Politica de securitate

Comunicarea între utilizator și BaseLinker.com are loc utilizând un protocol SSL securizat și criptat.

Acțiunile de service sunt efectuate imediat dacă se detectează orice neregulă în funcționarea serverului sau a infrastructurii de rețea.

De două ori pe zi se fac copii de rezervă ale tuturor datelor introduse în sistem.

În cazul în care apar modificări în sistemele externe cu care este integrat sistemul (de exemplu, site-ul Allegro.pl), aplicația este adaptată imediat la cerințele actuale ale acestor servicii, astfel încât să se asigure funcționarea continuă și corectă a sistemului cu cât mai puține întreruperi posibile.

Serverul pe care BaseLinker îl folosește este localizat într-un centru de date care este monitorizat 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Numai administratorii autorizați au voie să opereze serverele. Camera serverelor este protejată împotriva incendiilor și a accesului neautorizat și dispune de o sursă de alimentare independentă de cea municipală.

Contul fiecărui utilizator este protejat de un nume de utilizator și o parolă. Parola este stocată în formă criptată (hash) - dacă parola este pierdută, se poate seta doar o nouă parolă. Nu este posibilă recuperarea unei parole din forma sa codificată.

Deoarece toate datele sunt stocate pe serverul nostru, clienții nu trebuie să își facă griji cu privire la furtul sau funcționarea defectuoasă a computerului lor. În astfel de cazuri, datele lor vor fi disponibile imediat de pe un alt computer.


Politica de confidenţialitate și politica modulelor cookies

STIMATE UTILIZATOR!

Ne pasă de confidențialitatea dvs. și dorim să vă simțiți confortabil în timp ce utilizați serviciile noastre. Prin urmare, vă oferim mai jos informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și despre cookie-urile pe care le folosim. Aceste informații au fost pregătite ținând cont de Regulamentul general privind protecția datelor, așa-numitul RGPD.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operator, adică entitatea care decide cum vor fi utilizate datele personale ale utilizatorilor pe site-ul https://baselinker.com/ (respectiv "Site" și "Utilizatori") este BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Wrocław, str. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național Judiciar ținut de Judecătoria Raională pentru orașul Wrocław-Fabryczna din Wrocław, al VI-lea Departament Economic al Registrului Naţional Judiciar sub numărul KRS 0000795513, CIF (NIP) 8971868567, REGON (Număr statistic) 383907714, cu un capital social de 3.620.000,00 zloți ("BaseLinker"), operator al Site-ului web.

Dacă doriți să ne contactați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să scrieți Responsabilului nostru cu Protecția Datelor, dr. Paweł Mielniczek, e-mail: privacy@baselinker.com

ENTITATEA CARE PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL

Serviciile de bază furnizate de BaseLinker constau în acordarea, prin intermediul Site-ului, a accesului la și acordarea de licențe pentru software-ul conceput pentru a sprijini vânzările pe internet efectuate de Utilizatori. În acest caz, Utilizatorii rămân operatori ai datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul Site-ului, încredințându-ne datele cu caracter personal prelucrate în cadrul activităților lor. Prin urmare, sugerăm ca solicitările privind datele prelucrate de comerciantul online să fie adresate direct Utilizatorului în cauză (în calitate de operator de date), deoarece Utilizatorul este cel care decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor. Alte informații din această politică se referă la cazurile în care prelucrăm datele în nume propriu, într-o relație directă cu persoana vizată.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În situațiile prevăzute de lege, aveți dreptul:

 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv obținerea unei copii a datelor dumneavoastră (art. 15 din RGPD sau, dacă este cazul, art. 13 alin. 1 lit. f din RGPD),
 • la rectificarea acestora (art. 16 din RGPD),
 • la ștergere (art. 17 din RGPD),
 • la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD),
 • de a transmite datele către un alt operator (art. 20 din RGPD),
 • de retragere a consimțământului în orice moment fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (art. 7 alin. 3 RGPD),

precum și dreptul:

 • de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră:
  - din motive legate de situaţia dvs. particulară, împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD (adică interesele legitime pe care le urmărim), inclusiv crearea de profiluri (art. 21 alin. 1 din RGPD);
  - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct (art. 21 alin. 2 din RGPD).

Contactaţi Responsabilul nostru cu Protecţia Datelor dacă doriţi să vă exercitați drepturile. Trebuie să știți că vă puteți opune utilizării cookie-urilor de către noi, utilizând setările corespunzătoare ale browserului (pe care le veți citi mai jos).

Dacă consideraţi că datele dvs. sunt prelucrate ilegal, puteți depune o plângere la Preşedintele Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

Prelucrăm datele dvs. în scopuri legate de activitatea BaseLinker, de furnizarea serviciilor oferite de BaseLinker, de funcționarea Site-ului web, a blogului sau a altor site-uri web auxiliare sau aplicații mobile. Mai jos veți găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor dumneavoastră în funcție de activitățile dumneavoastră.

1. UTILIZATORII SITE-URILOR WEB ȘI AI SOFTWARE-URILOR OPERATE DE BASELINKER
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ȘI A ALTOR SERVICII OFERITE DE BASELINKER

În ce scop?
Prelucrăm date:
 1. în scopul executării unui contract cu Utilizatorul sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui contract, la cererea Utilizatorului exprimată în orice mod, de exemplu prin completarea unui formular de contact pe site-ul web,
 2. în scopuri de decontare, evidență contabilă și raportare financiară,

Prelucrăm, de asemenea, datele în legătură cu interesele legitime ale BaseLinker, și anume:

 1. pentru stabilirea, investigarea și apărarea creanțelor,
 2. în scopuri statistice, legate de îmbunătățirea eficienței muncii, a calității și siguranței serviciilor furnizate și a adaptării acestora la beneficiari.

În cazul în care Utilizatorul și-a dat consimțământul – prelucrăm datele în scopurile indicate în consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notă: furnizarea altor date decât cele solicitate de BaseLinker sau a datelor marcate ca fiind opţionale reprezintă un act clar de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile pentru care sunt furnizate.

Pe ce temei juridic?
Baza juridică de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este:
 1. Pentru a executa un contract cu dvs. sau pentru a lua măsuri precontractuale la cererea Utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD – dacă sunteţi Utilizatorul nostru; art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD – dacă sunteţi o persoană care colaborează cu noi în numele Utilizatorului);
 2. îndeplinirea obligațiilor legale, în special a obligațiilor contabile (articolul 6 alin. 1 lit. c din RGPD);
 3. interesele legitime ale BaseLinker de a asigura securitatea contului utilizatorului, de a furniza servicii adaptate la nevoile utilizatorilor și de a asigura funcționalitatea site-ului web (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

Datele, a căror furnizare este opțională, sunt procesate pe baza consimțământului - dacă acest consimțământ a fost dat (art. 6 alin. 1 litera a sau art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD).

Pentru cât timp?

Datele dvs. personale prin fi procesate:

 1. pentru perioada de executare a contractului care vă leagă de BaseLinker;
 2. perioada prevăzută de lege, în special de reglementările contabile;
 3. dacă acest lucru este justificat - până la expirarea termenelor de prescripție pentru pretențiile care decurg din contractul care vă leagă de BaseLinker;
  - în funcție de care dintre perioadele de mai sus este mai lungă;
 4. până când vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza intereselor legitime ale BaseLinker - atâta timp cât există motive pentru a face acest lucru.

În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului, acestea vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului.

CONTACTUL CU NOI (DE EX. PENTRU A PRIMI ASISTENȚĂ SAU PENTRU A PUNE O ÎNTREBARE CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA SERVICIULUI)

În ce scop?
Gestionarea cererilor sau solicitărilor dumneavoastră sau adaptarea serviciilor noastre la nevoile dumneavoastră (inclusiv prin înregistrarea și analizarea apelurilor dumneavoastră cu echipa noastră de asistență).
Pe ce temei juridic?

Temeiul prelucrării este executarea unui contract cu Utilizatorul (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD) – în cazul în care solicitarea sau cererea dvs. se referă la obiectul unui contract la care suntem parte.

Putem prelucra, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim de a prelucra datele dvs. pentru a comunica cu dvs. - în cazul în care cererea sau solicitarea dvs. nu are legătură cu contractul, sau de a prelucra datele dvs. pentru a efectua sondaje de satisfacție cu privire la serviciile noastre, sau pentru a stabili, revendica și apăra pretenții (articolul 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

În acest caz - prelucrăm datele dvs. și pe baza consimțământului dvs., de exemplu, consimțământul dvs. pentru înregistrarea convorbirilor dvs. cu departamentul de asistență (art. 6 alin 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD).

Pentru cât timp?

Datele dvs. vor fi prelucrate pe durata contractului care vă leagă de BaseLinker. Cu toate acestea, în măsura în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim:

 1. 36 de luni sau până când luăm în considerare obiecția dvs. cu privire la prelucrare;
 2. până la expirarea perioadei de revendicare.
- în funcție de care dintre perioadele menționate mai sus este aplicabilă.

În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului, acestea vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului.

DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR ANALITICE

În ce scop?
Analiza modului în care utilizați și navigați pe site-ul web pentru a adapta site-ul web la nevoile și comportamentul dumneavoastră (puteți citi mai multe despre acest lucru în secțiunile „Acțiuni analitice” și „Module cookie” din această Politică).
Pe ce bază?
Interesul nostru legitim de a prelucra datele în scopul menționat mai sus (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).
Pentru cât timp?
Până când cookie-urile analitice expiră sau sunt șterse de dumneavoastră. În funcție de criteriul care este aplicabil în cazul particular și care este primul. Perioadele și tipurile specifice de cookie-uri sunt indicate aici.

DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE MARKETING

În ce scop?
Marketing direct prin afișarea de publicitate personalizată (puteți citi mai multe despre acest lucru în secțiunile „Profilarea” și „Module cookie” din această Politică). Alte activități de marketing, inclusiv trimiterea de informații profesionale sau apeluri vocale (marketing telefonic) - dacă a fost dat un consimțământ prealabil – în scopul indicat în aceste consimțăminte.
Pe ce bază?
Interesul nostru legitim de a prelucra datele în scopul menționat mai sus (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) și, dacă este acordat, consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD).
Pentru cât timp?
Până când vă retrageți consimțământul sau vă opuneți și, în ceea ce privește modulele cookie, până când modulele cookie de marketing expiră sau până când le ștergeți (a se vedea explicația de la „Module cookie”), în funcție de ce este aplicabil în cazul dumneavoastră și care este primul. Perioadele și tipurile specifice de cookie-uri sunt indicate aici.

2. UTILIZATORII POTENȚIALI AI SERVICIULUI, INCLUSIV DESTINATARII ACTIVITĂȚILOR DE MARKETING

În ce scop?
Prelucrăm datele pentru a prezenta informații despre funcționalitatea Serviciului, folosind următoarele forme de comunicare: apeluri vocale (marketing telefonic), trimiterea de informații despre oferta BaseLinker (e-mailuri sau trimiterea de SMS-uri). În plus, prelucrăm datele în scopurile indicate în conținutul consimțămintelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal - dacă au fost exprimate astfel de consimțăminte, de asemenea, pentru a prezenta o ofertă privind produsele și serviciile companiilor care cooperează cu BaseLinker, iar la cerere - pentru a lua măsuri în vederea încheierii unui contract, inclusiv prin prezentarea ofertei BaseLinker.
Pe ce temei juridic?
Interesele legitime ale BaseLinker de a prelucra datele în scopul menţionat mai sus (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) și de a lua măsuri pentru a încheia un contract (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD). În alte domenii, datele sunt procesate pe baza consimțământului - dacă acest consimțământ a fost dat (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD).
Pentru cât timp?
Datele dvs. personale vor fi stocate până când vă retrageți consimțământul sau vă opuneți, adică ne arătați în orice mod că nu doriți să fiți contactat și informat cu privire la activitățile noastre.

3. PARTICIPANȚI LA SEMINARII WEB, ACADEMII BASELINKER ȘI ALTE INIȚIATIVE EDUCAȚIONALE ALE BASELINKER

În ce scop și pe ce bază juridică?

Prelucrăm date:

 1. pentru a pune în aplicare inițiativele educaționale organizate,
 2. dacă se aplică - cu scopul de executare a unui contract cu Utilizatorul sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui contract, la cererea Utilizatorului exprimată în orice mod, de exemplu prin completarea unui formular de contact pe site-ul web.

Prelucrarea datelor poate avea loc, de asemenea, în scopurile indicate în conținutul consimțămintelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - în cazul în care au fost date astfel de consimțăminte.

Notă: furnizarea altor date decât cele solicitate de BaseLinker sau a datelor marcate ca fiind opţionale reprezintă un act clar de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile pentru care sunt furnizate.

De asemenea, prelucrăm datele în legătură cu interesele legitime ale BaseLinker, adică în scopuri statistice, legate de îmbunătățirea eficienței activității noastre, a calității inițiativelor noastre și a adaptării acestora la publicul nostru sau pentru stabilirea, afirmarea și apărarea creanțelor.

Pe ce temei juridic?

Executarea unui contract cu Utilizatorul (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD – dacă sunteți un utilizator al Serviciului, inclusiv al Academiei BaseLinker; art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD – dacă sunteți o persoană care lucrează cu noi în numele Utilizatorului) sau interesele legitime ale BaseLinker (art. 6 alin. lit. f din RGPD) în prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri statistice.

Datele, care sunt furnizate opțional, sunt procesate pe baza consimțământului dat (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD).

Pentru cât timp?

Ca regulă generală, datele dvs. vor fi prelucrate pe durata inițiativei educaționale și, dacă este cazul, a contractului cu Utilizatorul. În plus, datele dvs. prelucrate pe baza intereselor legitime ale BaseLinker, vor fi stocate timp de 36 de luni sau până la expirarea termenelor de prescripție pentru pretențiile care decurg din contractul cu Utilizatorul respectiv. În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului, acestea vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului.

4. UTILIZATORII DE SOCIAL MEDIA

În ce scop?

Prelucrăm datele dvs. pentru a menține contul dvs. de social media, inclusiv pentru a vă promova marca, pentru a modera forumul, pentru a accepta cereri și pentru a ține statistici.

În cazul în care, pentru anumite scopuri de prelucrare, organizația noastră este un operator comun cu o altă entitate, informațiile în acest sens vor fi furnizate separat, inclusiv ca parte a condițiilor de utilizare a Facebook disponibile la: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pe ce temei juridic?

Interesele legitime a BaseLinker de a prelucra datele în scopul menționat mai sus (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD). În alte domenii, datele sunt procesate pe baza consimțământului – dacă acest consimțământ a fost dat (art. 6 alin. 1 lit. a).

Pentru cât timp?

Datele dvs. personale vor fi stocate până când vă retrageți consimțământul sau vă opuneți, adică ne arătați în orice mod că nu doriți să fiți contactat și informat cu privire la activitățile noastre. Dacă este justificat, după retragerea consimțământului sau a obiecției, datele cu caracter personal pot fi stocate până la expirarea termenelor de prescripție a creanțelor.

5. PARTENERII, FURNIZORII ȘI PERSOANELE DESEMNATE SĂ EXECUTE CONTRACTUL

În ce scop?

Prelucrăm date:

 1. în scopul îndeplinirii unui contract cu un partener contractat sau pentru a întreprinde acțiuni precontractuale la cererea partenerului, inclusiv în cadrul programelor de parteneriat sau de recomandare;
 2. în scopuri de decontare, evidență contabilă și raportare financiară,
 3. pentru a respecta alte obligații legale decât cele menționate la punctul b).

în legătură cu implementarea altor interese justificate din punct de vedere legal ale BaseLinker:

 1. pentru stabilirea, investigarea și apărarea creanțelor,
 2. în scopuri statistice, legate de îmbunătățirea eficienței muncii, a calității serviciilor furnizate și a adaptării acestora la beneficiari.

Pe ce bază?

Executarea unui contract cu un partener sau efectuarea unei acțiuni precontractuale la cererea unui partener (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD - dacă sunteți partenerul nostru; art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD - dacă sunteți o persoană care lucrează cu noi în numele unui partener); îndeplinirea obligațiilor legale (art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD); interesele legitime ale BaseLinker (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

Pentru cât timp?

Datele, ca regulă, vor fi prelucrate pe durata contractului care vă leagă de BaseLinker. Datele dvs. vor fi stocate, de asemenea, pentru perioada impusă de lege, în special de reglementările contabile, și, dacă este justificat, până la expirarea termenelor de prescripție pentru creanțele contractuale, oricare dintre aceste perioade este mai lungă.

MODULE COOKIES

Site-urile web operate de BaseLinker, la fel ca majoritatea site-urilor web, utilizează așa-numitele cookie-uri. Aceste module:

 • sunt stocate în memoria dispozitivului dumneavoastră (computer, telefon etc.),
 • nu modifică setările dispozitivului.

Pe site-urile web operate de BaseLinker, cookie-urile sunt utilizate în scopuri:

 • de memorare a sesiunii,
 • analitice,
 • de marketing,
 • de punere la dispoziție a funcționalităților site-ului web.

Utilizând opțiunile corespunzătoare ale browserului dvs., puteți oricând

 • șterge modulele cookies,
 • bloca utilizarea cookie-urilor în viitor.

În astfel de cazuri, nu le vom mai prelucra.

Pentru a afla cum să gestionați modulele cookies, inclusiv cum să le blocați, puteți consulta fișierul de ajutor al browserului dumneavoastră. Puteți citi mai multe despre acest lucru apăsând F1 în browserul dumneavoastră. În plus, veți găsi sfaturi relevante pe următoarele pagini, în funcție de browserul pe care îl utilizați:

La acest link veți găsi informații despre funcția cookie-urilor pe care le procesăm și perioada de valabilitate a acestora. Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite pe Wikipedia.

AUTOMATIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL

De regulă, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate prin mijloace automatizate (inclusiv sub formă de profilare) în așa fel încât ca urmare a unei astfel de prelucrări automatizate să poată fi luate orice decizii, să fie cauzate alte efecte juridice sau să se producă un impact semnificativ asupra clienților noștri, antreprenorilor și angajaților/asociaților acestora.

În cazul în care intenționăm să luăm decizii automatizate, vă vom furniza în prealabil informații separate, inclusiv detalii despre modul în care sunt luate aceste decizii și consecințele unei astfel de prelucrări. În cazurile de luare automatizată a deciziilor, aveți dreptul de a contesta decizia respectivă și de a obține o intervenție umană din partea Operatorului.

PROFILARE

Realizăm profilarea pe site-ul web - acest lucru se va întâmpla în legătură cu dvs. dacă permiteți acest lucru (de exemplu, prin setările relevante ale browserului dvs.). Această creare de profiluri presupune evaluarea automată a produselor sau serviciilor de care ați putea fi interesat, folosind informații despre conținutul pe care îl vizualizați. Acest lucru va asigura că publicitatea produselor sau serviciilor afișate pe site-urile web pe care le utilizați să fie mai relevantă pentru dumneavoastră și pentru nevoile dumneavoastră.

Profilarea pe care o realizăm nu are ca rezultat decizii care produc efecte juridice pentru dvs. sau care vă afectează într-un mod semnificativ similar.

ACTIVITĂȚI ANALITICE

Ca parte a site-ului web, desfășurăm activități analitice menite să crească intuitivitatea și accesibilitatea acestuia - în relație cu dvs., acest lucru se va întâmpla dacă permiteți (de exemplu, prin setările corespunzătoare ale browserului dvs.) astfel de activități. Ca parte a analizei noastre, vom lua în considerare modul în care vă deplasați pe site-ul web - de exemplu, cât timp petreceți pe o anumită subpagină sau pe ce zone ale site-ului web faceți clic. Acest lucru ne permite să adaptăm configurația și aspectul site-ului web și conținutul acestuia la nevoile Utilizatorilor.

.

GOOGLE ANALYTICS ȘI GOOGLE TAG MANAGER

Site-urile web operate de BaseLinker utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics utilizează module cookies. Informaţiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului sunt de obicei expediate pe un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, din cauza activării anonimizării IP pe aceste pagini, adresa dumneavoastră IP va fi scurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte țări care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. În numele nostru, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a ne furniza alte servicii legate de traficul pe site și de utilizarea Internetului. Adresa IP furnizată de Google Analytics nu va fi combinată cu alte date deținute de Google.

Scopul prelucrării datelor este de a evalua utilizarea site-ului web și de a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului web. Pe baza utilizării site-ului și a internetului, vor fi furnizate și alte servicii conexe. Prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim.

Google Analytics colectează date privind adresele IP, locația rețelei, data vizitei, sistemul de operare, tipul de browser. Puteți împiedica stocarea modulelor cookie prin utilizarea setării corespunzătoare a browserului dumneavoastră; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web în cea mai mare măsură posibilă.

În plus, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie și a datelor referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug-in-ul pentru browser disponibil la link-ul de mai jos: Browser Add On pentru a dezactiva Google Analytics. În plus sau ca alternativă la suplimentul de browser, puteți împiedica urmărirea de către Google Analytics pe paginile noastre făcând clic pe acest link. Pe dispozitivul dumneavoastră va fi instalat un modul cookie de excludere. Acest lucru va împiedica Google Analytics să colecteze acest site web și acest browser în viitor, atâta timp cât modulul cookie rămâne instalat în browserul dumneavoastră.

Jurnalele de solicitări HTTP pot fi utilizate de Google Tag Manager. Mai multe despre Google Tag Manager în documentul Confidențialitatea și securitatea datelor.

FACEBOOK

Pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 (1) f. „RGPD”) folosim plugin-uri sociale („plugin-uri”) ale rețelei sociale facebook.com, operate de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Plugin-urile pot reprezenta elemente de interacțiune sau de conținut (de exemplu, videoclipuri, grafică sau contribuții de text) și pot fi identificate prin unul dintre logo-urile Facebook („f” alb pe țigla albastră, termenii „Like”, „Îmi place” sau „Deget în sus" „semn”) sau sunt identificate prin adăugarea „Plugin-urilor sociale Facebook”. Lista și designul plugin-urilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici.

Atunci când utilizați funcţiile de pe un site web care conține un astfel de plug-in, dispozitivul dumneavoastră stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Conţinutul plug-in-ului este transmis de Facebook direct pe dispozitivul utilizatorului și este integrat de către acesta în oferta online. În cadrul acestui proces, pot fi create profiluri de utilizatori din datele prelucrate. Nu avem nici un control asupra cantității de date pe care Facebook le colectează prin intermediul plugin-ului, așa că informăm utilizatorii despre modul în care funcționează, din cunoștințele noastre.

Prin integrarea de plug-in-uri, Facebook este informat că utilizatorul a accesat pagina respectivă. Dacă sunteți conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita la contul dvs. de Facebook. În cazul în care utilizatorii interacționează cu plugin-urile, de exemplu prin utilizarea butonului „Îmi place” sau a funcției de a lăsa un comentariu, informațiile sunt trimise de pe dispozitiv direct către Facebook și stocate acolo. Dacă nu sunteți membru al Facebook, este posibil ca Facebook să obțină adresa dvs. de IP.

Scopul și domeniul de aplicare al colectării de date și al prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către Facebook, precum și drepturile și opțiunile aferente pentru setarea protecţiei confidențialității utilizatorului, pot fi găsite în politica de confidențialitate Facebook.

Dacă sunteți membru al Facebook și nu doriți ca Facebook să colecteze date despre dumneavoastră prin intermediul acestui site web și să le asocieze cu datele dumneavoastră stocate pe Facebook, trebuie să vă deconectați de pe Facebook și să ștergeți cookie-urile înainte de a utiliza site-ul nostru web. Alte modificări ale setărilor referitoare la utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în cadrul setărilor profilului pe Facebook. Setările sunt adaptate la toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.ices.

Utilizăm un "pixel de acțiune a utilizatorului" numit "Facebook Pixel", un serviciu furnizat de Facebook pe site-ul nostru web. Cu ajutorul acestuia, putem urmări acțiunile utilizatorilor după ce au vizualizat sau au făcut clic pe un anunţ publicitar Facebook. Acest lucru ne permite să urmărim eficiența publicității pe Facebook, pe care le folosim în scopuri statistice și de cercetare de piață. Datele colectate în acest mod sunt anonime pentru noi, adică nu vedem datele personale ale utilizatorilor individuali. Cu toate acestea, aceste date sunt stocate și procesate de Facebook, după cunoştinţele noastre. Facebook poate lega aceste date de contul dvs. de Facebook și le poate utiliza în scopuri publicitare proprii, în conformitate cu politica de utilizare a datelor de către Facebook. Puteți împiedica Facebook și afiliații săi să afişeze publicitate pe Facebook și în afara acestuia.

HOTJAR

Utilizăm cookie-uri legate de Hotjar pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor în scopuri statistice, precum și pentru a lua decizii privind îmbunătăţirea site-ului web.

Informaţii despre cookie-urile de la HotJar Ltd. sunt disponibile pe aici site-ul web. Politica de confidențialitate a HotJar Ltd. este disponibilă aici.

CRITEO

Ca parte a funcționării plugin-ului Criteo, este creat un identificator de utilizator pseudonimizat (hash) pentru a permite analiza activităţii și transmiterea de publicitate personalizată. Deoarece Criteo ia decizii cu privire la conținutul și localizarea publicității, Criteo devine un operator comun al datelor cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că atât Criteo (32 rue Blanche, 75009 Paris, Franța, dpo@criteo.com), cât și BaseLinker stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorii comuni convenind că fiecare este responsabil pentru prelucrarea datelor în cadrul serviciului său. Pentru mai multe informații cu privire la domeniul de aplicare al datelor prelucrate și la responsabilitățile operatorilor comuni, a se vedea aici. Drepturile persoanelor fizice pot fi exercitate împotriva oricăruia dintre operatorii comuni.

SECURITATEA DATELOR

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, aplicăm măsuri organizatorice și tehnice în conformitate cu legislația relevantă, inclusiv prin utilizarea criptarea conexiunii cu ajutorul unui certificat SSL.

FURNIZAREA VOLUNTARĂ DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea datelor este necesară pentru încheierea de contracte și decontarea afacerii, precum și pentru îndeplinirea cerințelor legale de către BaseLinker. În alte domenii de aplicare (în special pentru prelucrarea datelor de către BaseLinker în scopuri specifice de marketing), furnizarea datelor este voluntară.

.

SURSA ȘI CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

Ca regulă generală, prelucrăm datele obținute direct de la dumneavoastră. În cazul în care nu ne-ați furnizat datele dumneavoastră cu caracter personal, le vom obține de la Utilizatorul nostru, de la un contractant sau de la o altă entitate care are un temei juridic valabil pentru a le furniza (de exemplu, de la reprezentantul dumneavoastră sau de la o entitate care are consimțământul dumneavoastră de a ne furniza datele).

Obținem date cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a îndeplini scopurile prelucrării. În cazul în care datele sunt colectate în scopul încheierii și executării unui contract, cele mai frecvente sunt: numele, prenumele, datele de identificare, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele privind comenzile, datele privind facturile și istoricul contactelor cu personalul BaseLinker. În cazul în care contractul este încheiat în scris, prelucrăm și CNP (codul numeric personal). În cazul procesării tranzacțiilor electronice, de asemenea, datele de acces, parola și istoricul achizițiilor și al activităților.

DESTINATARI DE DATE

În măsura în care este necesar în scopul prelucrării, destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi terțe părți, în baza unui contract de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal, sau pentru a furniza serviciile sau lucrările contractate de BaseLinker, așa cum se specifică în contract sau pentru a asigura cooperarea și comunicarea între BaseLinker și afiliații, contractanții și colaboratorii săi. Destinatari, pe lângă destinatarii indicați în cadrul informațiilor privind prelucrarea datelor de pe site-ul web și de pe site-urile web operate de BaseLinker, pot fi:

 1. furnizori de servicii de contabilitate, servicii de audit, servicii juridice;
 2. furnizorii de servicii IT, în special servicii de hosting, administrare de servere și furnizarea sau întreținerea sistemelor IT, furnizorii de servicii de cloud computing, furnizorii de software utilizat de BaseLinker în cursul normal al activităţii;
 3. utilizatori de site-uri web, rețele sociale precum Facebook, LinkedIn;
 4. clienți și contractori, inclusiv subcontractorii și furnizorii organizației;
 5. companii de arhivare și distrugere a documentelor, entități care furnizează servicii de gestionare a documentelor;
 6. companii care desfășoară activități de marketing și promovare;
 7. contractanți de servicii poștale sau de curierat, în cazul în care corespondența trebuie să fie desfășurată prin acest canal;
 8. părți terțe care sprijină activitățile BaseLinker, inclusiv colaboratorii BaseLinker;
 9. bănci, companii de asigurări și alte instituții financiare și de plată;
 10. entități afiliate cu BaseLinker;
 11. autorități de aplicare a legii și autorități de stat.

TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE ÎN ȚĂRILE TERȚE

În general, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European („SEE”). Cu toate acestea, având în vedere serviciile furnizate de subcontractanții BaseLinker în furnizarea de asistență pentru serviciile TIC și infrastructura IT și furnizarea de software pentru utilizarea în cursul normal al activității, BaseLinker poate externaliza anumite activități sau sarcini IT către subcontractanți recunoscuți care operează în afara SEE, ceea ce poate duce la transferul datelor dumneavoastră în afara SEE.

Țările destinatare din afara SEE, astfel cum a decis Comisia Europeană, asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu standardele SEE. Pentru destinatarii de pe teritoriul țărilor care nu sunt acoperite de decizia Comisiei Europene, pentru a asigura un nivel adecvat al acestei protecţii, BaseLinker încheie contracte cu destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană în conformitate cu articolul 46 alin.2 lit. c din RGPD.

O copie a clauzelor contractuale standard poate fi obținută de la BaseLinker prin accesarea datelor de contact indicate mai sus. Metoda utilizată de BaseLinker pentru a securiza datele dumneavoastră respectă principiile prevăzute în capitolul V din RGPD. Puteți solicita informații suplimentare cu privire la garanțiile aplicate în această privință, puteți obține o copie a acestor garanții și informații privind locul în care acestea sunt puse la dispoziție.


Testează gratuit toate integrările și funcțiile sistemului timp de 14 zile