Powrót do Pomocy

Fyndiq – podłączanie integracji

Fyndiq to skandynawski marketplace z produktami nowymi oraz używanymi w przystępnych cenach. Funkcjonuje w Finlandii, Szwecji, Danii i Norwegii. 

 

W BaseLinkerze dostępna jest dwukierunkowa integracja z Fyndiq.

 

Możliwości integracji 

Za pomocą integracji z Fyndiq w BaseLinkerze możliwe jest:

 

Jak podłączyć integrację?

Aby podłączyć integrację Fyndiq do BaseLinkera, potrzebujesz ID sprzedawcy (Merchant ID) oraz klucz API. Dane te otrzymasz od obsługi marketplace’u po zarejestrowaniu konta sprzedawcy

 

Jeżeli posiadasz już te dane, wystarczy, że wykonasz następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego panelu BaseLinkera i przejdź do sekcji Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk + Dodaj integrację.
 3. Wyszukaj na liście dostępnych integracji Fyndiq (sekcja Marketplace).
 4. Wprowadź dowolną, wyświetlaną w systemie nazwę konta oraz uzyskane z Fyndiq: ID Sprzedawcy i Token.fyndiq-podlaczanie-integracji-w-baselinkerze
 5. Kliknij Zapisz i gotowe! Jeżeli podane dane są prawidłowe, integracja zostanie dodana do systemu. 

Ustawienia integracji

Po dodaniu integracji w sekcji Integracje → Konto Fyndiq zobaczysz 6 zakładek:

 • Połączenie – w tym miejscu sprawdzisz poprawność połączenia z kontem marketplace oraz zaktualizujesz dane podawane przy podłączaniu integracji;
 • Zamówienia – tutaj włączysz pobieranie zamówień, przekazywanie numerów przesyłek do marketplace, a także skonfigurujesz ich domyślne zamówienia;
 • Ustawienia wystawiania – w tej zakładce wybierzesz domyślną kategorię, cennik dostawy i szablon dla wszystkich ofert wystawianych przez BaseLinkera, oddzielnie dla każdego rynku. Skonfigurujesz także inne domyślne ustawienia takie jak domyślny magazyn, grupę cenową czy ustawienia galerii;
 • Statusy zamówień – tutaj włączysz i ustawisz powiązania statusów. Dzięki temu każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze będzie przekazywana do Fyndiq;
 • Ceny – w tym miejscu skonfigurujesz moduł synchronizacji cen, dzięki któremu ceny w ofertach będą aktualizowane zgodnie z magazynem;
 • Stany – tutaj skonfigurujesz moduł synchronizacji stanów magazynowych.

 

Moduł

Po lewej stronie panelu BaseLinker, w sekcji Marketplace dostępny będzie moduł Fyndiq. Znajdziesz tu 5 zakładek:

 • Wystawianie – w tym miejscu wystawisz nowe oferty na marketplace. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto Fyndiq oraz produkty i kliknij Wystaw zaznaczone (formularz);
 • Zarządzanie ofertami – tutaj możesz zarządzać istniejącymi ofertami. Możliwy jest również import ofert wystawionych poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także eksport ofert;
 • Kategorie i parametry – w tej zakładce wybierzesz ulubione kategorie i zmapujesz parametry.
 • Szablony ofert – w tym miejscu utworzysz szablony dla ofert wystawianych na marketplace przez BaseLinkera z wykorzystaniem specjalnych tagów;
 • Powiązania –  tutaj do kategorii (lub produktów) z magazynu przypiszesz kategorie marketplace.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy