Zarządzanie wydrukami i eksportami

W ramach abonamentu w systemie dostępnych jest bardzo wiele wydruków i eksportów zamówień, takich jak lista wysyłkowa, karta zamówienia, etykieta, spis produktów, raport sprzedaży, eksport zamówień do CSV, eksport e-maili kupujących i tym podobne. Wydruki, których aktualnie używasz widoczne są w Managerze zamówień pod ikoną drukarki.

 

 

Gotowych wydruków jest jednak wiele więcej.  Możesz nimi zarządzać w dziale Manager zamówień > Wydruki i eksporty. W dziale tym określasz z których wydruków chcesz korzystać oraz możesz stworzyć całkiem nowe wydruki i eksporty. Te, które wybierzesz, pojawią się na liście zamówień pod ikoną drukarki.

 

W dziale Manager zamówień > Wydruki i eksporty znajdują się dwie tabele:

 • Używane wydruki i eksporty – tabela zawiera wszystkie wydruki i eksporty, których możesz użyć z poziomu listy zamówień. Znajdują się tutaj wydruki domyślne, wydruki utworzone przez Ciebie oraz wydruki zasubskrybowane (dodatkowe wydruki wybrane z drugiej tabeli). Możesz zmieniać ustawienia każdego z wydruków oraz dowolnie sortować tę listę. Wszystkie wydruki z tej tabeli dostępne są w dziale "Manager zamówień" pod przyciskiem"Wydruki i eksporty" nad listą zamówień.
 • Dostępne wydruki i eksporty – tabela zawiera wydruki/eksporty, które dodatkowo są dostępne w systemie. Mogą być to wydruki przygotowane przez administratorów BaseLinkera lub wydruki stworzone i udostępnione przez innych użytkowników. Sam też możesz udostępnić innym stworzone przez siebie wydruki. Każdego z tych wydruków możesz użyć (w takiej postaci, w jakiej został stworzony lub swobodnie go edytować). W tym celu kliknij przycisk subskrybuj. Przenosi on wybrany wydruk ze "spisu dostępnych" do "spisu używanych" wydruków, dzięki temu można użyć go z poziomu listy zamówień.


Tworzenie własnych wydruków i eksportów

Zielony przycisk nad tabelami umożliwia stworzenie nowego, własnego wydruku/eksportu. Dostępnych jest wiele formatów plików i rozbudowany edytor zawartości wydruku. Edytor pozwala utworzyć praktycznie dowolny wydruk, czy eksport. Może to być np. eksport pliku XML do dowolnego zewnętrznego programu, wydruk np. karty gwarancyjnej, czy własnego szablonu faktury. Dzięki temu samodzielnie możesz przygotować integrację z kurierem, czy programem, którego domyślnie nie wspiera Baselinker. Wystarczy stworzyć eksport w formacie obsługiwanym przez dany program.

Przy każdym wydruku/eksporcie dostępny jest przycisk duplikowania wydruku, w celu jego edycji. Tworzy on kopię danego wydruku. Kopia od razu trafia na spis używanych wydruków i możliwa jest jej pełna edycja. Dzięki temu możesz nanieść własne zmiany w istniejących już wydrukach np. listy wysyłkowej, czy etykiety. Na wydrukach możesz np. dowolnie zmienić wielkość i kolory tekstu, dodać swoje logo czy wstawić dodatkowe informacje z zamówienia tam, gdzie ich potrzebujesz.

 

Przed stworzeniem nowego wydruku zalecamy zduplikować jeden z istniejących wydruków, przejść do jego edycji i na jego przykładzie tworzyć nowy, własny eksport.

Edytor wydruków i eksportów

Opis działania edytora wydruków i eksportów na podstawie przykładowego wydruku"Lista wysyłkowa".

przyklad_listawysylkowa


Czym są sekcje?

Generator wydruków opiera się na systemie sekcji. Każda sekcja ma w formularzu własne, duże pole tekstowe (na kod sekcji) oraz spis tagów, które można w niej wykorzystać. Każda sekcja zawiera opis innego elementu zamówienia. W oddzielnych sekcjach uzupełnia się kod wykonywany np. dla produktów zamówienia i przesyłek w zamówieniu. Sekcje zawierają się w sobie. Sekcja główna wykonywana jest tylko raz i otacza cały dokument. Z tej sekcji można wywołać sekcję [ZAMOWIENIE] aby wstawić informacje o zamówieniach. Sekcja [ZAMOWIENIE] zostanie wykonana wielokrotnie, po jednym razie dla każdego zamówienia dla którego tworzony jest wydruk/eksport. W sekcji zamówienia można użyć np. sekcji [ZAMOWIENIE_POZYCJE], w ten sposób w danym miejscu wydruku osadzi się informacje o pozycjach zamówienia. Kod zawarty w sekcji [ZAMOWIENIA_POZYCJE] wykona się w każdym zamówieniu tyle razy ile zamówienie ma produktów. Analogicznie działają inne sekcje powiązane z zamówieniami.

Przykład – tworzenie eksportu do pliku CSV

Chcemy utworzyć prosty eksport zamówień do Excela w formacie CSV. Interesuje nas tylko informacja o numerze zamówienia, nazwisku kupującego oraz całkowitej wartości zamówienia.

przyklad_eksportcsv

Generowanie wydruków PDF

Wydruki PDF generowane są z kodu HTML, zawartego w sekcjach. Obsługiwana jest większość podstawowych znaczników HTML, co umożliwia utworzenie praktycznie dowolnego wydruku.
Zmiana kodu HTML na PDF nie obsługuje jednak zaawansowanych znaczników HTML jak np. pozycji absolutnych znacznika <DIV>. Polecamy opierać budowę szablonu wydruku na tabelach zamiast na dynamicznych div'ach. Wszystkie atrybuty znaczników HTML muszą wpisywane być w znaku cudzysłowia (nie w apostrofie). W wydrukach można stosować sekcję <STYLE> aby opisać klasy CSS.
Zalecamy zduplikiowanie któregoś z istniejących w systemie wydruków (np. karty zamówienia), aby zobaczyć jak wygląda kod HTML i jakie znaczniki są używane. Nowy wydruk najłatwiej jest stworzyć edytując któryś z istniejących wydruków. Jeśli obsługiwane w PDF znaczniki HTML nie będą wystarczające do utworzenia wymarzonego wydruku, można zastosować eksport do HTML który obsługuje już wszystkie możliwe opcje HTML5. Strona wygenerowana w HTML może być wydrukowana równie dobrze jak plik PDF.

PDF – dostępne czcionki

Wydruki PDF generowane z kodu HTML umożliwiają stosowanie poniższych czcionek:

 • Arial – np. <font style="font-family:arial;">
 • Calibri – np. <font style="font-family:calibri;">
 • Courier (czcionka o stałej szerokości) – np. <font style="font-family:courier;">
 • Times New Roman – np. <font style="font-family:times;">
 • Verdana – np. <font style="font-family:verdana;">

Wydruki PDF domyślnie używają czcionki Verdana. W kodzie HTML można jednak narzucić wykorzystywanie innej czcionki. Czcionka Verdana będzie jednak ładować się najszybciej, a pliki PDF generowana tylko z tą czcionką będą miały najmniejszą wielkość.
Każde użycie innej czcionki w wydruku oraz użycie zapisu pogrubionego, czy pochylonego, znacznie zwiększa rozmiar pliku PDF i czas generowania pliku (w strukturze pliku PDF musi zostać osadzona dodatkowa czcionka).

Generowanie wydruków HTML

Eksport do HTML umożliwia wygenerowanie dowolnego kodu HTML z informacjami o zamówieniu. Ten rodzaj wydruku można wykorzystać np. przy tworzeniu bardzo zaawansowanych wydruków, jeśli w formacie PDF nie uda się uzyskać zamierzonego wyglądu

Własny szablon faktur

Alternatywny wydruk faktury może zostać zastosowany zamiast wydruku domyślnie stosowanego w BaseLinkerze. Własny wydruk faktury musi korzystać z sekcji związanych z fakturami. Zalecamy jako wzoru użycie wydruku 'Faktura alternatywna', który dostępny jest w spisie dostępnych wydruków i eksportów. Należy zduplikować ten wydruk i edytować go, dostosowując do własnych potrzeb. Po skonfigurowaniu własnego szablonu faktury, można ustawić go jako domyślny wydruk dla wybranej serii numeracji faktur w dziale Manager zamówień -> Faktury -> Ustawienia -> Edytuj-> Szablon wydruku.

Udostępnianie wydruków/eksportów

Utworzone wydruki i eksporty mogą zostać udostępnione innym użytkownikom. Jeśli stworzyłeś ciekawy wydruk, eksport do nowego kuriera, czy zewnętrznego systemu i chcesz zrobić dobry uczynek – możesz podzielić się swoją pracą z innymi 🙂 Opcja udostępniania wydruku znajduje na dole formularza. Możesz podać opis i nazwę autora które wyświetlą się w spisie dostępnych wydruków. Każdy udostępniany wydruk przed upublicznieniem przechodzi kontrolę administratora.

Kody kreskowe

Jeśli na wydruku PDF lub HTML potrzebujesz użyć kodu kreskowego, możesz wykorzystać specjalnie przygotowany generator kodów kreskowych.

https://panel.baselinker.com/printouts/barcode.php?code=KOD&type=TYP&w=SZEROKOŚĆ&h=WYSOKOŚĆ

Powyższy link umieszczony w znaczniku <img> wyświetli kod kreskowy.
Parametry:

 • KOD – wartość do zmiany na kod kreskowy, można użyć tutaj tagu, np [numer_zamowienia]
 • TYP – rodzaj tworzonego kodu kreskowego. Domyślnie tworzony jest kod typu CODABAR
 • SZEROKOŚĆ – szerokość pojedynczego znaku zamienianego na kod kreskowy (domyślnie 1)
 • WYSOKOŚĆ – wysokość generowanego kodu kreskowego (domyślnie 30)

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy