Manager Zamówień

Dlaczego wiadomości docierają bez załącznika (np. faktury) ?

Jeżeli wiadomości docierają do adresatów bez załączników, to warto sprawdzić, czy:

 

 1. W momencie wysyłania wiadomości, dla danego zamówienia został wygenerowany załącznik (etykieta, faktura – w tym czy pobrana została faktura z zewnętrznego systemu księgowości internetowej)
 2. Skrzynka pocztowa adresata nie usuwa załączników (czasem odpowiedzialny za usuwanie załączników jest np. program antywirusowy).

 

W przypadku faktur zalecamy, aby – obok załącznika – przesyłac w treści wiadomości również link.

[Akcja automatyczna] Nie zadziałała akcja automatyczna, dlaczego?

Jeżeli akcja automatyczna nie została wykonana zgodnie z oczekiwaniem, to prześlij do nas zgłoszenie w panelu, w zakładce 'Pomoc i kontakt’.

 

W treści zgłoszenia podaj:

 • ID zamówienia, dla którego akcja nie została wykonana, a powinna
 • ID akcji automatycznej

ID akcji znajdziesz w tym miejscu:

 

Jak działa wyszukiwarka, gdy w zamówieniu są 2 numery listów przewozowych?

Wyszukiwarka w zamówieniach pozwala na wyszukiwanie tylko po numerze ostatnio nadanej przesyłki. Jest to zamierzone działanie spowodowane względami optymalizacyjnymi.

 

Jeśli w przypadku utworzenia więcej niż jednej przesyłki chcesz wyszukać numer zamówienia po numerze przesyłki, która nie została utworzona jako ostatnia, to skorzystaj z wyszukiwarki na liście przesyłek w dziale z ustawieniami danego kuriera.

Chciałbym, aby system tuż po pobraniu zamówienia zmienił jego status na Allegro. Jak to zrobić?

Wystarczy, że odpowiednio powiążesz statusy zamówień pomiędzy system BaseLinker a Allegro, a następnie zmienisz status tego zamówienia w panelu BaseLinker.

 

Poniżej podajemy przykładowe konfiguracje.

 

 1. Tworzymy osobny status 'Gotowe do realizacji’
 2. W ustawieniach Allegro wiążemy status 'Nowe zamówienia’ ze statusem 'W realizacji’
 3. Tworzymy akcję automatyczną, która przenosi zamówienia ze statusu 'Nowe zamówienia’ do statusu 'Gotowe do realizacji’ (na podstawie określonych zdarzeń i warunków np. 'zamówienie zostało opłacone’)

 

Jeżeli każde nowe zamówienie ma zmienić status na Allegro:

 1.  Tworzymy osobny status 'Nowe zamówienia Allegro’
 2. W dziale [Integracje -> Allegro -> Zamówienia -> Pobieranie zamówień – status] wybieramy 'Nowe zamówienia Allegro’ – od teraz wszystkie zamówienia z Allegro wpadają do tego statusu.
 3. Tworzymy akcję automatyczną, która przenosi zamówienia z tego statusu (zdarzenie: pobrano zamówienie – warunek: Allegro, status: Nowe zamówienia Allegro) do statusu 'Nowe zamówienia’
 4. W ustawieniach Allegro wiążemy status 'Nowe zamówienia’ ze statusem 'W realizacji’

 

 

Dlaczego kwota faktur nie zgadza się z kwotą w statystykach „Łączna wartość”?

Rejestr faktur jest tworzony na podstawie faktur wystawionych w danym miesiącu (brana pod uwagę jest data wystawienia faktury), natomiast w statystykach brana jest pod uwagę data utworzenia zamówienia.

Czy na 2 różnych kontach BaseLinker można ustawić identyczny kod kreskowy w zdarzeniach własnych?

Niestety kod kreskowy generowany jest na podstawie zdarzenia własnego danego konta, który nie powtarza się na innych kontach.

Dlaczego moje wiadomości nie docierają do klientów?

Jeżeli wiadomości nie docierają do klientów, warto sprawdzić, czy:

 

 1. Do zamówienia został przypisany poprawny adres e-mail klienta.
 2. Wiadomości są wysyłane ze skrzynki sprzedawcy, a nie z serwera systemu BaseLinker.
 3. Skrzynka pocztowa sprzedawcy została poprawnie podpięta do systemu.
 4. Akcje automatyczne zostały poprawnie zdefiniowane, a w przypadku wysyłania wiadomości ręcznie – nie wybrano opcji „Tylko dla sprzedawcy (wiadomość ukryta)”.
 5. Dostawca skrzynki sprzedawcy nie ma limitów wysyłanych wiadomości e-mail bądź limity te nie zostały przekroczone.

 

Nawet jeżeli wiadomość została poprawnie wysłana istnieje ryzyko, że adres e-mail sprzedawcy został zakwalifikowany jako spam przez algorytmy spamowe skrzynki odbiorczej klienta. Taki algorytm z reguły oznacza w ten sposób dużą ilość wiadomości o podobnej treści. 

 

1. Poprawny adres e-mail klienta

W polu z adresem e-mail musi znajdować się tylko jeden poprawny adres. Dla nowych zamówień z Allegro / eBay (przed pobraniem FODu) pobierany jest e-mail przypisany do konta klienta. E-mail ten może być nieaktualny, dlatego też warto zaczekać, aż pobrany zostanie FOD.

 

Jeżeli klient nie poda adresu e-mail, wówczas na Karcie zamówienia przy treści wysłanej wiadomości pojawi się informacja „Brak podanego odbiorcy”.

 

2&3. Skrzynka pocztowa

Skrzynka pocztowa musi być poprawnie podpięta do systemu BaseLinker. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Własna skrzynka e-mail.

 

4. Akcje automatyczne

Warto sprawdzić, czy przy konfiguracji akcji automatycznych nie popełniono następujących błędów:

 

 • W przypadku zamówień z Allegro / eBay automatyczne akcje wysyłające wiadomości do klientów warto budować na podstawie zdarzenia „Pobrano FOD”, zamiast zdarzenia „Pobrano zamówienie”. Pozwoli to uniknąć ryzyka wysłania wiadomości do klienta w momencie, gdy do systemu nie został jeszcze pobrany wraz z FOD-em poprawny adres e-mail.

 

 • Jeżeli w szablonie e-mail znajdują się określone tagi, np. [lista przedmiotów], [łączna cena], również zamiast zdarzenia „Pobrano zamówienie” należy wybrać „Pobrano FOD” przy konstrukcji akcji. W przeciwnym wypadku e-mail zostanie wysłany po dodaniu pierwszego produktu do koszyka i nie uwzględni pozostałych produktów oraz ich łącznej ceny.
 • Jeżeli w szablonie e-mail znajduje się tag / załącznik z określonymi dokumentami, należy upewnić się, że automatyczna akcja jest w systemie wywoływana dopiero po ich utworzeniu.
 • Akcja automatyczna wysyłająca wiadomości e-mail może zostać wywołana zmianą statusu w systemie BaseLinker. Natomiast zmiana statusu w sklepie internetowym nie wywoła takiej akcji.
 • Jeżeli usunięto własną skrzynkę e-mail, wówczas przypisane do niej szablony e-mail będą wysyłane z adresu zakupy@baselinker.com. Natomiast akcje automatyczne, w których skrzynka ta została wskazana nie zadziałają. Taką sytuację można rozpoznać sprawdzając ustawienia wybranej akcji automatycznej. W polu „Od” zamiast wybranego adresu e-mail widoczny będzie jedynie numer zapisanej w systemie, a następnie usuniętej skrzynki. W takim przypadku należy ponownie wybrać skrzynkę nadawczą z dostępnych w systemie.
5. Limit  wysłanych wiadomości e-mail

W przypadku, gdy z firmowej skrzynki pocztowej w krótkim okresie masowo wysłano dużą liczbę wiadomości, to dostawca tej skrzynki może uznać taką sytuację za podejrzenie włamania na skrzynkę lub za atak spamerski i nałożyć automatyczną blokadę wysyłania wiadomości.

 

W przypadku nałożenia blokady wysyłania wiadomości przez dostawcę skrzynki system BaseLinker może generować błąd o treści:

„Błąd połączenia z serwerem SMTP: SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting”.

 

Taką sytuację należy wyjaśnić z dostawcą skrzynki pocztowej. Dostawca może w takim przypadku:

 • zdjąć blokadę dla całej skrzynki
 • dodać adresy IP systemu BaseLinker na białą listę. W celu uzyskania tych adresów należy wysłać zgłoszenie w dziale Pomoc i kontakt → Kontakt → Wyślij zgłoszenie.

Jak wybrać status, do którego będą trafiać zamówienia ze sklepu?

Status, do którego mają trafiać nowe zamówienia z danego sklepu internetowego możesz wybrać w dziale:
Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia → Pobieranie zamówień – status

Czy mogę na stałe ustawić więcej niż 20 widocznych zamówień na stronie?

Niestety ze względu na optymalizację działania systemu nie jest możliwe zwiększenie ilości widocznych zamówień na stronie na stałe.

Jak ustawić większą ilość zamówień na stronie (więcej niż 20 zamówień na stronie w managerze zamówień)?

Liczbę zamówień widocznych na stronie możesz zwiększyć wybierając w prawym, górnym rogu managera zamówień:
Wyszukiwanie zaawansowane -> Zamówień na stronę 

Możesz wyświetlić nawet 1000 zamówień na stronie.

Jak przenieść zamówienia do archiwum?

Zamówienia przenoszone są do archiwum automatycznie co 3 miesiące w celu optymalizacji systemu. W okresie przedświątecznym (listopad-grudzień) ze względu na wydajność systemu zamówienia trafiają do archiwum po 2 miesiącach zamiast po 3.

 

Zamówienia z archiwum są osobną bazą danych i mają osobną wyszukiwarkę.

 

Możesz stworzyć także swoje własne archiwum – dodaj status „archiwum” w dziale Manager zamówień → Statusy zamówień i przenoś tam stare zamówienia.

Czy da się wyświetlić kilka statusów na raz?

Tak, po kliknięciu przycisku „Wyszukiwanie zaawansowane” wyświetli się lista statusów. Można zaznaczyć wiele z nich, przytrzymując klawisz CTRL, a następnie „Ustaw filtr”.

Dlaczego stare zamówienia nie są wyszukiwane przez wyszukiwarkę?

Zamówienia, które znalazły się w „Archiwum” mogą zostać wyszukane tylko poprzez osobną wyszukiwarkę (archiwum jest osobną bazą danych). Należy najpierw wejść w „Archiwum” (znajduje się poniżej wszystkich statusów w Managerze Zamówień), a dopiero później kliknąć „Wyszukiwanie zaawansowane”.

Jak ustawić, by po wejściu do BaseLinkera strona otworzyła się na Managerze Zamówień lub konkretnym statusie?

Ustaw stronę otwartą na danym statusie jako zakładkę w swojej przeglądarce. Możesz ustawić ją także jako stronę startową dla przeglądarki.

Dlaczego przy zamówieniu są wykrzykniki?

Gdy Formularz Opcji Dostawy przychodzi od Allegro/eBay z błędami, system oznacza takie zamówienie na liście zamówień czerwoną ikoną z wykrzyknikami. Zamówienie pobiera się z błędem na przykład gdy:Opis ikon

 • klient wypełnił formularz tylko dla części zakupionych przedmiotów
 • klient wypełnił kilka formularzy dla zamówienia (np. osobno dla każdego produktu)
 • zaistnieje niezgodność produktów w zamówieniu z produktami w formularzu – formularz zawiera więcej lub mniej produktów niż zamówienie (np. jakieś produkty zostały usunięte przez sprzedawcę lub nie wszystkie produkty pobrały się z allegro)
 • zaistnieje niezgodność wartości zamówienia w systemie z wartością zamówienia w formularzu – (np. sprzedawca zmienił ilość czy cenę produktu zanim do systemu dotarł formularz)

Zamówienia z błędami zawsze opisane są wykrzyknikami na liście zamówień. Oznacza to, że zamówienia te należy sprawdzić ręcznie z danymi otrzymanymi od allegro, by potwierdzić poprawność informacji.

Jak rozłączyć zamówienie na dwa osobne zamówienia?

By rozłączyć zamówienie (np. w celu wysłania prośby do allegro o zwrot prowizji za część zamówienia), należy zduplikować istniejące zamówienie i usunąć z obu zamówień wybrane pozycje.
Zamówienie można zduplikować klikając „Stwórz kopię zamówienia” w prawym, górnym rogu tabeli „Informacje o zamówieniu” na karcie zamówienia.

Jak ręcznie dodać do systemu paczkę?

By dodać do zamówienia paczkę nadaną poza BaseLinkerem (np. bezpośrednio u przewoźnika), wybierz „Inne” w tabeli „Przesyłki” na karcie zamówienia. Uzupełnij datę nadania, podaj numer nadawczy oraz wybierz kuriera.

Jak dodać rabat do zamówienia?

Rabat do zamówienia możesz dodać na dwa sposoby:

 1. Dodanie rabatu jako kolejną pozycję w zamówieniu. Kliknij „Dodaj produkt do zamówienia” i stwórz pozycję o nazwie np. „Rabat” i cenie na minusie.
 2. Zmiana cen produktów w zamówieniu. Kliknij przycisk „Operacje na produktach”, widniejący po prawej stronie,  na dole tabeli z produktami, a następnie „Zmień ceny produktów”.

Czy można przez BaseLinkera wysłać prośbę o zwrot prowizji?

Tak, można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Na karcie zamówienia – w tabeli „Dodatkowe informacje”.
 2. Na liście zamówień – pod przyciskiem „Akcje → Zwrot prowizji Allegro”.

Jeśli chcesz wystąpić o zwrot prowizji tylko dla części zamówienia, należy najpierw rozdzielić zamówienia.

Dlaczego nadawcą moich e-maili do klientów jest „Zakupy BaseLinker”?

Jako nadawca Twoich maili widoczne jest „Zakupy BaseLinker”, ponieważ nie dodałeś własnych skrzynek e-mail i e-maile do Twoich klientów wysyłane są z naszego serwera. Dodaj swoją własną skrzynkę w dziale: Manager zamówień -> Szablony e-mail -> Konta e-mail, a następnie przypisz ją do wszystkich szablonów e-mail w dziale: Manager zamówień -> Szablony e-mail. Będziesz miał pewność, że wiadomość nie trafi do spamu oraz że odpowiedź od klienta trafi bezpośrednio na Twoją skrzynkę.

Klient kupił kilka produktów, a w wiadomości e-mail do klienta pojawia się tylko jedna pozycja. Dlaczego?

Prawdopodobnie skonfigurowałeś automatyczną akcję w taki sposób, by e-mail z podziękowaniami za zakup wysyłał się tuż po trafieniu zamówienia do statusu „nowe”, a więc od razu, gdy klient zacznie zakupy i zamówienie trafi do systemu BaseLinker.

 

Aby w mailu widoczne były wszystkie przedmioty, należy ustawić automatyczną akcję tak, by e-mail wysyłał się dopiero, gdy klient zakończy zakupy, czyli wypełni FOD. (Klient wypełnił FOD > Wyślij e-mail > Podziękowania za zakup). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Szablony e-mail, konta e-mail (sekcja Tagi systemu BaseLinker).

Jak wysyłać faktury mailem?

Faktury możesz wysyłać w wiadomości na dwa sposoby

 • jako link – wystarczy w szablonie e-mail użyć tagu [link_faktura_pdf], by w wiadomości wyświetli się adres www do faktury. Jeśli chcesz, by był to odnośnik z tekstem, użyj:
  <a href="[link_faktura_pdf]">Link do faktury</a>
 • jako załącznik – skonfiguruj ustawienia załącznika na dole strony w oknie edycji szablonu e-mail.

Skąd wiadomo, czy e-mail do klienta został wysłany?

Wszystkie wiadomości, wysyłane do klienta (zarówno te automatyczne, jak i ręczne) pojawiają się w dwóch miejscach:

 1. W oknie zamówienia, na samym dole
 2.  Na stronie zamówienia dla klienta

emaile_zamowienieemaile_strona

Czy wiadomości dla zamówień ze sklepu mogą być wysyłane z innego e-maila niż dla zamówień z allegro?

Tak, jednak konta e-mail powiązane są z szablonami e-mail, szablony e-mail z automatycznymi akcjami, a te z kolei ze statusami. Wymaga więc to stworzenia osobnych statusów zamówień, osobnych automatycznych akcji i osobnych szablonów e-mail dla zamówień sklepu i dla zamówień z allegro.

Czy wiadomości dla zamówień, pochodzących z różnych kont allegro mogą być wysyłane z innych kont e-mail?

Jest to możliwe, jednak konta e-mail powiązane są z szablonami e-mail, szablony e-mail z automatycznymi akcjami, a te z kolei ze statusami. Wymagałoby to więc stworzenia osobnych statusów zamówień, osobnych automatycznych akcji i osobnych szablonów e-mail dla poszczególnych kont allegro.

Kopie wiadomości wysłanych z podłączonej skrzynki pocztowej nie są zapisywane w „Wysłanych”. Czy można to zmienić?

Niestety nie mamy na to wpływu, czy wiadomości wysłane poprzez API znajdą się w folderze „Wysłane”. W tej sprawie należy skontaktować z dostawcą skrzynki pocztowej.

Jak zmienić e-mail, na który przychodzą wiadomość za pośrednictwem strony z informacjami o zamówieniu?

Możesz to zrobić w zakładce Manager zamówień →  Ustawienia →  Inne →  Adres e-mail otrzymujący powiadomienia.

Czy można powiązać statusy w BL ze statusami ze sklepu?

Tak, zależnie od platformy sklepu, statusy zamówień mogą być synchronizowane w kierunku BaseLinker > sklep. Ustawienia znajdziesz w dziale IntegracjeSklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień. 

Czy można synchronizować statusy zamówień w sklepie ze statusami w BL?

Nie, synchronizacja statusów nie jest możliwa w kierunku sklep -> Baselinker, jest możliwa tylko w kierunku BaseLinker -> sklep. Ustawienia znajdziesz w dziale Sklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień. 

Czy można ustawić dostęp do statusu tylko dla wybranego pracownika?

Tak, w dziale Konto/inne > Profile pracowników > Edytuj możesz określić uprawnienia pracowników, w tym dostęp tylko do wybranych statusów zamówień.

Dlaczego w e-mailu z podziękowaniami za zakup na allegro/eBay pojawia się tylko jeden przedmiot, skoro klient kupił kilka?

W przypadku serwisów aukcyjnych Allegro oraz eBay nie należy używać zdarzenia „pobrano zamówienie”, ani „zamówienie trafiło do statusu: nowe”. Zamiast tego należy użyć zdarzenia „pobrano formularz opcji dostawy”. Zamówienia od razu po pobraniu z Allegro/eBay nie zawierają jeszcze kompletu produktów i danych, które klient określa później w formularzu dostawy.

Wydaje mi się, że automatyczne wiadomości do klientów nie wysyłają się. Dlaczego?

 • By sprawdzić, czy wiadomości wysyłają się, przejdź do karty zamówienia i przejrzyj historię wiadomości na dole strony.
 • Jeśli wiadomości nie wysyłają się, sprawdź, czy dane do Twojej skrzynki pocztowej są aktualne. Przejdź do działu Manager zamówień > Szablony e-mail > Konta e-mail, otwórz okno edycji i kliknij „zapisz”. Jeśli pojawi się jakiś błąd – popraw dane.
 • Jeśli dane są poprawne, dodaj zgłoszenie w dziale Pomoc i kontakt w Panelu Sprzedawcy.

 

Jak stworzyć automatyczną akcję?

Wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz zdarzenie (zdarzenie systemowe lub zdarzenie własne)
 2. Dodaj warunki (opcjonalnie).
 3. Wybierz akcje (dostępnych jest kilkanaście typów akcji np. zmień status, wyślij e-mail itp.)
 4. Gotowe!

 

automatyczne akcje

Dodałem własny szablon strony z informacjami o zamówieniu, ale na karcie zamówienia wciąż widzę starą stronę. Dlaczego?

Na karcie zamówienia, dla sprzedawcy, widoczny jest wyłącznie link do domyślnej strony informacyjnej. Klient zobaczy stronę w takiej formie, w jakiej wysłałeś link w wiadomości e-mail. Możesz sprawdzić jaki wysłałeś link na karcie zamówienia, na dole strony, w historii wymiany wiadomości.

Jak dodać własne logo do strony informacyjnej?

Na stronie informacyjnej dla klienta możesz zastosować własne logo zamiast zdefiniowanej ikony.

 • Przejdź do działu Manager zamówień Ustawienia  > Strony informacyjne > Edytuj.
 • W polu „Nagłówek – ikona” wybierz „Brak (usuń kwadrat)”.
 • W polu „Nagłówek – tekst” wstaw obrazek ze swoim logo. Przykład:
  <img src="http://adres_sklepu.pl/obrazek_z_logo.png">

Mam sklep na platformie Shoper. Chcę osadzić stronę na własnej domenie, jak mam to zrobić?

Platforma Shoper nie udostępnia serwera FTP na którym można byłoby umieścić pliki związane z przekierowaniem na domenę.

 

W tym wypadku najlepiej stworzyć subdomenę i tam zaimportować paczkę plików do głównego folderu.

Czy w zamówieniach, w polu 'Ilość’, można podać wartość ułamkową?

Niestety nie jest to możliwe.

 

W zamówieniach, w polu 'Ilość’ możesz wpisać jedynie pełne liczby.

Skąd wiadomo, czy wiadomość SMS została wysłana?

Wysłane wiadomości SMS są widoczne na karcie zamówienia, na dole strony.

Jak zmienić nazwę nadawcy SMSAPi?

Nazwę nadawcy wiadomości możesz określić na stronie SMSAPI.pl w dziale Wiadomości SMS → Pola nadawcy.

Jak zmienić domyślną kamerę do robienia zdjęć?

Domyślną kamerę do robienia zdjęć można zmienić w Dziale Manager zamówień  → Ustawienia  → Ustawienia stacji roboczej.

 

Czy to samo zamówienie można spakować na 2 stacjach roboczych?

Nie ma możliwości pakowania tego samego zamówienia na dwóch stacjach roboczych.

 

W momencie otwarcia zamówienia w Asystencie Pakowania pobierany jest aktualny stan zebrania/spakowania tego zamówienia. Stan ten jest natomiast zapisywany dopiero po ukończeniu pakowania. Dlatego jeżeli użytkownik otworzy jednocześnie to samo zamówienie na dwóch różnych przeglądarkach, to zmiana na jednej z nich nie będzie miała wpływu na drugą.

 

Aby zmiana stanu spakowania produktu na przeglądarce A była widoczna na przeglądarce B, należy zakończyć proces pakowania na przeglądarce A (spakować wszystkie produkty lub zamknąć asystenta pakowania), i dopiero wtedy otworzyć asystenta pakowania na przeglądarce B.

Skaner kodów kreskowych nie odczytuje kodów. Co może być tego przyczyną?

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy:

 

 • Czytnik dodaje do zeskanowanego kodu dodatkowe znaki np. „@”. Może to powodować problemy w mechanizmie BaseLinkera i w takim wypadku należy przeszukać ustawienia skanera i odpowiednio skonfigurować przedrostki i przyrostki.
 • Kod kreskowy musi zawierać przynajmniej 6 znaków. BaseLinker pozwala na odczytywanie kodów kreskowych, których długość jest nie mniejsza niż 6 znaków.
 • W przypadku  numerów zamówień ze sklepu, które są krótsze niż 6 znaków, należy na wydruku kodów kreskowych (w Dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty → Edytuj wybrany wydruk) dodać zera wiodące, które zwiększą długość zawartości tego kodu do 6 znaków np.
  • 2010 -> 002010
  • 1990 -> 001990
  • 1968 -> 001968
 • Kod kreskowy utworzony na podstawie zamówienia wygenerowanego w systemie BaseLinker nie zawiera przedrostka „BLO_[numer zamówienia]”. Bez powyższego przedrostka BaseLinker przy otwartej Liście zamówień najpierw sprawdza, czy zeskanowany kod ma format kompatybilny z numerem EAN. Jeśli tak, zawartość  kodu może być np. wrzucana do pola EAN w filtrze tabeli.

Mam skaner kodów na Bluetooth. Niestety na telefonie / tablecie panel systemu BaseLinker nie wyświetla się poprawnie. Co może być tego przyczyną?

Jeżeli panel systemu BaseLinker nie wyświetla się poprawnie, wykonaj następujące czynności:

 • Wyloguj się i zaloguj ponownie na urządzeniu.
 • Upewnij się, czy przeglądarka jest zaktualizowana.
 • Sprawdź, czy panel jest wyświetlany poprawnie na innej przeglądarce lub na innym komputerze.

Czasami źródłem problemu są dodatki do przeglądarki, których działanie koliduje z naszymi mechanizmami. Przyczyną może być również brak wgranego sterownika w telefonie lub tablecie.

Jak sprawdzić, jaki kod został zeskanowany przez czytnik?

Aby sprawdzić, jaki kod został zeskanowany należy otworzyć dowolny edytor tekstowy np. Notatnik, a następnie zeskanować czytnikiem wybrany kod.

Drukarka fiskalna nie drukuje paragonów. Co mam zrobić?

Za integrację „Paragony – drukarka fiskalna” odpowiadają zewnętrzne firmy.  W takim wypadku należy wysłać wiadomość bezpośrednio do twórcy danej integracji.

 

Jeżeli w logach pojawia się informacja o braku połączenia z API BaseLinkera, to warto spróbować podpiąć wtyczkę jeszcze raz, upewniając się, iż podany jest poprawny token API widoczny w dziale Moje konto → API.

W jaki sposób oznaczyć zamówienia Allegro SMART na liście zamówień?

W tym celu możesz stworzyć akcję automatyczną:

 

 1. Wybierz zdarzenie (systemowe lub własne), np. Pobrano formularz dostawy (Allegro / eBay)
 2. Dodaj odpowiedni warunek – Allegro ‚SMART
 3. Wybierz akcję Zmodyfikuj zamówienie,a następnie wybierz jakie pole ma zostać zmienione (np. Pole dodatkowe 1) i w jaki sposób (wartość SMART).
 4. Tak oznaczone zamówienia możesz filtrować zgodnie z instrukcją Filtrowanie zamówień
 5. Jeżeli chcesz, aby dodatkowa informacja pojawiła się na liście zamówień przy samym zamówieniu- przejdź do działu Manager zamówień → Ustawienia →  Lista zamówień i upewnij się, iż zaznaczony jest odpowiedni checkbox w sekcji Dodatkowa kolumna zgodnie z instrukcją Lista zamówień

Gotowe 🙂