vyšší priorita). Parametry z předchozího výpisu (nižší priorita).
  • Shoda pouze podle definovaných pravidel.

Tato nastavení jsou společná pro všechny účty Allegro nebo všechny účty eBay.

Was this helpful?