Statusy zamówień dla pracowników

S

Do tej pory ustawienia kont pracowników pozwalały jedynie włączyć lub wyłączyć dostęp do managera zamówień u danego pracownika. Teraz możliwe jest ustawianie dostępu do poszczególnych statusów zamówień.

W dziale ’Konto/Inne -> Profile pracowników’ przy każdym profilu można teraz określić statusy zamówień, do których pracownik ma dostęp. W ten sposób można ograniczyć uprawnienia pracownika do przeglądania i zarządzania zamówieniami tylko z części statusów.

Może to być wykorzystane np. w sytuacji, gdy każdy pracownik obsługuje inne konto allegro/ebay, czy sklep internetowy. Należy wtedy założyć oddzielne grupy statusów dla każdego pracownika (przykładowo – każdy pracownik ma własny status na zamówienia nowe, oczekujące, wysłane itp.). W ustawieniach konta allegro/ebay lub sklepu wybieramy, aby nowe zamówienia trafiały do statusu danego pracownika. Następnie pracownikowi przydzielamy prawa tylko do jego statusów. Dzięki temu każdy z pracowników może zarządzać tylko tymi zamówieniami, które są dla niego przewidziane.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi