Ustawienia dla całego Konta Ceneo można skonfigurować w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia.  

 

Na ekranie "Edycja ustawień" znajduje się siedem zakładek:

Zamówienia

Zakładka "Zamówienia" dotyczy domyślnych ustawień związanych z zamówieniami, dla całego konta Ceneo.

 

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Domyślna stawka VAT – stawka VAT która będzie wstawiana w zamówieniu. Przy czym, jeżeli wystawiane oferty zostaną powiązane z produktami z magazynu, to w ofercie pojawi się stawka VAT przypisana do danego produktu w magazynie.
 • Status zamówienia – status, do którego trafia pobrane zamówienie.
 • Pobieraj zamówienia – pozwala na automatyczne pobieranie zamówień co 60 minut
 • Przekazuj zamówienia do sklepu – w tym miejscu można włączyć przekazywanie zamówień do sklepu internetowego.
 • Nazwa produktu z magazynu – podczas pobierania zamówień wstaw do zamówienia oryginalną nazwę produktu z magazynu (zamiast nazwy produktu z oferty).

 

Ustawienia wystawiania

Zakładka "Ustawienia wystawiania" dotyczy domyślnych ustawień związanych z wystawianiem oferty, dla całego konta Ceneo.

 

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Generuj XML z ofertą – w tym miejscu użytkownik może wygenerować plik XML niezbędny do wystawiania ofert na Ceneo.
 • Domyślny szablon oferty
 • Mnożnik ceny
 • Dodaj do ceny
 • Rozwinięte sekcje – w tym miejscu użytkownik może zadecydować, czy po otwarciu formularza wystawienia oferty sekcje "Param" oraz "Dane" będą rozwinięte.
 • Galeria zdjęć — kolejność
 • Galeria zdjęć — ilość zdjęć
 • Maksymalna dostępna ilość
 • Ustawienia ilości
 • Warianty
  • Kopiuj SKU z głównego produktu, jeżeli nie ma w wariantach.
  • Kopiuj EAN z głównego produktu, jeżeli nie ma w wariantach.

 

Feed Log

W zakładce „Feed Log” znajdują się informacje, kiedy został zbudowany dany plik XML przez system BaseLinker, oraz kiedy został on pobrany przez Ceneo.

 

Statusy zamówień

Zakładka „Status zamówień” dotyczy domyślnych ustawień związanych z przekazywaniem statusów poszczególnych zamówień z systemu BaseLinker na platformę Ceneo. Dzięki powiązaniu statusów każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie (należy jedynie zwrócić uwagę na kolejność przesyłanych statusów, np. początkowo należy ustawić status 'potwierdzone', a następnie dopiero status 'wysłane'). Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w serwisie nie zmienia statusu w BaseLinkerze).

 

Ceny

W zakładce "Ceny" sprzedawca ma możliwość włączenia synchronizacji cen dla danego konta Ceneo (opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy na Ceneo znajduje się link do pliku XML wygenerowany w systemie BaseLinker).

Ekran ten podzielony jest na 3 obszary:

 • Ustawienia wtyczki automatycznej aktualizacji ceny
 • Logi z synchronizacji ceny
 • Wyszukiwanie po numerze aukcji – w tym miejscu można sprawdzić synchronizację ceny na wybranej aukcji.

 

Ceny w pliku XML można synchronizować co 24 godziny (wówczas cena synchronizowana jest w godzinach nocnych)  lub co godzinę.

 

Natomiast dodatkowo należy potwierdzić, jak często plik taki jest pobierany przez Ceneo z konta danego sprzedawcy, gdyż jest to ustalane indywidualnie z Ceneo.

 

Stany

W zakładce "Stany" sprzedawca ma możliwość włączenia synchronizacji ilości produktów w ofercie Ceneo zgodnie z aktualnym stanem magazynowym (opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy na Ceneo znajduje się link do pliku XML wygenerowany w systemie BaseLinker).

 

Moduł umożliwia:

 • zwiększenie ilości dostępnej w ofercie do wysokości stanu magazynowego
 • zmniejszenie ilości dostępnej w ofercie do wysokości stanu magazynowego (np. jeżeli ten sam produkt sprzedano na innej aukcji / ofercie na innym marketplace)

 

Plik XML jest aktualizowany – w zależności od ustawień – maksymalnie po 8 godzinach  lub po godzinie.  Natomiast aktualizacja oferty następuje, gdy Ceneo pobierze plik XML. Dlatego dodatkowo należy potwierdzić, jak często plik taki jest pobierany przez Ceneo z konta danego sprzedawcy, gdyż jest to ustalane indywidualnie z Ceneo. Godziny pobrań pliku XML można zweryfikować w panelu sklepowym Ceneo w zakładce Zarządzanie sklepem -> Aktualizacja oferty -> Twoje ustawienia.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy