Pozostałe integracje

Etsy – konfiguracja

System BaseLinker oferuje dwukierunkową integrację z Etsy. Pozwala ona zarówno na pobieranie zamówień, jak i masowe wystawianie aukcji.

 

Moduł  umożliwia:

 

 

 

Jak podłączyć konto Etsy

Aby podłączyć konto, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Przejdź do działu Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk '+Dodaj integrację', a następnie w sekcji 'Marketplace' wybierz 'Etsy'.
 3. Zostaniesz przekierowany na stronę Etsy. Zaloguj się do swojego konta Etsy, aby je powiązać z BaseLinkerem.
 4. Jeśli byłeś wcześniej zalogowany, konto zostanie automatycznie podłączone.
 5. Gotowe 🙂

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu nowego konta Etsy zobaczysz 5 zakładek.

 

 

 • Połączenie – w tym miejscu możesz przetestować, czy połączenie jest poprawne.
 • Zamówienia – tutaj możesz włączyć pobieranie zamówień. Zalecamy jednak wcześniej odpowiednio skonfigurować Manager Zamówień.
 • Ustawienia wystawiania– w tym miejscu możesz wybrać kategorię dla całego konta,  a także ustawić mnożnik ceny oraz uzupełnić ogólne ustawienia ofert.
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny w ofertach, zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany w ofertach, zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Moduł

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł Etsy.  Znajdziesz tu 6 zakładek:

 

 

 • Wystawianie – tutaj możesz wystawić oferty. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto Etsy oraz produkty i kliknij 'Wystaw zaznaczone (formularz)'.
 • Zarządzanie ofertami – w tym miejscu możesz zarządzać istniejącymi ofertami. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy.
 • Cenniki wysyłek
 • Kategorie i parametry – w tej zakładce wybierzesz ulubione kategorie i zmapujesz parametry
 • Szablony ofert
 • Pozwiązania –  tutaj do kategorii (lub produktów) z magazynu przypiszesz kategorie marketplace, szablony ofert i cenniki wysyłek.

 

Konfiguracja

Aby wystawiać aukcje dosłownie kilkoma kliknięciami, skonfiguruj moduł Etsy wykonując następujące kroki:

 

 1. Podłącz konto Etsy  w dziale Integracje → Dodaj nową integrację.
 2. Wybierz ulubione kategorie w dziale Etsy → Kategorie i parametry → Kategorie Etsy Dzięki temu Twoje ulubione kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania oferty.
 3. Uzupełnij ustawienia wystawiania w dziale Integracje → Etsy → Ustawienia wystawiania. Uzupełnisz w tym miejscu domyślne ustawienia formularza.
 4. Zmapuj parametry w dziale Etsy → Kategorie i parametry → Parametry Etsy. Dzięki stworzonym regułom, parametry aukcji będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.
 5. Stwórz powiązania w dziale Etsy  → Powiązania.
 6. Gotowe! 🙂

 

Odpowiednia konfiguracja modułu umożliwia masowe wystawianie tysięcy ofert zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂

 

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości systemu, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w dziale Integracje  → Etsy  → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w dziale Integracje  → Etsy  → Stany.
 3. Skonfiguruj moduł Manager Zamówień i włącz pobieranie zamówień Etsy do systemu BaseLinker w dziale Integracje  → Etsy → Zamówienia.

 

I dalej możesz przystąpić do działania 🙂

 

 1. Wystaw swoje pierwsze oferty Etsy .
 2. Jeżeli wystawiłeś aukcje Etsy poza system BaseLinker, to możesz je zaimportować zgodnie z instrukcją Import aukcji i produktów

 

Pamiętaj, że dla poprawnego korzystania z systemu konieczne jest właściwe powiązanie aukcji z produktami w odpowiednim magazynie.

 

Warianty

Aktualnie nie jest możliwe wystawianie ofert wielowariantowych.

 

W przypadku importu ofert wielowariantowych z Etsy, BaseLinker każdy wariant pobiera jako osobną ofertę.

 

Dostępna jest również opcja tworzenia produktów w magazynie BaseLinker na podstawie importu ofert. Przy czym import taki nie pozwala na tworzenie produktów z wariantami. Każdy wariant zapisany zostanie jako osobny produkt.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeżeli zostanie dodana przesyłka jako 'Inne', ale bez numeru nadania, to zamówienie po stronie Etsy zostanie oznaczone jako wysłane.
 • API Etsy zwraca wszystkie zamówienia opłacone oraz nieopłacone. Na karcie zamówienia, w sekcji 'Informacje dodatkowe' widoczna będzie informacja, czy dane zamówienie zostało anulowane. Można również ustawić akcję automatyczną wywołaną zdarzeniem 'anulowano zamówienie' i przenosić takie zamówienia do osobnego folderu.
 • Maksymalna nazwa tytułu aukcji to 100 znaków, nazwa aukcji będzie ucinana tak, aby zmieściły się ewentualne informacje o wariantach.
 • Do zarządzania ofertami wymagane jest ustawienie języka w ustawieniach integracji
 • Do systemu pobierane są tylko informacje, które dostępne są podczas pobierania zamówienia (BaseLinker nie pobiera komunikacji z klientem w panelu Etsy).
 • Pobierane są następujące oznaczenia: Marked as gift, Gift message included, Paid for gift wrap
 • BaseLinker pobiera wraz z zamówieniem adres e-mail klienta, natomiast API Etsy niestety nie zwraca numeru telefonu.
 • W ustawieniach wtyczki można określić jak mają być pobierane rabaty do zamówienia
 • W ustawieniach integracji można określić mnożnik, po którym będą przeliczane ceny. Można również po raz drugi podłączyć ten sam sklep, który będzie zwracać kwoty w innej walucie.