FAQ BaseLinker

Aktualny temat: BaseLinker Connect

BaseLinker Connect

Czy korzystanie z BaseLinker Connect wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Sama integracja nie jest dodatkowo płatna. Abonament wyliczany będzie zgodnie z cennikiem, nie ma znaczenia czy zamówienie / produkty zostały pobrane przez BaseLinker Connect czy np. ze sklepu.

 

Czy możliwa jest integracja z zewnętrznym katalogiem danych produktowych (ze sklepem albo bazą Wisebase, Brandbank, Azimuthe)?

Niestety nie. Za pomocą BaseLinker Connect można udostępnić wyłącznie produkty znajdujące się w katalogu. Aby udostępnić np. produkty ze sklepu, w pierwszej kolejności należałoby wykonać import do katalogu.

 

Czy istnieje możliwość przekazywania w zamówieniach jedynie produktów pochodzących od danej hurtowni (udostępniającej kod)?

W ustawieniach integracji można wybrać opcję, która spowoduje pomijanie niedopasowanych produktów z zamówienia.

 

Czy muszę importować z hurtowni wszystkie udostępniane produkty?

W ustawieniach importu produktów możesz podać numery ID produktów, które chcesz pobrać.

 

Czy istnieje możliwość zautomatyzowania pobierania produktów z hurtowni połączonej poprzez BaseLinker Connect?

Niestety nie ma możliwości cyklicznego pobierania produktów do katalogu BaseLinkera.

 

Czy dostępna jest opcja mapowania statusów zamówień?

Tak, ustawienia mapowania statusów dostępne są na obu kontach połączonych przez BL Connect z poziomu zakładki Statusy w ustawieniach integracji.

Czy pola dodatkowe i/lub uwagi w przekazywanym zamówieniu są widoczne dla hurtowni?

Tak, Pole dodatkowe 1, Pole dodatkowe 2 oraz Uwagi są przekazywane wraz z zamówieniem. 

Czy hurtownia otrzymująca zamówienia widzi, od jakiego sprzedawcy pochodzi?

Źródłem w zamówieniu otrzymanym przez hurtownię będzie nazwa integracji BaseLinker Connect. W związku z tym dla każdego partnera zalecamy dodać osobną integrację – token tej integracji powinien zostać udostępniony tylko jednemu użytkownikowi.

Instrukcję znajdziesz w naszym artykule o BaseLinker Connect.

 

Czy możemy udostępniać produkty z dwóch lub więcej katalogów?

Tak, jednak w tym celu konieczne będzie dodanie oddzielnej integracji dla każdego katalogu.

 

Czy można wybrać, które produkty z katalogu udostępnimy partnerom?

Niestety nie. Udostępnione zostaną wszystkie produkty z wybranego katalogu.

 

Jak udostępniać produkty ze sklepu przez BL Connect?

Niestety nie ma takiej możliwości, udostępniać możesz wyłącznie produkty z magazynu BaseLinkera. W tym celu konieczne byłoby zaimportowanie produktów ze sklepu do katalogu.

Jak zrobić, żeby udostępnione produkty, sprzedane na drugim koncie BL obniżyły stany w moim magazynie?

Tylko przekazanie zamówienia może skutkować utworzeniem rezerwacji i zmniejszeniem stanu na koncie BL, z którego produkty zostały udostępnione.

Jak z zamówieniem przekazywać też numer transakcji?

Domyślnie numer transakcji nie jest przekazywany. Możesz ewentualnie utworzyć akcję automatyczną, która zmodyfikuje pole dodatkowe 1/2 i wstawi w nie numer transakcji. Przy przekazywaniu zamówienia, pola dodatkowe również zostaną przekazane.

Jak nadawać przesyłki na koszt naszego kontrahenta (drugiego konta BL)?

Przesyłki synchronizowane są w obu kierunkach, natomiast ze względów bezpieczeństwa niestety nie ma możliwości nadawania przesyłek na koszt innego podmiotu.