FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Konfiguracja

Konfiguracja

Kody GTU na fakturach VAT

Od 1.10.2020 roku obowiązuje  JPK_V7 – nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Jeżeli przedsiębiorca (płatnik podatku VAT) świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych w ustawie grup, to musi oznaczyć transakcję specjalnym kodem GTU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia.

 

Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. Dokładne informacje znajdują się w  rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. (m.in. rozdz. 3 §10 ust. 3).

 

W pliku JPK wybrane faktury muszą zostać oznaczone kodem GTU.

 

W związku z tym w systemie BaseLinker można na stałe przypisać wybrany kod GTU do danej serii faktur (Manager zamówień Faktury Ustawienia Edytuj JPK). Kod ten pobierany jest z danej serii numeracji w momencie generowania pliku JPK.

 

 

 

Kody można również wybrać w rejestrze sprzedaży (Manager zamówień → Faktury →  Rejestr sprzedaży)  JPK_V7M Tylko Faktury Sprzedaży lub JPK_V7K Tylko Faktury Sprzedaży.

 

 

Kody te nie będą widoczne na fakturze – jedynie w pliku JPK. Dla każdej kombinacji można utworzyć oddzielną serię numeracji.

 

Natomiast informację o kodzie można dodać do pola 'Informacje' na fakturze, za pomocą wybranej akcji automatycznej.

 

Czy mogę dodać logo do faktury?

Tak. W sekcji Zamówienia → Faktury → Ustawienia wejdź w edycję faktury. W polu „Nagłówek” umieść link do Twojego logo w postaci kodu HTML np.: <img src="https://adres.pl/logo.jpg">.

Gdzie mogę dodać na fakturze swój numer konta?

Użyj do tego pola "Informacje" w ustawieniach faktury (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia).

Czy w systemie BaseLinker można wystawiać faktury VAT Marża?

Aktualnie w systemie BaseLinker nie można wystawić faktury VAT marża (do stworzenia faktury VAT marża potrzebna jest wiedza na temat ceny zakupu towaru, której BaseLinker nie zna).

Czy na fakturze mogą wyświetlać się różne jednostki (sztuki, pary, komplety)?

Niestety nie ma możliwości określenia jednostki przy produkcie. Na fakturze wyświetla się jedynie jednostka 'sztuki'.

Jak zmienić numer faktury?

Kolejna wystawiona faktura będzie kontynuacją numeracji względem ostatnio utworzonej. Aby faktury były wystawiane od konkretnego numeru, możesz go zmienić dla najnowszego dokumentu z poziomu jego edycji. 

Czy da się usunąć domyślną serię numeracji faktur?

Niestety nie ma możliwości usunięcia domyślnej serii numeracji faktur/paragonów/korekt.

Stawka VAT przesyłki na fakturze – jak usunąc tę informację?

Jeżeli w ustawieniach akcji automatycznej wybrałeś opcję 'Użyj stawki przypisanej do produktu zamówienia':

 

 

 

To jest to równoznaczne z wybraniem w ustawieniach serii numeracji następującej opcji:

 

 

 

Jako że stawka VAT również ma być dodawana do faktury proporcjonalnie do stawki VAT produktów, to dla każdej stawki VAT występującej wśród pozycji zamówienia tworzona jest oddzielna pozycja faktury dla przesyłki i dodawany do niej jest prefix tej stawki VAT.

 

Jeśli chcesz, aby faktury wystawiane przez automatyczne akcje nie posiadały tego prefixu, to wystarczy w ustawieniach automatycznej akcji w ustawieniu "Stawka VAT" wybrać opcję "Zgodnie z serią numeracji".

 

 

Stawka VAT na fakturze nie jest zgodna z ustawieniami dla serii numeracji, w której została wystawiona.

Taka sytuacja może wystąpić, gdy faktura zostanie wystawiona za pomocą akcji automatycznej. Ustawienia AA są nadrzędne nad konfiguracją serii numeracji. 

Korzystam z programu księgowego. Czy jest możliwość wyłączenia generowania faktur przez BL?

Faktury same z siebie nie zostaną wygenerowane, można je wystawić ręcznie lub za pomocą automatycznych akcji. Jeśli jednak chcesz np. generować faktury w programie księgowym na podstawie zamówień w BaseLinkerze nie ma możliwości wyłączenia tworzenia faktur systemowych. 

Czy jest możliwe automatyczne przeliczanie cen według aktualnego kursu NBP?

Jeśli chodzi o moduł wystawiania faktur, to dostępna jest opcja przewalutowania kwot na dokumencie.
W przypadku cen produktów w katalogu nie ma takiej opcji. Możliwe jest zastosowanie mnożników w grupach cenowych, jednak wtedy ręcznie należy wprowadzić wartość mnożnika.

Czy można utworzyć wzór faktury, który będzie przeliczał np. RON na PLN i RON na EUR na jednym dokumencie?

W każdej serii numeracji faktur możemy użyć jednego przewalutowania waluty głównej z faktury.