FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Amazon

Amazon

Jak rozróżnić zamówienia Amazon AFN i MFN?

Dla zamówień Amazon w Polu dodatkowym 2 dostępna jest informacja o rodzaju zamówienia (AFN lub MFN).

 

Możesz stworzyć akcje automatyczne przenoszące zamówienia do osobnych statusów w zależności od tego, jaka informacja pojawia się w Polu dodatkowym 2.

Błąd: Feed rejected (Code:400)(1c)

W pierwszej kolejności upewnij się, czy masz aktywny plan profesjonalny po stronie Amazon. Po jego aktywacji może zająć do 72h, zanim połączenie przez API będzie w pełni dostępne.

Jeśli API działa prawidłowo, zaloguj się do panelu Amazon i sprawdź, czy w Panelu Sprzedawcy nie występują błędy dotyczące rynku, na którym była próba wystawiania lub dotyczące konta np. związane z podpiętą kartą.

Po jakim czasie usuwane są dane z zamówień Amazon?

Zgodnie z wymogami Amazon, dane adresowe z zamówień usuwane są po 30 dniach.

 

Po 60 – 90 dniach zamówienia przenoszone są do Archiwum – wówczas usuwana jest historia zamówienia (w tym wiadomości i karta transakcji).

Czy da się przekazywać korekty faktur?

Niestety integracja na ten moment nie umożliwia przekazywania korekt, a jedynie faktur. W przyszłości planujemy rozbudowę systemu o taką funkcjonalność.

Brak NIPu w zamówieniach MFN

W pierwszej kolejności sprawdź, czy masz po stronie Amazon (https://sellercentral-europe.amazon.com/order-reports-and-feeds/column-picker?source=/order-reports-and-feeds/reports/) zaznaczone pole widoczne na poniższym zrzucie.

Po jego włączeniu (lub nawet jeśli było włączone) odśwież połączenie z kontem Amazon (za pomocą zielonego przycisku „Ponownie podłącz konto Amazon" w ustawieniach integracji).

Błąd przy wystawianiu: "Dla tego produktu wymagane jest uzupełnienie pola 'Numer producenta'. (#1)"

W przypadku takiego błędu uzupełnij parametr „MfrPartNumber".

Czy wszystkie zamówienia (również np. nieopłacone) są pobierane do systemu?

Do systemu pobierane są wszystkie zamówienia, poza tymi w statusach „Cancelled" oraz „Pending" (po stronie Amazon).

Jak pobierać stawki VAT z zamówień z Amazon?

Możliwe jest wprowadzenie modyfikacji na Twoim koncie, która będzie ustawiała VAT w zamówieniach zgodnie z tym, co zwróci API Amazon (zamiast stawki z magazynu).

W tym celu skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Pomoc i kontakt z poziomu panelu BL (po zalogowaniu do swojego konta).

Mam w magazynie wszystkie produkty jako pojedyncze, bez wariantów. Chciałbym je wystawiać jako ofertę wielowariantową. Jak to zrobić?

W tym celu dla każdego produktu na formularzu wystawiania konieczne jest uzupełnienie parametrów VariationTheme, VariationGroupId oraz Variation Parentage.

Błąd przy wystawianiu: "Wartość jest wymagana dla pola 'country_of_origin'. (990001#2)"

Parametr jest widoczny na formularzu wystawiania w sekcji „Dane", obok pola z wyborem kategorii i typu produktu, pod nazwą „CountyOfOriginCode" i jest to kraj produkcji. Kraj ten należy wpisać w formie dwuliterowego kodu.

Błąd przy wystawianiu: "The value 'XXX' of element 'UnitCount' is not valid. (5000 #2)"

Błąd spowodowany jest błędnymi wartościami / brakiem uzupełnionych parametrów „UnitCount" oraz "PPUCountType".

Pod poniższym linkiem znajdują się informacje przygotowane przez Amazon, jakie wartości akceptowane są w tych polach.
https://m.media-amazon.com/images/G/02/rainier/Price_Per_Unit_FAQs.pdf

Brak kodów EAN w zamówieniach z Amazon

Niestety API Amazon nie zwraca kodów EAN produktów. Aby kod EAN był widoczny w zamówieniu, powiąż oferty Amazon z produktami w magazynie – wtedy VAT/waga/SKU/EAN będą zaciągane z magazynu.

Czy można wyłączyć pobieranie zamówień AFN do BL?

W ustawieniach integracji Amazon (zakładka Zamówienia) możesz włączyć pobieranie wszystkich zamówień (MFN + AFN) lub tylko Merchant Fullfilment.

Błąd importu ofert: "error #557 The report has not been completed. status:IN_QUEUE"

Błąd spowodowany jest limitami w API Amazon. Spróbuj ponownie za około godzinę.

Jak zmapować "Typ produktu"?

Typ produktu można przypisać dla poszczególnych kategorii lub produktów z poziomu zakładki Amazon Powiązania.

Czy wiadomości wysyłane przez BL do zamówień z Amazon widoczne są w panelu marketplace?

Aby wiadomości wysłane przez BaseLinker do zamówień z Amazon widoczne były w panelu marketplace konieczne jest spełnienie dwóch warunków:
1. Adres e-mail klienta musi być „zahashowanym" adresem zwróconym przez Amazon.
2. Adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomość musi być zgodny z adresem, na który masz zarejestrowane konto Amazon (wiadomości nie mogą być wysyłane przez nasz serwer, a przez podpiętą do systemu, własną skrzynkę).

Brak adresu e-mail/numeru telefonu kupującego w niektórych zamówieniach FBA

Niestety kupujący w Amazon ma możliwość nieprzekazywania takich informacji. Istnieje możliwość utworzenia automatycznej akcji z warunkiem: „Numer telefonu/E-mail: Nie podano", która będzie uzupełniała tę wartość dla takich zamówień.

Czy przez BL da się ustawić czas wysyłki dla ofert na Amazon?

Niestety aktualnie podczas wystawiania oferty nie ma takiej możliwości. Możesz zmienić ten parametr dla aktywnych już ofert za pomocą operacji w Zarządzaniu aukcjami („Zmień czas wysyłki"). Parametr ten dostępny jest również w ustawieniach integracji (zakładka Stany). Pamiętaj, że wartość ta zostanie przekazana jedynie dla tych ofert, dla których nastąpi zmiana stanu.

Czy w ramach jednego regionu mogę wybrać rynki, z których chcę pobierać zamówienia?

W ustawieniach integracji Amazon (zakładka Zamówienia) możesz wybrać, z jakich rynków w ramach danego regionu zamówienia mają być pobierane („Pobieranie zamówień – rynki").

Stan w ofercie jest wyższy niż ilość dostępna w magazynie

Sytuacja taka może mieć miejsce w związku z ustawieniem „Maksymalnej ilości" dla synchronizacji stanu Amazon. Jeśli oferta została wystawiona z większą ilością, niż wartość wprowadzona dla ustawienia „Maksymalna ilość" stan w ofercie zostanie obniżony dopiero w momencie, kiedy ilość w magazynie spadnie poniżej ustalonego progu.

Błąd przekazywania faktury: "Order Id XXX is invalid or shipment has not yet been dispatched"

Błąd ten oznacza, że próba przekazania faktury miała miejsce przed wprowadzeniem numeru przesyłki. W zaistniałej sytuacji należy zmienić moment przekazywania faktury lub utworzyć automatyczną akcję generującą fakturę PO przekazaniu numeru listu przewozowego.

Błąd przekazywania faktury: „Amazon will generate invoice for shipmentId N/A"

Błąd spowodowany jest aktywną po stronie Amazon usługą „Amazon’s VAT Calculation Service". Powoduje ona wystawianie faktur przez Amazon i blokuje możliwość dodanie własnej. Aby prawidłowo przekazać fakturę należałoby wyłączyć tę usługę po stronie Amazon.

Czy zamówienie anulowane w Amazon może automatycznie zmieniać status w BL?

Informacja o anulowaniu zamówienia na Amazon pobierana jest do sekcji „Informacje dodatkowe" na karcie zamówienia. Na jej podstawie możliwe jest utworzenie automatycznej akcji (Zdarzenie: „Anulowano zamówienie"), która będzie zmieniała status zamówienia w systemie.