Polityka bezpieczeństwa

Komunikacja między użytkownikiem a serwisem BaseLinker.com odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

Czynności serwisowe wykonywane są natychmiast w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera czy też infrastruktury sieciowej.

Dwa razy dziennie tworzone są kopie zapasowe wszystkich danych wprowadzonych do systemu.

W przypadku zmian w zewnętrznych systemach, z którymi zintegrowany jest system (np. serwis Allegro.pl), aplikacja dostosowywana jest do aktualnych wymogów tych serwisów w trybie natychmiastowym, tak aby zapewnić ciągłą i poprawną pracę systemu z możliwie jak najmniejszymi przerwami.

Serwer, który wykorzystywany jest przez system BaseLinker, zlokalizowany jest w Data Center monitorowanym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi serwerów są dopuszczani jedynie autoryzowani administratorzy. Pomieszczenie serwera jest zabezpieczone przed pożarami, dostępem niepowołanych osób oraz posiada zasilanie niezależne od zasilania miejskiego.

Konto każdego użytkownika jest chronione przez login i hasło. Hasło jest przechowywane w postaci zakodowanej (hash) - w przypadku utraty hasła możliwe jest wyłącznie ustawienie nowego hasła. Nie ma możliwości odzyskania hasła na podstawie jego zakodowanej postaci.

Ponieważ wszystkie dane przechowywane są na naszym serwerze, klienci nie muszą się martwić o kradzież czy awarię swojego komputera. W takich przypadkach ich dane będą dostępne od razu z innego komputera.


Polityka prywatności Serwisu
https://baselinker.com/ („Serwis”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 15, 50-062 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000795513, NIP 8971868567, nr REGON 383907714, o kapitale zakładowym w wysokości 3 620 000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: bok@baselinker.com.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Skorzystanie z bezpłatnych usług oferowanych w Serwisie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?

przez okres obowiązywania umowy

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

2. Skorzystanie z płatnych usług oferowanych w Serwisie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji
do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie analitycznych plików cookies *
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI LUB INNE ZBLIŻONE DZIAŁANIE ZEZWALAJĄCE NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie marketingowych plików cookies *

Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji,
 • analitycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności:

Nazwa pliku Cookie Okres ważnościWyjaśnienie
__utma 24 miesiące Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, która umożliwia śledzenie zachowania odwiedzających i pomiar wydajności witryny. Ten plik cookie trwa domyślnie przez 2 lata i rozróżnia użytkowników i sesje.
__utmb 30 minut Jest to drugi z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, która umożliwia śledzenie zachowania odwiedzających i pomiar wydajności witryny. Ten plik cookie określa nowe sesje i wizyty i wygasa po 30 minutach.
__utmc Sesyjny Ustawiony tak, aby umożliwić współdziałanie ze starszą wersją kodu Google Analytics. Jest to plik cookie sesji, który jest niszczony, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę.
__utmt 10 minut Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Zgodnie z ich dokumentacją służy do ograniczenia przepustowości usługi - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach
__utmz 6 miesięcy Plik cookie identyfikuje źródło ruchu na stronie - dzięki temu Google Analytics może powiedzieć właścicielom witryny, skąd przybyli użytkownicy po przybyciu na stronę. Ciasteczko ma żywotność 6 miesięcy i jest aktualizowane za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.
_ga 24 miesiące Plik Cookie powiązany z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analizy witryn.
_gid 24 godziny Plik cookie powiązany z Google Universal Analytics. Ma żywotność 24 godziny. Służy do rozróżniania użytkowników.
_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986 12 miesięcy Ten plik cookie powiązany jest z usługą Hotjar i pomaga nam śledzić zdarzenia i sposób poruszania się w Serwisie przez Użytkowników – więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne”. Oprócz tego, plik może mierzyć wydajność i stabilność aplikacji.
ajs_user_id 12 miesięcy Ten plik cookie powiązany jest z usługą Hotjar i pomaga nam śledzić zdarzenia i sposób poruszania się w Serwisie przez Użytkowników – więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne”. Oprócz tego, plik może mierzyć wydajność i stabilność aplikacji.
gcl_au 3 miesiące Reklamowy plik cookie od Google Ads zbierający dane o konwersjach - pozwala określić, ile razy osoby, które kliknęły w reklamy, podjęły działania na stronie firmowej, np. rejestrację.
fr 3 miesiące Podstawowy plik cookie wykorzystywany w reklamach na Facebooku, stosowany do wyświetlania, pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam.
spin 1 dzień Zbiera informacje m.in. o logowaniu do serwisu Facebook - dane te mogą być wykorzystane do dostosowania narzędzi reklamowych do użytkownika.
act sesyjny Wykorzystywany przez Facebook do celów analitycznych i badawczych (zrozumienie sposobu korzystania z produktów Facebooka przez użytkowników w celu wskazania, które części serwisu wymagają poprawy).
c_user 365 dni Wykorzystywany w powiązaniu z plikiem cookie xs do uwierzytelniania tożsamości użytkownika na Facebooku.
x-referer sesyjny Wykorzystywany przez Facebook do celów analitycznych i badawczych (zrozumienie sposobu korzystania z produktów Facebooka przez użytkowników w celu wskazania, które części serwisu wymagają poprawy).
wd 1 tydzień Plik cookie Facebooka, który umożliwia zapewnienie optymalnych efektów na potrzeby ekranu użytkownika.
dpr 1 tydzień Plik cookie Facebooka, który umożliwia zapewnienie optymalnych efektów na potrzeby ekranu użytkownika.
_fbp 3 miesiące Plik cookie Facebooka, który identyfikuje przeglądarki do celów dostarczania usług reklamowych i związanych z analizą witryny.
presence sesyjny Plik cookie Facebooka wykorzystywany do włączenia funkcji pomocnych w dostarczaniu produktów Facebooka.
sb 2 lata Plik cookie Facebooka, który identyfikuje przeglądarkę do celów logowania i uwierzytelnienia.
datr 2 lata Plik cookie Facebooka, który identyfikuje przeglądarki do celów bezpieczeństwa i integralności witryny, łącznie z odzyskiwaniem kont i wskazaniem kont potencjalnie zagrożonych.
m_pixel_ratio sesyjny Plik cookie Facebooka wykorzystywany w celu zapewnienia użytkownikom optymalnych warunków korzystania z serwisu, m.in. szybkiego wczytywania produktów Facebooka.
xs 1 rok Wykorzystywany w powiązaniu z plikiem cookie c_user do uwierzytelniania tożsamości użytkownika na Facebooku.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

Działanie Odbiorcy danych Przekazanie danych poza Unię Europejską
każde działanie w związku z Serwisem hostingodawcy nie ma miejsca
osoby współpracujące na umowach cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność nie ma miejsca
podmioty świadczące usługę administracji serwerów nie ma miejsca
spółki administratora w innych krajach nie ma miejsca
przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmioty zapewniające usługi analityczne w Serwisie ** tak (Stany Zjednoczone) **
przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmioty zapewniające usługi marketingowe w Serwisie ** tak (Stany Zjednoczone) **
skorzystanie z naszych usług biuro rachunkowe (w przypadku usług płatnych) nie ma miejsca
dostawcy oprogramowania do wysyłki mailingu nie ma miejsca
kancelaria prawna - w przypadku konieczności konsultacji nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym usługi poczty elektronicznej) ** tak (Stany Zjednoczone) **

A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO


Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu

Wypróbuj za darmo