FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Zamawianie kuriera

Zamawianie kuriera

Jak wydrukować protokół przekazania paczek?

Wydruk protokołu przekazania paczek kurierowi umożliwiają tylko wybrani przewoźnicy. Po nadaniu paczek, zaznacz je na liście zamówień i kliknij niebieską ikonę z samochodem. Protokół przekazania będzie gotowy do wydruku.

Czy da się zautomatyzować regularne zamawianie podjazdu kuriera?

Tak. Automatyzacja zamawiania podjazdu kuriera dostępna jest dla integracji kurierskich, dla których możliwe jest zamówienie odbioru przesyłek przez BaseLinkera. W tym celu przejdź do sekcji Integracje. Poniżej diagramu znajduje się tabela zawierająca wszystkie podpięte do Twojego panelu integracje (Ustawienia integracji). Jeżeli dla wybranej integracji możliwe jest zamówienie kuriera za pośrednictwem systemu, w kolumnie Wysyłane dane podświetlony będzie kafelek Zam. kuriera.

Aby utworzyć automat, przejdź do ustawień wybranej integracji kurierskiej (przycisk z prawej strony tabeli). Między tabelami Utworzone przesyłki oraz Zamówienie kuriera znajdziesz niebieski przycisk Automatyczne zamawianie kurieraPo jego kliknięciu, w nowym oknie, zobaczysz tabelę z utworzonymi już ustawieniami automatycznego zamawiania kuriera. W tym miejscu każdy z automatów możesz skopiować, edytować, usunąć lub wyłączyć. Naciśnięcie zielonego przycisku + Dodaj automat nad tabelą spowoduje wyświetlenie ustawień dla nowej automatyzacji. Dostępne do uzupełnienia są następujące pola:

  • Dla przewoźnika – dostępne tylko w przypadku integracji z brokerami kurierskimi; należy wybrać, czy w ramach automatyzacji podjazd ma być zamówiony dla wszystkich przewoźników, czy jedynie dla wybranego; 
  • Nazwa konta – wybierz konto w ramach integracji kurierskiej, dla paczek, z którego podjazd ma być zamawiany;
  • Zamów dla paczek – w tym miejscu zdefiniujesz czy kurier ma być zamawiany jedynie dla paczek z dzisiaj, z dzisiaj i wczoraj lub z ostatnich 4 dni (wliczając dzisiejszy dzień). Podjazd zostanie zamówiony jedynie dla paczek, dla których jeszcze nie był zamawiany;
  • Uruchom o godzinie – wybierz, o której godzinie zamawianie podjazdu ma zostać rozpoczęte (codziennie, pod warunkiem że są dostępne jakieś paczki, dla których podjazd nie został jeszcze zamówiony); 
  • Zleć podjazd na – do wyboru dzisiaj lub najbliższy dzień roboczy

Jeśli z jakiegoś powodu kurier nie zaakceptuje zlecenia (np. podjazd zostanie zamówiony o zbyt późnej porze na wybrany dzień) otrzymasz powiadomienie w Centrum notyfikacji. Dla prawidłowego działania automatyzacji zalecamy zamawianie podjazdu kuriera zawsze z poziomu BaseLinkera.

 

Automatyzacja nie jest dostępna dla integracji, dla których opcja zamówienia kuriera dostępna jest podczas generowania paczki.

Błąd "Odbiór w godzinach HH:YY – HH:YY jest niedostępny." – nie można zamówić podjazdu kuriera po odbiór przesyłek.

Komunikaty z proponowanymi godzinami pochodzą bezpośrednio od kuriera, nie mamy wpływu na to, jakie godziny podjazdu są danego dnia i w danym momencie dostępne.

Należy zatem zawsze dostosować ustawienia integracji, adekwatnie od treści komunikatu i przedziałów czasowych w nim widocznych.

Podjazd kuriera został zamówiony, a mimo to nie przyjechał.

Jeśli w BaseLinkerze dostępny jest identyfikator podjazdu, to z naszego systemu zamówienie zostało prawidłowo wysłane do przewoźnika. Zlecenia te kolejno są procesowane z ich ramienia, zatem przyczyny braku podjazdu należy szukać kontaktując się z opiekunem po stronie kuriera. 

Nadaję przesyłki z różnych lokalizacji, jak to skonfigurować w BaseLinkerze?

We wtyczce kuriera możesz to samo konto podłączyć kilka razy, podając różne dane adresowe. Pozwoli to przy tworzeniu przesyłki wybrać, z którego podłączenia, a w rezultacie, z którego adresu nadania BaseLinker ma skorzystać.

Czy automatyczne zamawianie kuriera zamówi podjazd, gdy nie będzie wygenerowanych etykiet?

Zamówienie kuriera możliwe jest tylko dla wygenerowanych przesyłek. Jeśli na koncie nie będzie paczek spełniających warunki wybrane w akcji zamawiania kuriera, to kurier nie zostanie zamówiony.