Najczęściej zadawane pytania

Zanim zdecydujesz się na zakup naszych usług, możesz testować program bez żadnych zobowiązań przez 14 dni. W okresie testowym system jest w pełni funkcjonalny.

Możesz dokonać zmiany planu z Freemium na Business bądź z Business na Enterprise. Inne zmiany planu nie są możliwe.

W sytuacji, w której kwalifikujesz się na plan Enterprise, nasz zespół skontaktuje się z Tobą i aby dalej korzystać z systemu będziesz musiał/a przejść na dedykowany plan Enterprise.

Nasz zespół Enterprise skontaktuje się z Tobą, kiedy skala Twojego Biznesu będzie kwalifikowała Cię do planu Enterprise.

Tak - w sytuacji gdzie zarządzasz swoim biznesem przy użyciu wielu kont, do kwalifikacji do planu Enterprise uwzględniane są sumaryczne wolumeny ze wszystkich kont.

Tak, wystawiamy faktury VAT. Abonament za używanie systemu oraz szczegóły płatności opisane są w dziale cennik.


Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu