FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Joom

Joom

Błąd połączenia: „Połączenie nieprawidłowe: invalid account id"

Zwracana przez Joom informacja sugeruje, że ID jest niepoprawne. Zweryfikuj czy na pewno wykonałeś prawidłowo wszystkie działania opisane podczas dodawania integracji.

Dlaczego oferta na Joom jest aktywna, a w BL znajduje się w zakładce „Nieaktywne"?

W takiej sytuacji, w ustawieniach synchronizacji stanu wybierz opcję „Zwiększ ilość w ofercie do wysokości stanu magazynowego i aktywuj ofertę, jeżeli była nieaktywna". 


Podczas kolejnej synchronizacji oferty powinny zostać przeniesione do zakładki „Trwające".