Marketplace

ePrice – konfiguracja konta

System BaseLinker oferuje dwukierunkową integrację z ePrice pozwalającą zarówno na pobieranie zamówień, jak i masowe wystawianie ofert. Moduł ePrice zawiera również podstawowe opcje zarządzania ofertami.

 

Moduł ePrice umożliwia:

 

 

Jak podłączyć konto ePrice

Aby podłączyć konto, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Przejdź do działu Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk ’+Dodaj integrację’, a następnie w sekcji ’Marketplace’ wybierz 'ePrice.
 3. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją widoczną po lewej stronie panelu. Przejdź na stronę https://marketplace.eprice.it/mmp/shop/user/api   i wygeneruj klucz API.
 4. Wpisz wymagane dane w ustawienia integracji.
 5. Gotowe. Dodałeś właśnie nowe konto ePrice.

 

Do systemu BaseLinker możesz podłączyć dowolną liczbę kont. Nie ma to wpływu na wysokość abonamentu 🙂

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu nowego konta zobaczysz 6 zakładek:

 

 

 • Połączenie – w tym miejscu możesz przetestować, czy połączenie jest poprawne.
 • Zamówienia – tutaj możesz włączyć pobieranie zamówień. Zalecamy jednak wcześniej odpowiednio skonfigurować Manager Zamówień.
 • Ustawienia wystawiania – w tym miejscu możesz ustawić mnożnik ceny oraz uzupełnić ogólne ustawienia ofert.
 • Statusy zamówień – dzięki powiązaniu statusów, każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w serwisie nie zmienia statusu w BaseLinkerze).
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny w ofertach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany w ofertach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Moduł ePrice

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł ePrice. Znajdziesz tu 3 zakładki:

 

 

 • Wystawianie – tutaj możesz wystawić oferty. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto oraz produkty i kliknij 'Wystaw zaznaczone (formularz)’.
 • Zarządzanie ofertami – tutaj podstępne są podstawowe funkcje aktualizacji ofert. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy.
 • Parametry – w tej zakładce zmapujesz parametry

 

Konfiguracja

Aby wystawiać oferty dosłownie kilkoma kliknięciami, skonfiguruj moduł ePrice, wykonując następujące kroki:

 

 1. Podłącz konto w dziale Integracje → Dodaj nową integrację.
 2. Uzupełnij ustawienia wystawiania w dziale Integracje → ePrice  → Ustawienia wystawiania. 
 3. Zmapuj parametry w dziale ePrice → Kategorie i parametry → Parametry ePrice. Dzięki stworzonym regułom, parametry ofert będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.
 4. Gotowe! 🙂

 

Odpowiednia konfiguracja modułu umożliwia masowe wystawianie tysięcy ofert zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂

 

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości systemu, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w dziale Integracje  → ePrice → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w dziale Integracje  → ePrice  → Stany.
 3. Skonfiguruj moduł Manager Zamówień i włącz pobieranie zamówień  do systemu BaseLinker w dziale Integracje  → ePrice  → Zamówienia.

 

I dalej możesz przystąpić do działania 🙂

 

 1. Wystaw swoje pierwsze oferty.
 2. Oferty mogą wznawiać się automatycznie.
 3. Podstawowe zmiany w ofertach wprowadzisz zgodnie z instrukcją Aktualizacja ofert.
 4. Jeżeli wystawiłeś oferty poza system BaseLinker, to możesz je zaimportować zgodnie z instrukcją Import aukcji (ofert) i produktów

 

Pamiętaj, że dla poprawnego korzystania z systemu konieczne jest właściwe powiązanie aukcji (ofert) z produktami w magazynie.