Zpět k podpoře

Propojení nabídek se skladovými produkty

Každá nabídka by měla být propojena s produktem ze skladu.

Může to být sklad připojeného internetového obchodu, velkoobchodní sklad nebo sklad BaseLinker.

Absence tohoto přiřazení blokuje použití následujících funkcí:

 • synchronizace
  • Skladem – při nákupu v nabídce se sníží skladová zásoba,
  • množství v aukci/nabídce – změna zásoby změní množství v aukci/nabídce.
  • Ceny nabídek – změna ceny na skladě změní cenu na aukci/nabídce.
 • aktualizace údajů o produktu v nabídce – např. aktualizace fotografií, popisu produktu atd. podle údajů o produktu ve skladu.
 • uněkterých obchodů – správné doplnění objednávky do obchodu – objednávky zadané u dané aukce/nabídky obsahují ID, EAN, SKU, DPH a hmotnost výrobku – tyto údaje se přebírají ze skladu navázaného na danou aukci/nabídku.

Vytváření odkazů

Při zadávání nabídek do panelu BaseLinker se odkazy vytvářejí automaticky .

Naproti tomu nabídky zařazené mimo systém BaseLinker (např. přímo prostřednictvím stránky Allegro) je třeba importovat v nabídce Allegro / eBay / jiné tržiště → Správa nabídek → Import nabídek a poté propojit s výrobky z vybraného skladu.

Podrobnosti naleznete v článkuImport nabídek a produktů.

Kdykoli můžete změnit stávající odkazy a např. propojit vybranou aukci s jiným produktem ze stejného skladu nebo s produktem z jiného skladu.

Ruční vytváření odkazů

Chcete-li propojit aukce/nabídky, přejděte na Allegro/eBay/jiné tržiště → Správa nabídek , vyberte nabídky a zvolte Operace → Propojit s produkty ze skladu.

Poté vyberte časopis, který chcete propojit s nabídkami, a klikněte na tlačítko Provést

.
.

Na obrazovce Propojení produktů

zadejte ID souvisejícího produktu pro každou nabídku. Pokud se nabídka týká varianty výrobku ze skladu, uveďte ID hlavního výrobku a navíc ID číslo varianty.

Další možnosti

Kromě toho můžete použít následující možnosti:

Povolení nápovědy k produktu

– u každé nabídky se objeví vyhledávač. Ten umožňuje zadat název výrobku, na který chcete aukci/nabídku navázat.

Automatické přiřazování

– systém automaticky přiřadí ID hlavního výrobku na základě EAN, SKU nebo názvu (v tomto případě musí být EAN, SKU nebo název jedinečné).

Načtení odkazů ze souboru

 • – Pokud výrobek obsahuje varianty, je nejvhodnější načíst odkazy ze souboru CSV. Je vyžadován soubor CSV s řádky v následujícím formátu: „Číslo nabídky;ID produktu;ID varianty“. Údaje by měly být odděleny středníky a neměly by obsahovat další znaky (například uvozovky nebo čárky), které nejsou součástí ID produktu/varianty. Pokud vytváříte odkazy na produkty bez variant, ponechte ve sloupci „ID varianty“ prázdné hodnoty (v tomto případě musí mít soubor stále 3 sloupce).

Automatické vytváření odkazů

BaseLinker může automaticky propojit aukce a nabídky s produkty ve skladu v následujících situacích:

Při importu nabídek s možností vytvoření nových produktů ve skladu BaseLinkeru.

Pokud nemáte internetový obchod

, můžete při importu probíhajících nabídek do BaseLinkeru použít možnost vytvořit produkty ve skladu BaseLinkeru. Produkty pak budete moci spravovat z aplikace BaseLinker. Sklad BaseLinker bude centrálním místem pro správu vašich produktů.

V takovém případě se v okně Vytváření produktů ve skladu vyberte pole Ano – vytváření produktů ve skladu. Nemám externí sklad s těmito produkty. Importované nabídky se pak automaticky propojí s následně vytvořenými produkty.

Pokud importujete aukce s možností vytvoření nových produktů ve skladu BaseLinkeru a tyto nabídky jsou již v databázi. Správa nabídek a jsou propojeny se zvoleným skladem (např. skladem internetového obchodu), pak takový import neodstraní stávající propojení. V důsledku toho se ve skladu BaseLinker vytvoří nové produkty, zatímco stávající aukce zůstanou propojeny s produkty ze skladu obchodu..

[/vc_row].

Při importu nabídek se zapnutou možností automatického propojení

U některých modulů tržiště (Ceneo, Arena, eMAG) je možné vytvořit odkazy při importu automaticky.

Neplatné připojení

Používání stránek Správa nabídek → Rozšířené vyhledávání → Upozornění můžete najít například nabídky nepropojené s produkty ze skladu a nabídky propojené s neexistujícími produkty ze skladu.

Nabídka není propojena s produktem ze skladu

Pokud nabídka není spojena s žádným produktem, systém označí odkaz na produkt s identifikačním číslem 0 a navíc je taková aukce označena symbolem. Ikona odpojených magnetů v Informace ve sloupci.

Přiřazený produkt ve skladu neexistuje

V případě, že nabídka zůstane spojena s neexistujícím produktem:

 • výrobek byl po vytvoření propojení ze skladu odstraněn.
 • sklad obsahující výrobek, ke kterému je nabídka připojena, byl odstraněn (odpojen od BaseLinkeru),
 • výrobek ve skladu změnil ID.

Pokud je pro daný účet na tržišti povolen plugin pro aktualizaci množství nebo ceny a tato synchronizace není pro danou nabídku deaktivována, stroj aktualizuje aukci/nabídku v určených intervalech a kontroluje tak platnost propojení.

Pokud aktualizační plugin nenajde ve skladu produkt, na který je aukce navázána, označí tuto aukci ikonou neplatného odkazu „produkt neexistuje ve skladu“ v sekci Informace sloupci.

Pokud je plugin pro aktualizaci množství a ceny zakázán, chybějící odkaz se projeví např. při aktualizaci popisu podle údajů o produktu. (Operace → Aktualizace nabídek(konfigurátor)).

Bylo to užitečné?

Zpět k podpoře