Nowy moduł ERP w BaseLinkerze

Katarzyna Zdziech
Katarzyna Zdziech
Online Media Manager w BaseLinker, angażuje społeczność e-commerce tworząc merytoryczne treści
N

Dziś przedstawiamy Ci długo wyczekiwane usprawnienia w systemie BaseLinker, które wprowadzają zaawansowane funkcje ERP. To kolejny krok, dzięki któremu nie musisz inwestować w dwa osobne systemy, a wszystkie zadania zrealizujesz w BaseLinkerze. Nowe funkcje koncentrują się na dokładnym śledzeniu sztuk produktów w magazynie, bazując na rozliczaniu kosztów zakupu metodami FIFO, LIFO, FEFO, i LEFO. Oto szczegółowy przegląd tych nowości.

Śledzenie jednostki w magazynie BaseLinker

Jednym z kluczowych usprawnień w systemie BaseLinker jest śledzenie jednostki magazynowej. Dzięki tej funkcji możliwe jest precyzyjne monitorowanie każdej sztuki produktu od momentu dostawy aż po sprzedaż. To rozwiązanie pozwala nie tylko na śledzenie ogólnych informacji o produkcie, ale także na rejestrowanie poszczególnych cen zakupu każdej jednostki. Jest to istotna zmiana w stosunku do wcześniejszego podejścia, gdzie monitorowano jedynie średnią cenę produktu. Umożliwia to także dostosowanie procesów magazynowych do specyficznych wymagań różnych modeli biznesowych. Firmy, które muszą szczegółowo rozliczać koszty zakupu towaru z poszczególnych dostaw lub które śledzą daty ważności produktów, znajdą w tej funkcji wsparcie.

Nowe metody zarządzania zapasami

Nowe funkcje ERP w BaseLinkerze wprowadzają możliwość wykorzystania różnych podejść do zarządzania zapasami przy użyciu popularnych metod, takich jak FIFO, LIFO, FEFO, i LEFO. Czym się wyróżniają?

  1. FIFO (First In, First Out) – Metoda ta zakłada, że produkty, które zostały przyjęte na magazyn jako pierwsze, są również pierwsze sprzedawane. FIFO znajduje zastosowanie w przygotowywaniu dokumentacji księgowej. Wiele firm księgowych, szczególnie w spółkach które korzystają z tzw. pełnej księgowości, potrzebuje takiego modelu rozliczenia. Umożliwia on efektywne kalkulowanie kosztów oraz przygotowywanie dokumentów zgodnie z wymogami.
  2. LIFO (Last In, First Out) – W tym przypadku produkty najnowsze, czyli ostatnio przyjęte na magazyn, są sprzedawane najpierw. Jest to rzadziej stosowana metoda, ale w pewnych warunkach może być korzystna, np. w branżach, gdzie ceny towarów szybko się zmieniają.
  3. FEFO (First Expired, First Out) – Ta metoda koncentruje się na terminach ważności produktów. Produkty z najkrótszym terminem przydatności sprzedajemy jako pierwsze, co minimalizuje ryzyko przeterminowania towarów. Jest to szczególnie ważne w branżach spożywczej i farmaceutycznej.
  4. LEFO (Last Expired, First Out) – Odwrotność metody FEFO. Produkty z najdłuższym terminem przydatności wychodzą z magazynu pierwsze. Ta metoda jest mniej popularna, ale może być użyteczna w specyficznych przypadkach, np. gdy wymagane jest wydłużenie czasu przechowywania niektórych partii towarów.

Jak je włączyć w panelu BaseLinker?

Aby włączyć rozliczanie kosztów zakupu, należy wejść w Edycję katalogu, w którym znajdują się nasze produkty.

Edycja katalogu w systemie BaseLinker

Następnie przejdź do opcji Rozliczanie kosztów zakupu.

Ważne! Aby opcja Rozliczanie kosztów zakupu w metodach FIFO/LIFO/FEFO/LEFO była widoczna musisz zablokować ujemne stany magazynowe (Ujemne stany magazynoweBlokuj ujemne stany magazynowe) oraz włączyć Ścisłą kontrolę magazynu (Dokumenty magazynowe – ścisła kontrolaTak). Ten moduł dodatkowo zawiera szereg innych, użytecznych opcji m.in. wprowadza ścisłą kontrolę unikalności SKU oraz obsługę dokumentów magazynowych. Przeczytaj o wszystkich możliwościach Kontroli magazynu w BaseLinker.

FIFO, LIFO, FEFO, LEFO w magazynie BaseLinker

Więcej szczegółowych informacji o rozliczaniu kosztów zakupu znajdziesz w artykule w dziale Pomocy: Rozliczanie kosztów zakupu.

Nowe opcje przy dostawach

Wprowadziliśmy również nowe możliwości w zarządzaniu dostawami. Chcesz wiedzieć więcej na temat dostaw w BaseLinkerze? Przeczytaj poradnik Dostawy w naszej Bazie Wiedzy.

Obsługa daty przydatności

Tworząc dostawę, możesz oprócz ceny zakupu, wprowadzić daty przydatności produktów, co pozwala na lepsze zarządzanie zapasami i minimalizowanie strat związanych z przeterminowaniem. Wprowadzenie terminu ważności przy dostawie nie jest wymagane – możesz tę informację uzupełnić w dowolnym momencie.

Obsługa dat przydatności w magazynie BaseLinker

Cena zakupu i podział kosztu produktu

Możliwość rejestrowania różnych cen zakupu dla poszczególnych sztuk w jednej dostawie. Jest to istotne, gdy produkty kupowane są po różnych cenach w ramach jednej dostawy. System umożliwia rozbicie dostawy na jednostki o różnych cenach zakupu (za pomocą przycisku “Podziel”). Funkcja ta pozwala na dokładne przypisanie kosztów do poszczególnych sztuk produktu, co zwiększa precyzję kalkulacji oraz pomaga w przypadku współpracy z księgowym. Mimo że uśredniony koszt zakupu towarów jest dopuszczalny w wyliczaniu podatków, księgowi preferują metodę podziału cen poszczególnych jednostek.

Podział kosztu produktu w magazynie BaseLinker

Przykład praktycznego zastosowania nowych funkcji

Załóżmy, że firma otrzymuje dostawę 10 sztuk produktu w cenie 10 zł za sztukę, a tydzień później kolejną dostawę tego samego produktu, ale w cenie 12 zł za sztukę. Dzięki funkcji śledzenia jednostki w BaseLinkerze firma może dokładnie monitorować, które sztuki zostały zakupione w jakiej cenie. Gdy klient zamawia produkt, system automatycznie przypisuje koszt zakupu zgodnie z wybraną metodą, np. FIFO. W rezultacie firma najpierw sprzeda sztuki kupione za 10 zł, a dopiero potem te kupione za 12 zł, co daje precyzyjne dane kosztowe.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nowe funkcje ERP w BaseLinkerze przynoszą wiele korzyści:

  • Większa kontrola nad asortymentem od momentu dostawy po sprzedaż – Śledzenie jednostki pozwala na precyzyjne zarządzanie zapasami i dokładne monitorowanie ruchu towarów.
  • Porządek w dokumentach księgowych i magazynowych – Ścisła ewidencja każdej sztuki produktu sprawia, że żadna sztuka nie umknie uwadze, co ułatwia prowadzenie dokumentacji.
  • Oszczędności dzięki lepszemu zarządzaniu cenami zakupu towaru – Możliwość dokładnego przypisania kosztów do poszczególnych sztuk pozwala na bardziej precyzyjną kalkulację cen i lepsze zarządzanie finansami.
  • Mniej strat za sprawą monitoringu dat ważności – Dzięki metodom FEFO i LEFO, produkty z najkrótszym terminem przydatności są sprzedawane jako pierwsze, co minimalizuje ryzyko przeterminowania towarów.

Moduł ERP w BaseLinker – podsumowanie

Dążymy do tego, aby BaseLinker oferował zintegrowane rozwiązania, eliminując potrzebę płacenia, wdrażania i korzystania z oddzielnych systemów ERP, WMS i PIM. Nowe funkcje ERP w systemie BaseLinker umożliwiają sprzedawcom dokładniejsze zarządzanie asortymentem od momentu dostawy po sprzedaż, zapewniając precyzyjne śledzenie i monitorowanie ruchu towarów. Ulepszona ewidencja każdej sztuki produktu ułatwia prowadzenie dokładnych dokumentów księgowych i magazynowych, minimalizując ryzyko błędów i pominięć. Dodatkowo, możliwość szczegółowego przypisywania kosztów zakupu do poszczególnych sztuk pozwala na optymalizację cen oraz lepsze zarządzanie finansami. 

Zachęcamy do testowania modułu ERP, który pozwoli bardziej precyzyjnie zarządzać Twoimi zasobami, minimalizować straty i kontrolować koszty, co bez wątpienia przełoży się na poprawioną wydajność operacyjną i finansową.

O autorze

Katarzyna Zdziech
Katarzyna Zdziech
Od ponad 5 lat wykorzystuje swoją pasję do e-commerce oraz digital marketingu, aby pisać angażujący i wartościowy content. Dzięki umiejętnościom analitycznym i kreatywnemu podejściu przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności marki oraz budowania silnej społeczności wokół BaseLinkera. Prywatnie fanka gier planszowych i Formuły 1.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi