Obsługa i konfiguracja managera

Manager marketplace

W systemie BaseLinker znaczna część integracji z platformami marketplace to integracje dwukierunkowe.

 

Tego typu integracje umożliwiają nie tylko pobieranie zamówień do panelu, ale również masowe wystawianie aukcji i ofert na podstawie produktów z magazynu zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂

 

 

Jako bazę produktową możesz wykorzystać:

 

Przy odpowiedniej konfiguracji modułu marketplace proces wystawiania aukcji i ofert jest prosty i szybki – wystarczy wykonać następujące kroki:

 

 1. Przejdź do zakładki Allegro / pozostałe moduły marketplace → Wystawianie.
 2. Wybierz konto marketplace, magazyn oraz produkty, które chcesz wystawić i kliknij ’Wystaw zaznaczone (formularz)’ – zostaniesz wówczas przeniesiony do formularza wystawiania aukcji i ofert.
 3. Jeżeli odpowiednio skonfigurowałeś cały moduł marketplace, to wszystkie pola formularza – informacje o produkcie, cenniki, szablony, kategorie i parametry oraz ogólne ustawienia aukcji – uzupełnią się automatycznie , a Tobie pozostanie jedynie wybrać pomarańczowy przycisk ’Wystaw aukcje’ 🙂

 

Konfiguracja

Formularz wystawiania zawiera następujące grupy informacji:

 

 • nazwa oraz opis produktu i zdjęcia, cena oraz stan magazynowy – dane te system pobiera bezpośrednio z magazynu. BaseLinker pozwala na ich masową modyfikację.
 • cennik wysyłek – cennik taki należy utworzyć bezpośrednio w systemie BaseLinker lub na koncie marketplace. Cennik możesz wybrać ręcznie na formularzu wystawiania, albo ustawić automatyczny wybór cennika dla całego konta marketplace, dla określonych kategorii z magazynu lub dla wybranych produktów.
 • kategoria marketplace – na formularzu wystawiania możesz wpisać ręcznie numer kategorii lub wybrać kategorię z listy (jeżeli została ona dodana do ulubionych kategorii w panelu BaseLinker). Możesz również ustawić automatyczny wybór kategorii marketpace dla całego konta marketplace, dla określonych kategorii z magazynu lub dla wybranych produktów.
 • parametry marketplace – BaseLinker umożliwia mapowanie parametrów zapisanych przy produkcie w magazynie na parametry wymagane przez daną platformę marketplace.
 • szablon oferty – szablon należy utworzyć bezpośrednio w systemie BaseLinker. Szablon możesz wybrać ręcznie na formularzu wystawiania, albo ustawić automatyczny wybór szablonu dla całego konta marketplace, dla określonych kategorii z magazynu lub dla wybranych produktów. Ponadto produkty utworzone w magazynie BaseLinker na podstawie importu aukcji Allegro mogą mieć w swoim opisie zakodowany szablon w formacie Allegro. Opcja ta pozwala na łatwe „kopiowanie” wyglądu aukcji Allegro na platformy eBay oraz Arena.
 • dodatkowe informacje dotyczące aukcji lub oferty (np. jednostka, czas trwania, data rozpoczęcia aukcji / oferty, dodatkowe informacje o przesyłce i płatności, warunki reklamacji, informacje o gwarancji, warunki zwrotów, mnożnik ceny itp.) – informacje te można uzupełnić ręcznie na formularzu wystawiania lub skonfigurować domyślne ustawienia dla całego konta marketplace.

Szczegółowy proces konfiguracji zależy od wybranego modułu. Każdy moduł należy skonfigurować oddzielnie.

 

 

 

Wystawianie ofert

Ukończenie konfiguracji umożliwi Ci wystawianie ofert kilkoma kliknięciami 🙂

 

 

Aukcje wielowariantowe

BaseLinker umożliwia również wystawianie aukcji wielowariantowych.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

Popularne błędy przy wystawianiu

Wszystkie błędy (komunikaty), które pojawiają się w systemie podczas wystawiania lub aktualizacji aukcji pochodzą bezpośrednio z danej platformy marketplace.

 

 

Zarządzanie ofertami

W dziale Wybrany moduł marketplace   → Zarządzanie aukcjami / ofertami widoczne są wszystkie wystawione w systemie BaseLinker lub zaimportowane aukcje / oferty.

Operacje

BaseLinker umożliwia modyfikację trwających aukcji i ofert. W dziale Wybrany moduł marketplace  →  Zarządzanie aukcjami / ofertami  można sprawdzić logi (historie) wykonanych operacji. Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego modułu marketplace.

 

Powiązanie ofert z produktami z magazynu

Aktualizacja danych o produkcie na aukcji / w ofercie zgodnie z danymi w magazynie (np. aktualizacja zdjęć czy opisu produktu) możliwa jest jedynie w przypadku, gdy aukcja / oferta jest poprawnie powiązana z produktem w magazynie.

 

Powiązania takie tworzą się automatycznie dla aukcji i ofert wystawionych bezpośrednio w systemie. Zaimportowane aukcje i oferty należy dodatkowo powiązać z produktami z magazynu. Usunięcie produktu z magazynu spowoduje zerwanie powiązania. Natomiast w takiej sytuacji aukcja nie zostanie zakończona.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

Import i eksport ofert

Import umożliwia pobranie ofert wystawionych poza systemem BaseLinker, np. bezpośrednio przez Allegro, Amazon czy eBay. Na podstawie zaimportowanych aukcji możliwe jest również tworzenie nowych produktów w magazynie BaseLinker. Ważną kwestią jest powiązanie zaimportowanych aukcji i ofert z produktami z magazynu.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

Synchronizacja i automatyzacja

Synchronizacja

BaseLinker umożliwia synchronizację stanów magazynowych po złożeniu zamówienia oraz synchronizację ilości produktów na aukcji zgodnie z danym stanem magazynowym.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

Automatyczne wznawianie

BaseLinker pozwala nie tylko na automatyzację obsługi zamówień ale i na automatyzację procesu wystawiania aukcji dzięki:

 

 • opcji automatycznego zakończenia aukcji i ofert z zerowym stanem magazynowym lub zerową ceną przez moduł synchronizacji.
 • opcji automatycznego wznawiania zakończonych aukcji i i ofert.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: