FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Wszystko.pl

Wszystko.pl

Błąd przy wystawianiu: „API error (resourceNotFound): Element nie został odnaleziony, prawdopodobnie został usunięty"

Błąd najczęściej wynika z braku ustawienia cennika wysyłek w zakładce „Dane" podczas wystawiania.

Ewentualnie, problem może leżeć również w nieodświeżonych cennikach wysyłek (po zmianach po stronie wszystko.pl). Jeżeli dokonywałeś zmian po stronie marketplace konieczne jest odświeżenie cenników, a następnie usunięcie ofert z zakładki „Błędne" i ponowne ich wystawienie.

Zwróć również uwagę czy cennik w zakładce „Dane" jest uzupełniony.

Błąd przy wystawianiu: „Invalid response format (4)"

Błąd „Invalid response format (4)" oznacza, że Wszystko.pl nie zwróciło poprawnej odpowiedzi z potwierdzeniem utworzenia oferty. Sprawdź połączenie Wszystko.pl z BaseLinkerem – pobierz ponownie token i odśwież połączenie. Jeżeli nie przyniesie to oczekiwanego skutku, skontaktuj się z obsługą Wszystko.pl, aby wyjaśnić przyczynę błędu.

Błąd przy wystawianiu: „API error (malfomedSyntax): Incorrect parameter value. Parameter: -2, sample values: [id: 14728c47-be4e-41d4-a25a-ab7f458d6465] name: Reklamacje"

W nomenklaturze Wszystko.pl parametr -2 oznacza warunki reklamacji (-1 to warunki gwarancji a -3 to warunki zwrotów). W tym polu w formularzu powinna pojawić się jedna z nazw ustawionych po stronie marketplace.
Proszę pamiętać o tym, że nazwa musi dokładnie odpowiadać tej z Wszystko.pl (duże/małe litery, brak spacji na końcu, itp.).

Czy można podłączyć więcej niż jedno konto Wszystko.pl do BL?

Tak, do jednego konta BaseLinker możesz podpiąć wiele kont Wszystko.pl.

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'Description[2].Items[0].Value': Wartość " nie spełnia kryteriów poprawności URL. Popraw wartość pola."

Wszystko.pl wymaga, aby obrazy w ofercie posiadały odpowiednie wymiary. Każdy obraz powinien mieć długość krótszego boku nie mniejszą niż 124px oraz dłuższego nie większą niż 2560px. W przypadku tego błędu przyczyną problemów są zdjęcia wykorzystane w szablonie. 

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'Description[0].Items[0].Value': Popraw wartość pola. Liczba znaków powinna mieścić się w przedziale 1 – 20000."

Błąd spowodowany jest brakiem opisu, bądź zbyt dużą liczbą znaków w opisie. Czasami może się również zdarzyć, że któraś z sekcji opisu oferty jest pusta (0 znaków a wymagany przynajmniej jeden).

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'title': Popraw wartość pola. Pole musi być zgodne z formatem '^[-A-Z0-9a-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ,\.\+>"

Komunikat błędu wskazuje, że użyłeś w tytule oferty niedozwolone przez Wszystko.pl znaki. Te, których możesz użyć to: '^[-A-Z0-9a-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ,\.\+>

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'gallery[2]': Uzupełnij wartość pola. Wartość nie może być pusta."

Błąd "gallery[X]" oznacza problem z wymiarami obrazu przesyłanego do Wszystko.pl. Portal akceptuje jedynie obrazy, którego długość krótszego boku wynosi co najmniej 124px a dłuższego nie więcej niż 2560px. "X" w błędzie wskazuje numer obrazu plus jeden – gdy mamy błąd gallery[2] chodzi o zdjęcie nr 3. Błąd może dotyczyć również zdjęć w opisie/szablonie.

Błąd przy wystawianiu: „API error (500): {"code":"unspecified","message":"Wystąpił nieokreślony błąd.","detailedError":null}"

Błąd wynika najczęściej z powodu problemu ze zdjęciami oferty. Wszystko.pl wymaga, aby każdy obraz posiadał długość krótszego boku nie mniejszą niż 124px i dłuższego nie większą niż 2560px.

Błąd przy wystawianiu: „Object reference not set to an instance of an object."

Najczęściej błąd ten dotyczy problemów z wymiarami obrazów ofert. Wszystko.pl wymaga, aby każdy obraz spełniał dwa kryteria: krótszy bok musi mierzyć co najmniej 124px a dłuższy nie więcej niż 2560px.