FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Wznawianie aukcji

Wznawianie aukcji

Dlaczego aukcje wznawiają się z ilością 1000 sztuk, choć nie mam tyle na magazynie?

Nie skonfigurowałeś ustawień ilości przy ponownym wystawianiu. Przejdź do działu Allegro/eBay > Ustawienia > Obliczanie ilości do wystawienia > Ilość przy ponownym wystawianiu i określ w jaki sposób ma być ustalana ilość przedmiotów przy ponownym wystawieniu.

Czy aukcje promowane Allegro można automatycznie wznawiać bez promowania?

Nie, przy wznawianiu aukcji Allegro BaseLinker nie zmienia opcji wyróżnienia. Dlatego też promowanie należy wyłączyć przed wznowieniem aukcji.

 

Aby zmienić opcje wyróżnienia dla aukcji trwającej lub zakończonej, należy wykonać dla niej operację Zarządzanie aukcjami  → Operacje  → Konfigurator  → Zmień opcje dodatkowe.

 

Można również ustawić określoną datę wykonania takiej operacji:

 

 

Natomiast należy pamiętać, że nie gwarantujemy wykonania operacji o określonym czasie. Zmiany mogą zostać wprowadzone z opóźnieniem. Przy zmianie dużej ilości aukcji samo wysłanie zmian do marketplace może zająć wiele godzin.

Przez ile w systemie przechowywane są zakończone aukcje?

Zakończone aukcje dostępne są w zakładce „Zakończone" przez 60 dni po zakończeniu (90 dni w przypadku włączonego automatycznego wznawiania aukcji).