FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Asystent Zbierania/Pakowania

Asystent Zbierania/Pakowania

Jak wyłączyć pozycję „Rabat" lub by była ona domyślnie spakowana?

W zakładce Zamówienia → Ustawienia → Zbieranie/pakowanie → Ustawienia ogólne uzupełnij pole „Produkty domyślnie zebrane/spakowane". 

Jak w asystencie zbierania sortowane są produkty po lokalizacji?

Stosowany jest algorytm sortowania natural sort.
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_sort_order

Produkty bez uzupełnionej lokalizacji będą wyświetlone na początku listy zbierania.

Jak grupowane są produkty w zbieraniu „Zbiorczo"?

Pozycje w asystencie zbierania są grupowane po identyfikatorach produktów, a jeśli ich nie ma to po numerach EAN i SKU. Jeśli dane te nie są uzupełnione (przykładowo wszystkie pozycje zamówień nie mają powiązań z produktami), to zostaną zgrupowane w jedną pozycję.

Jak uzyskać statystyki pakowania pracowników w danym dniu?

Możesz ustawić automatyczną akcję, która po spakowaniu zamówienia i wygenerowaniu etykiety przeniesie zamówienie do statusu odpowiadającemu profilowi pracownika, który spakował zamówienie. W ten sposób możesz mieć dzienny podgląd na ilość zamówień zrealizowanych przez danego magazyniera.

Czy jest możliwość skanowania numerów seryjnych w Asystencie Pakowania?

Na chwilę obecną możliwe jest skanowanie jedynie po numerze EAN lub SKU.

Czy lokalizacje przy zbieraniu zamówień są sortowane alfanumerycznie?

Lokalizacje sortowane są za pomocą Natural Sort Order, czyli alfanumerycznie, przy czym wartości numeryczne traktowane są wg. ciągu – A11 będzie przed A2.

Jak ustawić, aby podczas pakowania widoczne było pole dodatkowe np. z datą ważności lub serią?

W ustawieniach Asystenta Zbierania/Pakowania możesz wybrać, które pola dodatkowe mają być widoczne.

Co w przypadku zamówień z kilkoma paczkami?

Możliwe jest utworzenie automatyzacji, która np. gdy zostanie dopasowany karton X (wymiary większe niż kartony na stanie) to zostaną utworzone 2 podpaczki, gdy karton Y (jeszcze większe rozmiary) – 3 podpaczki itd.

Co jeśli zamówienie nie mieści się do jednego, dostępnego w systemie kartonu?

Można dodać kolejny karton z większymi wymiarami i w przypadku jego dopasowania ustawić np. wywołanie okna komunikatu w asystencie pakowania.

Co wg. algorytmu oznaczają "podobne produkty"?

Mowa o produktach o tym samym ID, a jeżeli nie posiadają ID – o tym samym kodzie SKU/EAN.

Co jeśli BaseLinker nie dopasuje żadnego kartonu?

Nie zostanie dopasowany. Najlepiej tak stworzyć akcje, aby pokryć wszystkie możliwości, które mogą wystąpić w firmie.