Asystent zbierania/pakowania

Jak wyłączyć pozycję „Rabat” lub by była ona domyślnie spakowana?

W zakładce Zamówienia → Ustawienia → Zbieranie/pakowanie → Ustawienia ogólne uzupełnij pole „Produkty domyślnie zebrane/spakowane„. 

Jak w asystencie zbierania sortowane są produkty po lokalizacji?

Stosowany jest algorytm sortowania natural sort.
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_sort_order

Produkty bez uzupełnionej lokalizacji będą wyświetlone na początku listy zbierania.

Jak grupowane są produkty w zbieraniu „Zbiorczo”?

Pozycje w asystencie zbierania są grupowane po identyfikatorach produktów, a jeśli ich nie ma to po numerach EAN i SKU. Jeśli dane te nie są uzupełnione (przykładowo wszystkie pozycje zamówień nie mają powiązań z produktami), to zostaną zgrupowane w jedną pozycję.

Jak uzyskać statystyki pakowania pracowników w danym dniu?

Możesz ustawić automatyczną akcję, która po spakowaniu zamówienia i wygenerowaniu etykiety przeniesie zamówienie do statusu odpowiadającemu profilowi pracownika, który spakował zamówienie. W ten sposób możesz mieć dzienny podgląd na ilość zamówień zrealizowanych przez danego magazyniera.