FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Zdarzenia własne

Zdarzenia własne

Czy na 2 różnych kontach BaseLinker można ustawić identyczny kod kreskowy w zdarzeniach własnych?

Niestety kod kreskowy generowany jest na podstawie zdarzenia własnego danego konta, który nie powtarza się na innych kontach.

Na karcie zamówienia mam 3 przyciski do wystawiania faktur w zależności od wybranej opcji przez klienta. Czy mogę zastąpić je jednym przyciskiem (zdarzeniem własnym)?

Do 1 zdarzenia własnego możesz przypisać 3 akcje, które będą weryfikowały odpowiedni dokument za pomocą warunku np. „klient chce fakturę".