FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Manager Zamówień

Manager Zamówień

Dlaczego wiadomości docierają bez załącznika (np. faktury) ?

Jeżeli wiadomości docierają do adresatów bez załączników, to warto sprawdzić, czy:

 

 1. W momencie wysyłania wiadomości, dla danego zamówienia został wygenerowany załącznik (etykieta, faktura – w tym czy pobrana została faktura z zewnętrznego systemu księgowości internetowej)
 2. Skrzynka pocztowa adresata nie usuwa załączników (czasem odpowiedzialny za usuwanie załączników jest np. program antywirusowy).

 

W przypadku faktur zalecamy, aby – obok załącznika – przesyłac w treści wiadomości również link.

Jak działa wyszukiwarka, gdy w zamówieniu są 2 numery listów przewozowych?

Wyszukiwarka w zamówieniach pozwala na wyszukiwanie tylko po numerze ostatnio nadanej przesyłki. Jest to zamierzone działanie spowodowane względami optymalizacyjnymi.

 

Jeśli w przypadku utworzenia więcej niż jednej przesyłki chcesz wyszukać numer zamówienia po numerze przesyłki, która nie została utworzona jako ostatnia, to skorzystaj z wyszukiwarki na liście przesyłek w dziale z ustawieniami danego kuriera.

Dlaczego kwota faktur nie zgadza się z kwotą w statystykach "Łączna wartość"?

Rejestr faktur jest tworzony na podstawie faktur wystawionych w danym miesiącu (brana pod uwagę jest data wystawienia faktury), natomiast w statystykach brana jest pod uwagę data utworzenia zamówienia.

Dlaczego moje wiadomości nie docierają do klientów?

Jeżeli wiadomości nie docierają do klientów, warto sprawdzić, czy:

 

 1. Do zamówienia został przypisany poprawny adres e-mail klienta.
 2. Wiadomości są wysyłane ze skrzynki sprzedawcy, a nie z serwera systemu BaseLinker.
 3. Skrzynka pocztowa sprzedawcy została poprawnie podpięta do systemu.
 4. Akcje automatyczne zostały poprawnie zdefiniowane, a w przypadku wysyłania wiadomości ręcznie – nie wybrano opcji "Tylko dla sprzedawcy (wiadomość ukryta)".
 5. Dostawca skrzynki sprzedawcy nie ma limitów wysyłanych wiadomości e-mail bądź limity te nie zostały przekroczone.

 

Nawet jeżeli wiadomość została poprawnie wysłana istnieje ryzyko, że adres e-mail sprzedawcy został zakwalifikowany jako spam przez algorytmy spamowe skrzynki odbiorczej klienta. Taki algorytm z reguły oznacza w ten sposób dużą ilość wiadomości o podobnej treści. 

 

1. Poprawny adres e-mail klienta

W polu z adresem e-mail musi znajdować się tylko jeden poprawny adres. Dla nowych zamówień z Allegro / eBay (przed pobraniem FODu) pobierany jest e-mail przypisany do konta klienta. E-mail ten może być nieaktualny, dlatego też warto zaczekać, aż pobrany zostanie FOD.

 

Jeżeli klient nie poda adresu e-mail, wówczas na Karcie zamówienia przy treści wysłanej wiadomości pojawi się informacja "Brak podanego odbiorcy".

 

2&3. Skrzynka pocztowa

Skrzynka pocztowa musi być poprawnie podpięta do systemu BaseLinker. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Własna skrzynka e-mail.

 

4. Akcje automatyczne

Warto sprawdzić, czy przy konfiguracji akcji automatycznych nie popełniono następujących błędów:

 

 • W przypadku zamówień z Allegro / eBay automatyczne akcje wysyłające wiadomości do klientów warto budować na podstawie zdarzenia „Pobrano FOD”, zamiast zdarzenia „Pobrano zamówienie”. Pozwoli to uniknąć ryzyka wysłania wiadomości do klienta w momencie, gdy do systemu nie został jeszcze pobrany wraz z FOD-em poprawny adres e-mail.

 

 • Jeżeli w szablonie e-mail znajdują się określone tagi, np. [lista przedmiotów], [łączna cena], również zamiast zdarzenia „Pobrano zamówienie” należy wybrać „Pobrano FOD” przy konstrukcji akcji. W przeciwnym wypadku e-mail zostanie wysłany po dodaniu pierwszego produktu do koszyka i nie uwzględni pozostałych produktów oraz ich łącznej ceny.
 • Jeżeli w szablonie e-mail znajduje się tag / załącznik z określonymi dokumentami, należy upewnić się, że automatyczna akcja jest w systemie wywoływana dopiero po ich utworzeniu.
 • Akcja automatyczna wysyłająca wiadomości e-mail może zostać wywołana zmianą statusu w systemie BaseLinker. Natomiast zmiana statusu w sklepie internetowym nie wywoła takiej akcji.
 • Jeżeli usunięto własną skrzynkę e-mail, wówczas przypisane do niej szablony e-mail będą wysyłane z adresu zakupy@baselinker.com. Natomiast akcje automatyczne, w których skrzynka ta została wskazana nie zadziałają. Taką sytuację można rozpoznać sprawdzając ustawienia wybranej akcji automatycznej. W polu "Od" zamiast wybranego adresu e-mail widoczny będzie jedynie numer zapisanej w systemie, a następnie usuniętej skrzynki. W takim przypadku należy ponownie wybrać skrzynkę nadawczą z dostępnych w systemie.
5. Limit  wysłanych wiadomości e-mail

W przypadku, gdy z firmowej skrzynki pocztowej w krótkim okresie masowo wysłano dużą liczbę wiadomości, to dostawca tej skrzynki może uznać taką sytuację za podejrzenie włamania na skrzynkę lub za atak spamerski i nałożyć automatyczną blokadę wysyłania wiadomości.

 

W przypadku nałożenia blokady wysyłania wiadomości przez dostawcę skrzynki system BaseLinker może generować błąd o treści:

"Błąd połączenia z serwerem SMTP: SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting".

 

Taką sytuację należy wyjaśnić z dostawcą skrzynki pocztowej. Dostawca może w takim przypadku:

 • zdjąć blokadę dla całej skrzynki
 • dodać adresy IP systemu BaseLinker na białą listę. W celu uzyskania tych adresów należy wysłać zgłoszenie w dziale Pomoc i kontakt → Kontakt → Wyślij zgłoszenie.

Jak wybrać status, do którego będą trafiać zamówienia ze sklepu?

Status, do którego mają trafiać nowe zamówienia z danego sklepu internetowego możesz wybrać w dziale:
Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia → Pobieranie zamówień – status

Czy mogę na stałe ustawić więcej niż 20 widocznych zamówień na stronie?

Niestety ze względu na optymalizację działania systemu nie jest możliwe zwiększenie ilości widocznych zamówień na stronie na stałe.

Jak ustawić większą ilość zamówień na stronie (więcej niż 20 zamówień na stronie w managerze zamówień)?

Liczbę zamówień widocznych na stronie możesz zwiększyć wybierając w prawym, górnym rogu managera zamówień:
Wyszukiwanie zaawansowane -> Zamówień na stronę 

Możesz wyświetlić nawet 1000 zamówień na stronie.

Jak przenieść zamówienia do archiwum?

Zamówienia przenoszone są do archiwum automatycznie co 3 miesiące w celu optymalizacji systemu. W okresie przedświątecznym (listopad-grudzień) ze względu na wydajność systemu zamówienia trafiają do archiwum po 2 miesiącach zamiast po 3.

 

Zamówienia z archiwum są osobną bazą danych i mają osobną wyszukiwarkę.

 

Możesz stworzyć także swoje własne archiwum – dodaj status „archiwum” w dziale Manager zamówień → Statusy zamówień i przenoś tam stare zamówienia.

Czy da się wyświetlić kilka statusów na raz?

Tak, po kliknięciu przycisku "Wyszukiwanie zaawansowane" wyświetli się lista statusów. Można zaznaczyć wiele z nich, przytrzymując klawisz CTRL, a następnie "Ustaw filtr".

Dlaczego stare zamówienia nie są wyszukiwane przez wyszukiwarkę?

Zamówienia, które znalazły się w "Archiwum" mogą zostać wyszukane tylko poprzez osobną wyszukiwarkę (archiwum jest osobną bazą danych). Należy najpierw wejść w "Archiwum" (znajduje się poniżej wszystkich statusów w Managerze Zamówień), a dopiero później kliknąć "Wyszukiwanie zaawansowane".

Jak ustawić, by po wejściu do BaseLinkera strona otworzyła się na Managerze Zamówień lub konkretnym statusie?

Ustaw stronę otwartą na danym statusie jako zakładkę w swojej przeglądarce. Możesz ustawić ją także jako stronę startową dla przeglądarki.

Dlaczego przy zamówieniu są wykrzykniki?

Gdy Formularz Opcji Dostawy przychodzi od Allegro/eBay z błędami, system oznacza takie zamówienie na liście zamówień czerwoną ikoną z wykrzyknikami. Zamówienie pobiera się z błędem na przykład gdy:Opis ikon

 • klient wypełnił formularz tylko dla części zakupionych przedmiotów
 • klient wypełnił kilka formularzy dla zamówienia (np. osobno dla każdego produktu)
 • zaistnieje niezgodność produktów w zamówieniu z produktami w formularzu – formularz zawiera więcej lub mniej produktów niż zamówienie (np. jakieś produkty zostały usunięte przez sprzedawcę lub nie wszystkie produkty pobrały się z allegro)
 • zaistnieje niezgodność wartości zamówienia w systemie z wartością zamówienia w formularzu – (np. sprzedawca zmienił ilość czy cenę produktu zanim do systemu dotarł formularz)

Zamówienia z błędami zawsze opisane są wykrzyknikami na liście zamówień. Oznacza to, że zamówienia te należy sprawdzić ręcznie z danymi otrzymanymi od allegro, by potwierdzić poprawność informacji.

Jak rozłączyć zamówienie na dwa osobne zamówienia?

By rozłączyć zamówienie (np. w celu wysłania prośby do allegro o zwrot prowizji za część zamówienia), należy zduplikować istniejące zamówienie i usunąć z obu zamówień wybrane pozycje.
Zamówienie można zduplikować klikając "Stwórz kopię zamówienia" w prawym, górnym rogu tabeli "Informacje o zamówieniu" na karcie zamówienia.

Jak ręcznie dodać do systemu paczkę?

By dodać do zamówienia paczkę nadaną poza BaseLinkerem (np. bezpośrednio u przewoźnika), wybierz "Inne" w tabeli "Przesyłki" na karcie zamówienia. Uzupełnij datę nadania, podaj numer nadawczy oraz wybierz kuriera.

Jak dodać rabat do zamówienia?

Rabat do zamówienia możesz dodać na dwa sposoby:

 1. Dodanie rabatu jako kolejną pozycję w zamówieniu. Kliknij "Dodaj produkt do zamówienia" i stwórz pozycję o nazwie np. "Rabat" i cenie na minusie.
 2. Zmiana cen produktów w zamówieniu. Kliknij przycisk "Operacje na produktach", widniejący po prawej stronie,  na dole tabeli z produktami, a następnie "Zmień ceny produktów".

Czy można przez BaseLinkera wysłać prośbę o zwrot prowizji?

Tak, można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Na karcie zamówienia – w tabeli "Dodatkowe informacje".
 2. Na liście zamówień – pod przyciskiem "Akcje → Zwrot prowizji Allegro".

Jeśli chcesz wystąpić o zwrot prowizji tylko dla części zamówienia, należy najpierw rozdzielić zamówienia.

Czy można wydłużyć czas, po którym zamówienie trafi do archiwum?

Wydłużenie czasu archiwizacji aktualnie nie jest możliwe.

Jak zmienić magazyn, w którym pobierane zamówienia będą obniżać stan?

Ustawienia magazynu źródłowego dostępne są w zakładce Integracje → Konto marketplace → Ustawienia wystawiania.

Dlaczego nadawcą moich e-maili do klientów jest „Zakupy BaseLinker”?

Jako nadawca Twoich maili widoczne jest "Zakupy BaseLinker", ponieważ nie dodałeś własnych skrzynek e-mail i e-maile do Twoich klientów wysyłane są z naszego serwera. Dodaj swoją własną skrzynkę w dziale: Manager zamówień -> Szablony e-mail -> Konta e-mail, a następnie przypisz ją do wszystkich szablonów e-mail w dziale: Manager zamówień -> Szablony e-mail. Będziesz miał pewność, że wiadomość nie trafi do spamu oraz że odpowiedź od klienta trafi bezpośrednio na Twoją skrzynkę.

Klient kupił kilka produktów, a w wiadomości e-mail do klienta pojawia się tylko jedna pozycja. Dlaczego?

Prawdopodobnie skonfigurowałeś automatyczną akcję w taki sposób, by e-mail z podziękowaniami za zakup wysyłał się tuż po trafieniu zamówienia do statusu "nowe", a więc od razu, gdy klient zacznie zakupy i zamówienie trafi do systemu BaseLinker.

 

Aby w mailu widoczne były wszystkie przedmioty, należy ustawić automatyczną akcję tak, by e-mail wysyłał się dopiero, gdy klient zakończy zakupy, czyli wypełni FOD. (Klient wypełnił FOD > Wyślij e-mail > Podziękowania za zakup). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Szablony e-mail, konta e-mail (sekcja Tagi systemu BaseLinker).

Jak wysyłać faktury mailem?

Faktury możesz wysyłać w wiadomości na dwa sposoby

 • jako link – wystarczy w szablonie e-mail użyć tagu [link_faktura_pdf], by w wiadomości wyświetli się adres www do faktury. Jeśli chcesz, by był to odnośnik z tekstem, użyj:
  <a href="[link_faktura_pdf]">Link do faktury</a>
 • jako załącznik – skonfiguruj ustawienia załącznika na dole strony w oknie edycji szablonu e-mail.

Skąd wiadomo, czy e-mail do klienta został wysłany?

Wszystkie wiadomości, wysyłane do klienta (zarówno te automatyczne, jak i ręczne) pojawiają się w dwóch miejscach:

 1. W oknie zamówienia, na samym dole
 2.  Na stronie zamówienia dla klienta

emaile_zamowienieemaile_strona

Czy wiadomości dla zamówień ze sklepu mogą być wysyłane z innego e-maila niż dla zamówień z allegro?

Tak, jednak konta e-mail powiązane są z szablonami e-mail, szablony e-mail z automatycznymi akcjami, a te z kolei ze statusami. Wymaga więc to stworzenia osobnych statusów zamówień, osobnych automatycznych akcji i osobnych szablonów e-mail dla zamówień sklepu i dla zamówień z allegro.

Czy wiadomości dla zamówień, pochodzących z różnych kont allegro mogą być wysyłane z innych kont e-mail?

Jest to możliwe, jednak konta e-mail powiązane są z szablonami e-mail, szablony e-mail z automatycznymi akcjami, a te z kolei ze statusami. Wymagałoby to więc stworzenia osobnych statusów zamówień, osobnych automatycznych akcji i osobnych szablonów e-mail dla poszczególnych kont allegro.

Kopie wiadomości wysłanych z podłączonej skrzynki pocztowej nie są zapisywane w "Wysłanych". Czy można to zmienić?

Niestety nie mamy na to wpływu, czy wiadomości wysłane poprzez API znajdą się w folderze "Wysłane". W tej sprawie należy skontaktować z dostawcą skrzynki pocztowej.

Jak zmienić e-mail, na który przychodzą wiadomość za pośrednictwem strony z informacjami o zamówieniu?

Możesz to zrobić w zakładce Manager zamówień →  Ustawienia →  Inne →  Adres e-mail otrzymujący powiadomienia.

Czy można powiązać statusy w BL ze statusami ze sklepu?

Tak, zależnie od platformy sklepu, statusy zamówień mogą być synchronizowane w kierunku BaseLinker > sklep. Ustawienia znajdziesz w dziale IntegracjeSklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień. 

Czy można synchronizować statusy zamówień w sklepie ze statusami w BL?

Nie, synchronizacja statusów nie jest możliwa w kierunku sklep -> Baselinker, jest możliwa tylko w kierunku BaseLinker -> sklep. Ustawienia znajdziesz w dziale Sklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień. 

Czy można ustawić dostęp do statusu tylko dla wybranego pracownika?

Tak, w dziale Konto/inne > Profile pracowników > Edytuj możesz określić uprawnienia pracowników, w tym dostęp tylko do wybranych statusów zamówień.

Dodałem własny szablon strony z informacjami o zamówieniu, ale na karcie zamówienia wciąż widzę starą stronę. Dlaczego?

Na karcie zamówienia, dla sprzedawcy, widoczny jest wyłącznie link do domyślnej strony informacyjnej. Klient zobaczy stronę w takiej formie, w jakiej wysłałeś link w wiadomości e-mail. Możesz sprawdzić jaki wysłałeś link na karcie zamówienia, na dole strony, w historii wymiany wiadomości.

Jak dodać własne logo do strony informacyjnej?

Na stronie informacyjnej dla klienta możesz zastosować własne logo zamiast zdefiniowanej ikony.

 • Przejdź do działu Manager zamówień Ustawienia  > Strony informacyjne > Edytuj.
 • W polu "Nagłówek – ikona" wybierz "Brak (usuń kwadrat)".
 • W polu "Nagłówek – tekst" wstaw obrazek ze swoim logo. Przykład:
  <img src="http://adres_sklepu.pl/obrazek_z_logo.png">

Mam sklep na platformie Shoper. Chcę osadzić stronę na własnej domenie, jak mam to zrobić?

Platforma Shoper nie udostępnia serwera FTP na którym można byłoby umieścić pliki związane z przekierowaniem na domenę.

 

W tym wypadku najlepiej stworzyć subdomenę i tam zaimportować paczkę plików do głównego folderu.

Miniaturki w zamówieniach się nie wyświetlają, mimo że produkty w katalogu mają je dodane

Miniaturki do zamówień pobierane są bezpośrednio z marketplace, nie z produktów w katalogu. Wykonanie importu aukcji z opcją aktualizacji powinno zaktualizować miniaturki.

Czy w zamówieniach, w polu 'Ilość', można podać wartość ułamkową?

Niestety nie jest to możliwe.

 

W zamówieniach, w polu 'Ilość' możesz wpisać jedynie pełne liczby.

Jak rozbijać zestawy z katalogu BL w zamówieniach pobranych ze sklepu?

Aby zestawy były rozbijane w zamówieniach ze sklepu, oprócz prawidłowego powiązania produktów, konieczne jest włączenie synchronizacji stanów z BaseLinker do sklepu. Spowoduje to podmianę produktów ze sklepu na powiązane produkty z katalogu BaseLinker w pobieranych zamówieniach.


Przed włączeniem synchronizacji zalecamy, aby w systemie były aktualne stany produktów.

Co jest podmienianie w pozycjach zamówienia ze sklepu, jeśli produkty są powiązane i mam włączoną synchronizację stanów z BL do sklepu?

Zmieniane są magazyn/katalog, numery ID, waga, EAN, SKU i lokalizacja. Mechanizm nie dokonuje zmiany w nazwie pozycji zamówienia.

Co zrobić, żeby w zamówieniach ze sklepu podstawiane były nazwy produktów z katalogu?

Konieczne jest powiązanie produktów oraz włączenie opcji „Nazwy produktów z magazynu" [Integracje → Sklep → Zamówienia].

Jak automatycznie dodawać do zamówienia jakiś produkt np. gratis?

Możesz utworzyć akcję automatyczną, która doda produkt do zamówienia.

Jak wyświetlić pola dodatkowe produktów z magazynu BL na karcie zamówienia?

Pola dodatkowe produktów z magazynu BaseLinker nie są dziedziczone do zakładki zamówienia.

Jak zweryfikować, czy system prawidłowo wysłał wiadomość e-mail do klienta?

Historia wiadomości znajduje się na karcie zamówienia w dolnej sekcji „Wymiana wiadomości" i zawiera wszystkie wysłane wiadomości dla danej transakcji.

Jak podczas ręcznego dodawania produktów do zamówienia wybrać konkretną grupę cenową?

Wystarczy utworzyć własne źródło zamówień i przypisać do niego daną grupę cenową. Następnie podczas ręcznego tworzenia zamówienia, w pierwszej kolejności konieczna będzie zmiana źródła.

Jak podczas ręcznego dodawania produktów do zamówienia mogę wyszukać warianty po SKU/EAN?

Wyszukiwanie wariantów po SKU/EAN jest możliwe wyłącznie dla wariantów z katalogu BL. W przypadku sklepów niestety nie jest to możliwe.

Skąd wiadomo, czy wiadomość SMS została wysłana?

Wysłane wiadomości SMS są widoczne na karcie zamówienia, na dole strony.

Jak zmienić nazwę nadawcy SMSAPi?

Nazwę nadawcy wiadomości możesz określić na stronie SMSAPI.pl w dziale Wiadomości SMS → Pola nadawcy.

Czy da się wyfiltrować zdublowane zamówienia?

Za pomocą warunku akcji „Klient ma inne zamówienia" można np. zamówienia zdublowane przenosić do odpowiedniego statusu. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Oznaczenie powracającego klienta. 

Czy po połączeniu zamówień z Allegro numer przesyłki zostanie przekazany do obu zamówień (po stronie Allegro)?

Numer przesyłki zostanie przekazany jedynie do zamówienia, którego transakcja została zapisana w ramach połączonych zamówień.

Jak zmienić domyślną kamerę do robienia zdjęć?

Domyślną kamerę do robienia zdjęć można zmienić w Dziale Manager zamówień  → Ustawienia  → Ustawienia stacji roboczej.

 

Czy to samo zamówienie można spakować na 2 stacjach roboczych?

Nie ma możliwości pakowania tego samego zamówienia na dwóch stacjach roboczych.

 

W momencie otwarcia zamówienia w Asystencie Pakowania pobierany jest aktualny stan zebrania/spakowania tego zamówienia. Stan ten jest natomiast zapisywany dopiero po ukończeniu pakowania. Dlatego jeżeli użytkownik otworzy jednocześnie to samo zamówienie na dwóch różnych przeglądarkach, to zmiana na jednej z nich nie będzie miała wpływu na drugą.

 

Aby zmiana stanu spakowania produktu na przeglądarce A była widoczna na przeglądarce B, należy zakończyć proces pakowania na przeglądarce A (spakować wszystkie produkty lub zamknąć asystenta pakowania), i dopiero wtedy otworzyć asystenta pakowania na przeglądarce B.

Skaner kodów kreskowych nie odczytuje kodów. Co może być tego przyczyną?

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy:

 

 • Czytnik dodaje do zeskanowanego kodu dodatkowe znaki np. „@”. Może to powodować problemy w mechanizmie BaseLinkera i w takim wypadku należy przeszukać ustawienia skanera i odpowiednio skonfigurować przedrostki i przyrostki.
 • Kod kreskowy musi zawierać przynajmniej 6 znaków. BaseLinker pozwala na odczytywanie kodów kreskowych, których długość jest nie mniejsza niż 6 znaków.
 • W przypadku  numerów zamówień ze sklepu, które są krótsze niż 6 znaków, należy na wydruku kodów kreskowych (w Dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty → Edytuj wybrany wydruk) dodać zera wiodące, które zwiększą długość zawartości tego kodu do 6 znaków np.
  • 2010 -> 002010
  • 1990 -> 001990
  • 1968 -> 001968
 • Kod kreskowy utworzony na podstawie zamówienia wygenerowanego w systemie BaseLinker nie zawiera przedrostka „BLO_[numer zamówienia]”. Bez powyższego przedrostka BaseLinker przy otwartej Liście zamówień najpierw sprawdza, czy zeskanowany kod ma format kompatybilny z numerem EAN. Jeśli tak, zawartość  kodu może być np. wrzucana do pola EAN w filtrze tabeli.

Mam skaner kodów na Bluetooth. Niestety na telefonie / tablecie panel systemu BaseLinker nie wyświetla się poprawnie. Co może być tego przyczyną?

Jeżeli panel systemu BaseLinker nie wyświetla się poprawnie, wykonaj następujące czynności:

 • Wyloguj się i zaloguj ponownie na urządzeniu.
 • Upewnij się, czy przeglądarka jest zaktualizowana.
 • Sprawdź, czy panel jest wyświetlany poprawnie na innej przeglądarce lub na innym komputerze.

Czasami źródłem problemu są dodatki do przeglądarki, których działanie koliduje z naszymi mechanizmami. Przyczyną może być również brak wgranego sterownika w telefonie lub tablecie.

Jak sprawdzić, jaki kod został zeskanowany przez czytnik?

Aby sprawdzić, jaki kod został zeskanowany należy otworzyć dowolny edytor tekstowy np. Notatnik, a następnie zeskanować czytnikiem wybrany kod.

Jak ustawić skaner Zebra?

Należy dodać niestandardowy profil w aplikacji Zebra DataWedge na urządzeniu i wybrać, które aplikacje mają go automatycznie aktywować.

Przykładowe ustawienie:

Aplikacje -> Powiązane aplikacje -> com.android.chrome > *.

Wyjście z klawiatury -> Włączone

Wyjście klawiatury -> Opcje zdarzeń kluczowych -> Wyślij znaki jako zdarzenia

Jak wyłączyć pozycję „Rabat" lub by była ona domyślnie spakowana?

W zakładce Zamówienia → Ustawienia → Zbieranie/pakowanie → Ustawienia ogólne uzupełnij pole „Produkty domyślnie zebrane/spakowane". 

Jak w asystencie zbierania sortowane są produkty po lokalizacji?

Stosowany jest algorytm sortowania natural sort.
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_sort_order

Produkty bez uzupełnionej lokalizacji będą wyświetlone na początku listy zbierania.

Jak grupowane są produkty w zbieraniu „Zbiorczo"?

Pozycje w asystencie zbierania są grupowane po identyfikatorach produktów, a jeśli ich nie ma to po numerach EAN i SKU. Jeśli dane te nie są uzupełnione (przykładowo wszystkie pozycje zamówień nie mają powiązań z produktami), to zostaną zgrupowane w jedną pozycję.

Jak uzyskać statystyki pakowania pracowników w danym dniu?

Możesz ustawić automatyczną akcję, która po spakowaniu zamówienia i wygenerowaniu etykiety przeniesie zamówienie do statusu odpowiadającemu profilowi pracownika, który spakował zamówienie. W ten sposób możesz mieć dzienny podgląd na ilość zamówień zrealizowanych przez danego magazyniera.

Czy jest możliwość skanowania numerów seryjnych w Asystencie Pakowania?

Na chwilę obecną możliwe jest skanowanie jedynie po numerze EAN lub SKU.

Czy lokalizacje przy zbieraniu zamówień są sortowane alfanumerycznie?

Lokalizacje sortowane są za pomocą Natural Sort Order, czyli alfanumerycznie, przy czym wartości numeryczne traktowane są wg. ciągu – A11 będzie przed A2.

Jak ustawić, aby podczas pakowania widoczne było pole dodatkowe np. z datą ważności lub serią?

W ustawieniach Asystenta Zbierania/Pakowania możesz wybrać, które pola dodatkowe mają być widoczne.

Co w przypadku zamówień z kilkoma paczkami?

Możliwe jest utworzenie automatyzacji, która np. gdy zostanie dopasowany karton X (wymiary większe niż kartony na stanie) to zostaną utworzone 2 podpaczki, gdy karton Y (jeszcze większe rozmiary) – 3 podpaczki itd.

Co jeśli zamówienie nie mieści się do jednego, dostępnego w systemie kartonu?

Można dodać kolejny karton z większymi wymiarami i w przypadku jego dopasowania ustawić np. wywołanie okna komunikatu w asystencie pakowania.

Co wg. algorytmu oznaczają "podobne produkty"?

Mowa o produktach o tym samym ID, a jeżeli nie posiadają ID – o tym samym kodzie SKU/EAN.

Co jeśli BaseLinker nie dopasuje żadnego kartonu?

Nie zostanie dopasowany. Najlepiej tak stworzyć akcje, aby pokryć wszystkie możliwości, które mogą wystąpić w firmie.

Z jakich marketplace'ów możliwe jest pobieranie zwrotów?

Na chwilę obecną możliwe jest jedynie pobieranie zwrotów z Allegro, w przyszłości taka opcja powinna pojawić się również dla takich marketplace'ów jak Amazon oraz eBay.

Czy moduł obsługuje wystawianie korekt oraz częściowych zwrotów płatności?

Jak najbardziej, zachęcamy do zapoznania się z artykułem Zwroty.

Czy w formularzu musi być nr zamówienia z BaseLinkera czy może być też ze sklepu?

Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości posługiwania się numerem zamówienia ze sklepu.

Czy informacja o zwrocie widoczna jest w karcie oryginalnego zamówienia?

Tak, informacje o zwrotach są widoczne na karcie zamówienia.

Czy w formularzu zwrotu klient może dołączyć zdjęcie?

Na chwilę obecną mogą Państwo utworzyć pole dodatkowe, którego typ zostanie ustawiony na 'plik'. Wówczas będą mogli Państwo dodać zdjęcie do danego zwrotu.

Czy można wygenerować zbiorcze zestawienie zwrotów z danego miesiąca?

Na chwilę obecną z poziomu sekcji Zwroty nie ma możliwości tworzenia wydruków. Niewykluczone, że taka funkcjonalność pojawi się w niedalekiej przyszłości.

Czy po ręcznym dodaniu zwrotu zostanie zwiększony stan magazynowy zwracanego produktu?

Stan produktu w magazynie zwiększy się po kliknięciu przycisku Zrealizuj na karcie zwrotu. Zrealizowanie zwrotu można również wywołać akcją automatyczną.

Czy na karcie zwrotu jest możliwość podania przez klienta danych do przelewu?

Aktualnie nie ma takiej możliwości. Klient podaje produkty do zwrotu i powód zwrotu.

Czy można dodać zdarzenia własne w panelu zwrotów?

Można dodać przyciski zdarzeń własnych do karty zwrotu oraz listy zwrotów.

Czy można zwrócić obniżoną kwotę za produkt?

Tak, zmieniając cenę produktu w zwrocie, można zmienić zwracaną kwotę.

Czy można zrobić formularz zwrotu w swojej domenie?

Aktualnie nie ma jeszcze takiej możliwości.

Czy do zwrotu można dołączyć zdjęcie produktu?

Plik jpg można dodać do pola dodatkowego typu Plik.

Czy można ustawić akcję automatyczną, która po zaakceptowaniu zwrotu z Allegro wykona zwrot środków?

Można stworzyć akcję automatyczną, która będzie zlecać zwrot środków na Allegro na podstawie zwrotów, jednak należy pamiętać, że zwroty z Allegro są automatycznie akceptowane, więc konieczne byłoby wykorzystanie innego zdarzenia głównego.

Czy będzie można wgrywać korekty z zewnętrznych systemów przez API?

Możliwe że taka opcja zostanie dodana w przyszłości, zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdzie pojawiają się wpisy na temat najnowszych aktualizacji.

Czy klient może zrobić 2 zwroty do tego samego zamówienia?

Nie, za pomocą formularza można zgłosić zwrot tylko raz.

Czy można zaakceptować tylko wybrane produkty zwrotu z listy, a pozostałe odrzucić?

Aktualnie zwrot może zostać zaakceptowany lub odrzucony tylko w całości.

Czy jest możliwość wywoływania automatycznych akcji po zmianie statusu pozycji zwrotów?

Na ten moment akcje wywoływane mogą być zmianą statusu, ale tylko dla całego zwrotu.