FAQ BaseLinker

Aktualny temat: OLX

OLX

Dlaczego w panelu nie ma wszystkich kategorii OLX?

Aktualnie oferty OLX można wystawiać w wybranych kategoriach.

 

To kiedy zostaną udostępnione pozostałe kategorie, zależy od OLX (nie od BaseLinkera).

 

Nie mogę wystawić oferty OLX, system zwraca błąd "Token refresh call has failed"

Błąd "Token refresh call has failed" oznacza, że tokeny dostępowe wygasły i trzeba ponownie podłączyć dane konto OLX.

 

W takim wypadku należy podłączyć konto OLX ponownie w dziale Integracje → OLX.

 

Należy użyć przycisku 'Podłącz konto OLX'. Nie należy usuwać obecnego połączenia z kontem, zostanie ono tylko odświeżone.

Przycisk „Połącz konto OLX" jest nieaktywny (nie można w niego kliknąć)

W pierwszej kolejności kliknij przycisk „Zapisz" – przycisk zostanie aktywowany.

Czy wystawiając oferty przez BL mogę włączyć opcję „Przesyłka OLX"?

Niestety obecnie OLX nie udostępnia w API takiej funkcjonalności. Kiedy tylko będzie to możliwe, dodamy taką opcję do systemu.

Błąd przy wystawianiu: „Data validation error occurred Pole description: W tym polu niedozwolone są znaki specjalne".

Błąd wskazuje na nieakceptowalny znak użyty w opisie. Niestety nie mamy pełnej wiedzy, jakie znaki akceptuje OLX. Komunikat błędu zwracany jest przez ich API, w związku z czym sugerujemy skontaktować się bezpośrednio z obsługą OLX celem uzyskania większej ilości informacji.

Błąd przy wystawianiu: „Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony”

Błąd „Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony” pochodzi z serwerów OLX, nie jest wygenerowany przez BaseLinker. Nie śledzimy limitu ogłoszeń po naszej stronie. Pojawienie się tego błędu oznacza, że BaseLinker wysłał ofertę do OLX, ale OLX odmówiło publikacji właśnie z powodu przekroczonego limitu. Celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace.

Błąd przy wystawianiu: „Proszę ponownie podłączyć konto"

W takiej sytuacji należy odświeżyć połączenie z kontem za pomocą przycisku „Podłącz konto ponownie" znajdującego się w ustawieniach integracji OLX. Po tej operacji ponów wystawienie ofert.

Błąd przy wystawianiu: „Nie można importować ogłoszeń do tej kategorii"

Błąd oznacza, że kategoria jest zablokowana dla Twojego konta po stronie OLX. My ze swojej strony nie mamy możliwości jej odblokowania – celem wyjaśnienia sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace. 

Błąd przy wystawianiu: „Pole person: W tym polu niedozwolone są znaki specjalne"

Przejdź do zakładki Integracje → OLX → Ustawienia wystawiania, a następnie sprawdź, czy w polu „Osoba do kontaktu" nie użyłeś polskich znaków – nie są one akceptowane przez marketplace w tym miejscu. 

Czy da się wystawić oferty z opcją „Zapłać jak sprzedasz"?

Niestety obecnie OLX nie udostępnia w API takiej funkcjonalności. Kiedy tylko będzie to możliwe, dodamy taką opcję do systemu.

Chciałabym przenieść oferty z Allegro na OLX. Jak to zrobić?

Niestety nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia aukcji/ofert z jednego marketplace na inny. Każdy portal ma swoją własną architekturę ofert i inne wymagania. W takim przypadku można jednak wykonać import aukcji Allegro z opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinkera, a kolejno wystawić takie pozycje na samym OLX.

Czy integracja pozwala na pobieranie zamówień?

Niestety na chwilę obecną integracja z OLX nie posiada funkcjonalności pobierania zamówień. Samo OLX nie udostępnia w API takiej możliwości. Jak tylko OLX udostępni możliwość pobierania zamówień, na pewno uruchomimy również taką funkcjonalność w systemie.