14 dni to za mało? Testuj BaseLinkera 30 dni za darmo!

Integracja systemów informatycznych – na czym polega? Czym jest integrator systemów?

I

Zwykle firmy decydują się na wdrożenie oprogramowania, które jest potrzebne w danym momencie, nie wybiegając w przyszłość. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa potrzeby stają się jednak coraz bardziej rozbudowane i firma wyposaża się w kolejne rozwiązania programowe – np. do obsługi księgowości czy sprzedaży. W tej sytuacji zarządzanie przepływem informacji i procesami biznesowymi jest utrudnione. Z pomocą przychodzi pojęcie integracji systemów, które rozwiązuje problemy informatyczne i usprawnia wymianę danych.

Czym jest integracja systemów informatycznych?

Integracja systemów informatycznych polega na skomunikowaniu ze sobą kolejnych rozwiązań informatycznych funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie. Pozwala to na korzystanie przez wszystkie systemy z tych samych zasobów, co znacznie ułatwia zarządzanie i komunikację. Integracja systemów jest wskazana np. w sytuacji, gdy dział księgowości obsługuje program księgowy, dział sprzedaży – system CRM, a dział marketingu – system CMS. Mimo że funkcje poszczególnych rozwiązań są inne, część wykorzystywanych przez nie danych jest taka sama. Systemy mogą się ze sobą komunikować i współpracować. Dzięki integracji systemów oprogramowania zyskujemy więcej korzyści, niż korzystając z każdego programu z osobna.

Czym jest integrator systemów?

Na rynku dostępne są także gotowe systemy zarządzania ERP, które stanowią oprogramowania dla kompleksowego zarządzania najważniejszymi zasobami i procesami. Pozwalają stworzyć interaktywne środowisko, gdzie praca odbywa się na jednej bazie danych. Oznacza to, że dane wprowadzone w jednym obszarze – np. w module księgowości – są natychmiast widoczne dla innych upoważnionych użytkowników (np. dla kadry zarządczej). Tego typu integratory systemów dostarczają oprogramowanie składające się z poszczególnych modułów, co pozwala dostosować je do aktualnych potrzeb firmy.

Kiedy integracja systemów jest potrzebna?

Integracja systemów zwykle nie jest niezbędna, ale zaleca się jej zrealizowanie, jeśli potrzebujemy poprawy wydajności i jakości działań w przedsiębiorstwie. Integracja powoduje także zmniejszenie kosztów utrzymania wielu systemów i możliwość zrezygnowania z ręcznego wprowadzania danych w każdym z nich. Automatyzacja procesów tego typu pozwala uniknąć nie tylko przepisywania danych, ale i popełnienia błędów. Z tego powodu jest dobrym rozwiązaniem, jeśli szukamy oszczędności w firmie. Zintegrowany system informatyczny wydaje się istotny także wtedy, gdy w przedsiębiorstwie brakuje zasobów ludzkich. Dzięki automatyzacji pracownicy nie muszą poświęcać czasu na zadania typu „kopiuj-wklej”, tylko zająć się innymi obowiązkami. Baner-okragly-BLOG

Metody integracji systemów

Nie ma jednej uniwersalnej metody na integrację systemów. Konieczny jest indywidualny dobór właściwych podsystemów, lokalizacji czy rodzaju komunikacji. Wyróżnia się kilka metod integracji, m.in. integrację punkt w punkt, pionową, poziomą, w gwiazdę. Ponadto proces integracji może przebiegać jedno- lub dwukierunkowo. Na czym polegają poszczególne metody integracji?

Integracja punkt w punkt

Ten rodzaj integracji bazuje na połączeniu punkt-punkt i polecany jest przy łączeniu ze sobą dwóch systemów (w relacji 1:1). Duża ilość systemów wiązałaby się z koniecznością stworzenia większej liczby połączeń, co rodzi trudności integracyjne.

Integracja pionowa

System pionowy bazuje na łączeniu poszczególnych podsystemów z innymi w oparciu o rodzaj pełnionej funkcji. Bazową funkcją jest dno (podstawa konstrukcji), natomiast reszta jest coraz bardziej złożona. Ta metoda integracji jest dość prosta we wdrożeniu, ale zaleca się ją głównie przy łączeniu małej liczby systemów. Jej wadą są ponadto pewne ograniczenia – taki system jest nieco sztywny i dodanie nowych funkcjonalności czy przeprowadzenie aktualizacji, może spowodować problemy w zarządzaniu.

Integracja pozioma

Integracja pozioma pozwala stworzyć połączenia między systemami za pomocą pojedynczego podsystemu w roli zbiorowej warstwy interfejsu, której zadaniem jest wiązanie innych podsystemów. Jeśli np. mamy cztery podsystemy, powstaną cztery powiązania. Zaletą tego rodzaju integracji jest ograniczenie liczby niezbędnych powiązań, co istotnie przekłada się na zmniejszenie nakładów czasowych i inwestycyjnych na ukształtowanie systemu. Warstwa pośrednia stosowana jest jako ESB (Enterprise Service Bus).

Integracja w gwiazdę

Integracja w gwiazdę oznacza komplet integracji systemów punkt-punkt. Jeśli stworzono wiele łatwych powiązań, integracja tego rodzaju zbuduje ich połączenie w gwiazdę. Ten sposób integracji skupia zatem systemy z innymi podsystemami. Niestety integracja w gwiazdę powoduje, że baza IT staje się skomplikowana i trudna do zmapowania.

Integracja jedno- lub dwukierunkowa

Proces integracji może przebiegać jednokierunkowo lub dwukierunkowo. W pierwszym przypadku jeden z systemów tylko wysyła dane, a drugi je odbiera. Integracja dwukierunkowa bazuje z kolei na wzajemnym uzupełnianiu się przez systemy (systemy uzupełniają swoje zasoby danych).

Jak przebiega integracja systemów?

Aby integracja systemów IT się powiodła, niezbędne są pewne kroki. Konieczna jest analiza potrzeb przedsiębiorstwa i występujących problemów, a także możliwości technicznych. Jak powinien przebiegać proces integracji systemów, aby był skuteczny? Każdą integrację należy rozpocząć od analizy, podczas której zarząd powinien odpowiedzieć sobie na wiele pytań, np.:

  • jakie rozwiązania programowe są używane,
  • czy występuje deficyt funkcjonalności,
  • jakie procesy są skomplikowane,
  • z czego pracownicy nie są zadowoleni odnośnie systemów,
  • czy zarządzanie zadaniami jest utrudnione,
  • czy pewne procesy można zautomatyzować,
  • na jaki koszt integracji firma może sobie pozwolić.

Wybór firmy do outsourcingu programistycznego

Po poznaniu potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa konieczne jest wybranie odpowiedniego specjalisty w dziedzinie integracji systemów. Warto zdecydować się w tym miejscu na outsourcing programistyczny, co da nam pewność, że integrację przeprowadzi firma specjalizująca się w takich procesach. Informatyzacja przedsiębiorstwa zlecona ekspertowi w tej dziedzinie, pozwoli uniknąć wielu błędów i zbędnych kosztów.

Proces integracji

Integracja systemów zachodzi najpierw przez różnego rodzaju API, które są tworzone w celu wymiany danych. API obsługują zwykle powszechnie stosowane standardy i protokoły, np. JSON, REST, XML, co pozwala na łatwiejszą integrację. Występuje także możliwość rezygnacji z wykorzystania API – wówczas integracja nadal jest możliwa np. poprzez dostęp do bazy danych. Jest to jednak rozwiązanie dość skomplikowane i wymaga większego nakładu pracy. Wymusza to np. ręczne dodawanie przez programistę danych czy wykonanie działań, które standardowo byłyby obsługiwane przez moduł API. Korzyścią z wdrożenia API jest także większe bezpieczeństwo danych i pewność prawidłowej ich wymiany, niezależnie od tego, co zmieni się w systemie. Bezpośrednie połączenie z bazą danych jest nieco bardziej ryzykowne. Bywa, że nie ma możliwości komunikacji ani przez API, ani przez bazę danych. Wówczas jest jeszcze możliwość integracji w formie wymiany przez pliki. Jest to wymiana ręczna lub zautomatyzowana.

Testowanie i rozwój

Po zaprojektowaniu systemu integracji, pora na jego wdrożenie. Należy upewnić się na drodze testowania operacyjnego, że integracja jest płynna i łatwa w użyciu. Ostatnim etapem jest rozwój systemu, który jest procesem długoterminowym. Oprogramowanie musi się rozwijać wraz ze zmianami w przedsiębiorstwie – m.in. w celu uzupełniania systemu o nowe funkcje czy minimalizacji kosztów.

Integracja systemów informatycznych – korzyści dla biznesu

Integracja systemów informatycznych pozwala na lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Ponadto przynosi korzyści przekładające się na obniżenie kosztów czy zwiększenie efektywności w firmie. Proces integracji stwarza bowiem środowisko, które automatyzuje wiele działań. Umożliwia np. automatyczne dodawanie danych, takich jak pliki czy kontakty, we wszystkich systemach jednocześnie. Użytkownicy mogą korzystać nawzajem ze swoich zasobów w ramach poszczególnych systemów. Zamiast zajmować się nanoszeniem zduplikowanych danych, pracownicy mogą spędzić czas na zadaniach o wysokim priorytecie i to korzystając z wielu pomocnych narzędzi dostarczanych przez nowy system. Zmniejsza się tym samym ryzyko ludzkiego błędu podczas replikowana danych i zyskujemy dodatkowe zasoby na inne zadania. Pracownicy mogą mieć ponadto wgląd do danych z innych systemów – np. dział księgowości do danych z systemu handlowego – co usprawnia komunikację i przepływ informacji w firmie. Integracja daje zatem szczególnie dużo korzyści jako rozwiązanie e-commerce. Ułatwia zarządzanie produkcją, analizę danych, zarządzanie magazynem, obsługę klientów i wiele innych procesów.

Baselinker – integracje dla Twojego e-commerce

Integracja systemów pozwala na lepszą pracę całego przedsiębiorstwa, ale niestety wymaga dużych nakładów finansowych. Rozwiązaniem alternatywnym dla indywidualnie przeprowadzonej integracji przez firmę programistyczną jest skorzystanie z gotowego narzędzia, które umożliwia integrację najpopularniejszych platform marketplace (np. Allegro, eBay, Amazon, Ceneo) czy sklepów internetowych (np. PrestaShop, Shoplo, Shoper). Jest to rozwiązanie e-commerce niedrogie we wdrożeniu, a znacznie ułatwiające działanie w sektorze e-handlu. Z aplikacją Baselinker można integrować np. systemy kurierskie i księgowe, drukarki, hurtownie, aplikacje pozwalające na wysyłanie SMSów do klientów, programy pocztowe. Ponadto Baselinker udostępnia swoje API umożliwiające integrację z systemami ERP.

Obsługa Twojego e-biznesu w 1 miejscu! Ponad 700 integracji
Testuj za darmo

FAQ

Dlaczego warto integrować systemy informatyczne?
Integracja różnych systemów informatycznych pozwala na uzyskanie synergii oprogramowania, które staje się bardziej efektywne, usprawnia komunikację, analizę danych czy wprowadzanie nowych funkcjonalności. Przekłada się to na realne obniżenie kosztów wielu procesów i lepsze zarządzanie firmą.
 
Jaką rolę spełnia integrator systemów?
Integrator systemów pozwala na stworzenie synergicznego środowiska informatycznego obejmującego wiele modułów do zarządzania przedsiębiorstwem – np. moduł księgowy, handlowy, magazynowy itd. Integrator systemów umożliwia dostosowywanie poszczególnych modułów do aktualnych potrzeb firmy.
 
Co oznacza CIM?
CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) to Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie obejmujące wszystkie aspekty wytwarzania wspieranego przez komputer oraz systemy logistyczne czy technologii produkcji. Komputer odgrywa wiodącą rolę w integracji poszczególnych komponentów (np. maszyn, robotów, układów diagnostycznych).

O autorze

BaseLinker.com

BaseLinker to narzędzie przeznaczone do integracji e-commerce i zarządzania sprzedażą, które pozwala na kompleksową obsługę zamówień z wielu kanałów z poziomu jednego panelu. Korzystaj z funkcji automatycznej zmiany statusu zamówienia i masowego wystawiania ofert oraz z ponad 500 integracji: Allegro, Amazon, eBay, PrestaShop, Poczta Polska, InPost i wiele innych. Wszystko dla Twojej wygody i sukcesu Twojego e-commerce. Przetestuj wszystkie integracje i funkcje systemu podczas 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Archive

Kategorie

Tags