Testuj przez 14 dni bez żadnych zobowiązań Zarejestruj się!

wpecommerce   +    firmao

Integracja WP e-Commerce z Firmao.pl za pośrednictwem systemu BaseLinker

Manager zamówień BaseLinker jest alternatywą dla domyślnej listy zamówień w panelu administracyjnym sklepu. Jest on wygodniejszy i bardziej wszechstronny niż większość paneli sklepów. BaseLinker może importować zamówienia z Allegro, eBay, ze sklepu internetowego (m.in. WP e-Commerce) i innych źródeł. Obsługiwane są także zamówienia składane telefonicznie i osobiście, dzięki czemu manager zamówień BaseLinker może stanowić centralny system obsługi zamówień ze wszystkich źródeł.

Wbudowany w BaseLinkera moduł faktur, umożliwia automatyczne przekazywanie utworzonych faktur do systemu księgowości internetowej Firmao.pl.

Faktury mogą być eksportowane pojedynczo (od razu w momencie utworzenia) lub grupowo (podczas ręcznego uruchomienia eksportu).

Po wyeksportowaniu faktury, BaseLinker umożliwia pobranie domyślnego wydruku faktury lub wydruku bezpośrednio z serwisu Firmao.pl.



Inne obsługiwane platformy



Zobacz z czym zintegrujesz WP e-Commerce dzięki managerowi zamówień BaseLinker



Testuj przez 14 dni bez żadnych zobowiązań Zarejestruj się!