Fakturowo

System BaseLinker można zintegrować z systemem Fakturowo – dokładna instrukcja znajduje się na stronie Integracje z systemami księgowości internetowej.

 

Błędy przy przekazywaniu faktur

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API serwisu Fakturowo przy przekazywaniu faktur.

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 pole nabywca – miasto nie może być puste Należy uzupełnić dane w zamówieniu

Dodatkowe informacje
  • Po wystawieniu faktury w Baselinkerze i przekazaniu jej do serwisu Fakturowo, na karcie zamówienia pojawia się przycisk do otwarcia pliku PDF z fakturą z Fakturowo

 

Tags: