Termeni și Condiții Aplicabile Serviciilor BASELINKER


TERMENII ȘI CONDIȚIILE BASELINKER.COM adresate profesioniștilor (B2B)

§ 1 DEFINIȚII

Termenii utilizați în acest document au următoarele semnificații:

 1. Lista de prețuri – lista de prețuri a Serviciilor disponibile pe Site;
 2. Zile lucrătoare – zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din Polonia și România, între orele 9:00 și 17:30, ora locală;
 3. Zile libere – alte zile decât zile lucrătoare;
 4. Formular de înregistrare – formularul de înregistrare disponibil pe Site care permite Clientului să creeze un Profil pe Site și să utilizeze Serviciile prin completarea cu succes a formularului;
 5. Consumator – o entitate care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale fiind un consumator în sensul Codului civil sau altei legislații aplicabile;
 6. Perioada de Grație – perioada în care este posibilă restabilirea utilizării Serviciului menținând în același timp configurația și datele introduse de către Client;
 7. Perioada de Probă – în general se aplică o singură dată, cu excepția cazului în care se indică altfel pe Site, este o perioadă indicată pe Site la care Clientul are dreptul și în timpul căreia utilizarea Serviciilor este gratuită; oferă Clientului posibilitatea de a se familiariza cu Serviciile furnizate de Furnizorul de Servicii fără a fi nevoie să încheie un contract plătit;
 8. Perioada de Decontare – o perioadă urmată de o decontare pentru utilizarea Serviciilor care începe în ziua încheierii Contractului și se încheie în ziua din luna următoare corespunzătoare primei zile a termenului Contractului și dacă există nu există o astfel de zi în luna următoare – în ultima zi a lunii respective. În acest caz, următoarea perioadă de decontare începe în prima zi a lunii următoare. Perioada de Decontare este scurtată dacă Contractul încetează înainte de ziua în care s-ar termina Perioada de decontare;
 9. Pachet – un anumit pachet oferit de Furnizorul de Servicii în legătură cu furnizarea de Servicii în funcție de oricare dintre următoarele este mai mare, numărul de comenzi sau numărul de oferta sau produse active într-o lună;
 10. Plăți recurente (repetitive) – o metodă de plată care debitează automat cardul de plată indicat de Client la expirarea unei Perioade de decontare;
 11. Profil client (Profil) – spațiul atribuit Clientului dat în ceea ce privește furnizarea Serviciului în resursele TIC ale Furnizorului de Servicii, care este marcat cu numele individual (login) și parola Clientului prin care Clientul poate accesa Sistemul și poate efectua acțiuni specifice ca parte a utilizării Serviciului;
 12. Termeni și condiții – acest document, care guvernează furnizarea de Servicii către Client;
 13. Site – siteul web întreținut de Furnizorul de servicii la www.baselinker.com, în cadrul căruia funcționează Sistemul;
 14. Specificații tehnice – cerințe tehnice care trebuie îndeplinite de către Client pentru furnizarea corectă a Serviciilor specificate în Anexa 1 la Termeni și Condiții, care constituie parte integrantă a Termenilor și Condițiilor;
 15. Sistem – Software ca serviciu furnizat Clientului de către Furnizorul de servicii în temeiul prezentului Contract, sprijinind antreprenorii în facilitarea vânzărilor lor online prin diverse canale de vânzare specificate pe Site;
 16. Contract – un contract de furnizare de Servicii încheiat prin intermediul Site-ului între Furnizor de Servicii și Client pe baza acestor Termeni și Condiții și Lista de prețuri precum și a ofertei prezentate pe Site (inclusiv, printre altele, informații despre Pachete), încheiat în scopuri profesionale de către Client;
 17. Servicii – servicii electronice furnizate de Furnizorul de Servicii Clientului prin intermediul Site-ului și bazate pe acești Termeni și Condiții, constând în asigurarea accesului Clientului la Sistem, precum și a bunei funcționări a acestuia pe principiile stabilite în Termeni și Condiții;
 18. Client – ​​un profesionist (entitate non-Consumator) care utilizează Serviciile conform Contractului în scopuri direct legate de afacerea sau activitatea sa profesională;
 19. Furnizor de servicii – BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul în Wrocław (50-062), Plac Solny 15, înscris în registrul antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național [KRS] ținut de Judecătoria Wrocław-Fabryczna în Wrocław, Secția a 6-a comercială a Registrului Tribunalului Național (KRS) sub numărul KRS: 0000795513, NIP [Număr de identificare fiscală]; 8971868567, REGON [Numărul Național de Registrul Comerțului]: 383907714, e-mail: bok@baselinker.com;
 20. Suport tehnic/Asistență – suport tehnic oferit de către Furnizorul de servicii în legătură cu Serviciile furnizate pe durata Contractului;
 21. Raportare probleme/Raport – un mesaj trimis de către Client Furnizorului de Servicii printr-un formular adecvat disponibil pe Profilul Clientului, în care Clientul descrie problema tehnică/funcțională legată de Servicii pentru a obține asistență din partea Furnizorului de servicii.

§ 2 DISPOZIȚII GENERALE

 1. Acești Termeni și Condiții reglementează condițiile și modul de furnizare electronică a Serviciilor de către Furnizorul de servicii, precum și utilizarea acestor Servicii de către Clienți.
 2. Datorită naturii Serviciilor și datorită faptului că acestea sunt menite să sprijine profesioniștii în desfășurarea activităților de vânzare, Termenii și Condițiile și Serviciile nu se adresează Consumatorilor, definiți conform celor de mai sus.
 3. Un dispozitiv cu browser web, acces la Internet și o adresă de e-mail activă sunt necesare și reprezintă Specificațiile Tehnice minime pentru ca utilizarea Serviciilor să fie posibilă. Condițiile tehnice detaliate pentru utilizarea Serviciilor pot fi găsite în Specificațiile tehnice. Vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți toate Specificațiile tehnice aplicabile înainte de utilizarea Serviciilor.

§ 3 UTILIZAREA SERVICIILOR

 1. Pentru a utiliza Serviciile, Clientul trebuie să se înregistreze pe Site, adică să creeze un profil de Client pe Site, furnizând datele relevante specificate în Formularul de înregistrare (inclusiv datele de acces la Site) și să accepte acești Termeni și Condiții.
 2. În momentul în care Clientul trimite Formularul de înregistrare către Furnizorul de servicii, prin activarea butonului corespunzător în timpul plasării comenzii Clientului, se încheie de la distanță Contractul dintre Furnizorul de servicii și Client, în urma căruia Clientului i se oferă posibilitatea de a utiliza Serviciile în cadrul Perioadei de Probă.
 3. Clientul are opțiunea de a încheia un Contract plătit, după expirarea Perioadei de Probă sau pe durata acesteia, ceea ce poate implica obținerea unei reduceri pentru primul abonament pentru utilizarea Serviciilor. Informațiile despre potențialele reduceri vor fi publicate pe Site. Încheierea unui astfel de Contract are loc atunci când Clientul upgradează serviciul furnizat gratuit pe durata Perioadei de Probă într-o versiune cu plată, utilizând funcția furnizată în acest scop pe Site, în condițiile specificate în Termeni și Condiții.
 4. Clientul va fi notificat cu privire la sfârșitul Perioadei de Probă și la posibilitatea de a încheia un Contract cu plată, prin e-mail la adresa de e-mail atribuită Profilului Clientului.
 5. Clientul poate utiliza Serviciile numai în legătură cu vânzările sale de bunuri, iar Furnizorul de Servicii nu este de acord cu utilizarea resurselor și funcțiilor disponibile pe Site în scopul desfășurării de activități de către Beneficiarul de Servicii care ar încălca interesul Furnizorului de Servicii și care constau în special în vânzarea de servicii utilizate de către Beneficiarul de Servicii în temeiul Contractului.
 6. Este interzisă utilizarea de către Client a oricăror soluţii de automatizare a utilizării Site-ului, Sistemului sau Serviciilor (script-uri, boţi, roboţi, etc.), cu excepţia soluţiilor care utilizează API-ul (interfața de programare a aplicației) oficial (https://api.baselinker.com).
 7. În cazul în care Furnizorul de servicii constată o încălcare de către Client a §3 (6) de mai sus, Furnizorul de servicii are dreptul de a bloca accesul la Sistem prin blocarea profilului Clientului și rezilierea Contractului fără notificare în conformitate cu §6 (4) (b).
 8. Este interzis ca Beneficiarul Serviciului să utilizeze Site-ul și/sau Serviciile într-un mod care încalcă legea, bunele maniere, drepturile personale ale terților sau interesele legitime ale Furnizorului de Servicii, precum și să furnizeze conținut ilegal.

§ 4 FUNCȚIILE SERVICIILOR

 1. Ca parte a utilizării Serviciilor, Clientul poate utiliza funcții suplimentare disponibile în Profilul Clientului, cum ar fi:
  1. Manager de comenzi conceput pentru managementul vânzărilor, care permite gestionarea comenzilor din mai multe canale de vânzare, inclusiv trimiterea de colete și facturarea,
  2. opțiune de licitație în masă pentru Allegro, eBay și Amazon pentru produsele din depozitul magazinului Clientului sau din depozitul intern al Furnizorului de servicii,
  3. posibilitatea de integrare completă a magazinului online cu Allegro, eBay și Amazon,
  4. integrarea magazinului Clientului cu piețele indicate pe Site.
 2. Informații detaliate despre funcțiile Serviciilor, integrările de Sistem disponibile, precum și cu privire la Pachete sunt disponibile pe SITE, în special în Lista de prețuri.
 3. Clientul recunoaște că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra programelor, produselor și aplicațiilor Furnizorului de Servicii aparțin exclusiv Furnizorului de Servicii și partenerilor săi. Acest Contract nu constituie o cesiune sau transfer al vreunui drept de proprietate intelectuală către Client. Furnizorul de servicii acordă Clientului un drept limitat de acces și de utilizare a programelor, produselor și aplicațiilor aferente Serviciilor, pe durata prezentului Contract. Licența este neexclusivă și este limitată la teritoriul României și doar la acele programe/aplicații necesare furnizării Serviciilor. Prețul Licenței este inclus în taxele Serviciilor.

§ 5 ASISTENȚĂ TEHNICĂ

 1. Pe durata Contractului, plata pentru utilizarea Serviciului acoperă opțiunea Clientului de a utiliza Suportul Tehnic de la distanță al Furnizorului de Servicii în scopuri legate de utilizarea Serviciilor.
 2. Clientul poate utiliza Suportul Tehnic numai prin trimiterea unui Raport de Problemă către Furnizorul de Servicii prin intermediul formularului de contact disponibil în Profilul Clientului.
 3. Prin raportarea unei erori, Clientul indică subiectul Raportului prin selectarea unei opțiuni adecvate din lista disponibilă pe Site.
 4. Suportul Tehnic este disponibil numai pentru Clienții care nu au restanțe la plățile datorate pentru Servicii.
 5. Suportul Tehnic include asistență pentru eliminarea erorilor din Sistem care au apărut în timpul utilizării Serviciului de către Client și se aplică atât Serviciilor de bază, cât și funcțiilor acestora furnizate de Furnizorul de Servicii.
 6. Suportul tehnic nu se aplică pentru:
  1. elemente care sunt supuse modificării independente ale Clientului (ex. șabloane grafice);
  2. erori care au apărut ca urmare a interferenței Clientului în setările Serviciului, și în special în Sistem, care nu sunt disponibile pentru Client de la nivelul panoului administrativ vizibil pentru fiecare Client după conectarea la Sistem, la care Clientul a obținut acces prin încălcarea naturii Serviciului;
  3. erori rezultate din neîndeplinirea de către Client a cerințelor tehnice necesare utilizării Serviciului indicat în Contract.
 7. Erorile pot fi clasificate după cum urmează:
  1. Eroare Principală – are ca rezultat indisponibilitatea Sistemului sau a funcțiilor sale principale pentru cel puțin 20% dintre Clienți;
  2. Eroare Normală – orice eroare, alta decât eroarea listată la (a).
 8. În cazul în care, într-o anumită lună de decontare, mai mult de 25% din erorile raportate de Client sunt raportate într-o manieră diferită de cea specificată la punctul 7 sau sunt fictive, Clientul va fi obligat să plătească o remunerație pentru furnizarea de Servicii de către Furnizorul de Servicii în legătură cu aceste notificări la o rată orară de 150 PLN net pentru fiecare oră inițiată.
 9. Suport tehnic:
  1. pentru erori principale este implementat în:
   • pana la 48 de ore si consta in minimizarea acestor erori sau a efectelor acestora;
   • până la 72 de ore și implică eliminarea acestor erori.
  2. în legătură cu alte erori decât cele indicate la (a) se implementează în conformitate cu timpul și capacitățile tehnice ale Furnizorului de Servicii, despre care Clientul va fi înștiințat.
 10. Furnizorul de servicii poate califica subiectul Raportului, care, în opinia Furnizorului de servicii, nu este o eroare, ca o funcție a cărei implementare va fi luată în considerare la dezvoltarea Serviciilor – în acest caz, Raportul nu este tratat ca bază de calcul a remunerației prevăzute la punctul 8.
 11. Suportul tehnic este oferit numai în Zilele lucrătoare.
 12. În cazul erorilor raportate într-o Zi liberă, termenul limită pentru eliminarea erorilor începe să curgă de la ora 9:00 a.m. în prima Zi lucrătoare următoare Zilei libere în care a fost raportată eroarea.
 13. Clientul poate folosi Suportul Tehnic în afara domeniului de aplicare indicat la subs. 7 contra cost. Costul unui astfel de suport, inclusiv costul estimat, este achitat de Client după ce Clientul își declară interesul pentru un astfel de serviciu, pe baza tarifului orar indicat în Lista de prețuri înainte de a lua o decizie de a comanda serviciul.

§ 6 DURATA CONTRACTULUI

 1. Contractele pentru furnizarea de Servicii plătite sunt încheiate pentru o perioadă de timp nedeterminată.
 2. Clientul poate denunța Contractul în orice moment, adică poate șterge definitiv Profilul utilizând funcția corespunzătoare de pe Site.
 3. Furnizorul de servicii poate rezilia Contractul cu un preaviz de 7 zile, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 4 de mai jos. Furnizorul de Servicii va notifica Clientul cu privire la reziliere prin transmiterea unui e-mail la adresa de poștă electronică a Clientului atribuită profilului său de pe Site.
 4. Furnizorul de servicii are dreptul de a rezilia contractul fără a respecta perioada de preaviz prevăzută mai sus, fără sesizarea instanței sau îndeplinirea altor formalități în cazul în care:
  1. Clientul a furnizat date false sau incomplete în legătură cu Contractul;
  2. Există suspiciuni rezonabile sau a fost confirmat faptul că Clientul utilizează Serviciile într-un mod incompatibil cu acești Termeni și Condiții sau cu legile general aplicabile;
  3. Există suspiciuni rezonabile sau a fost confirmat faptul că Clientul utilizează Serviciile într-un mod care încalcă drepturile unor terțe părți.

§ 7 PERIOADA DE GRAȚIE

 1. Perioada de grație începe:
  1. în prima zi după expirarea ineficientă a termenului de plată indicat pe factura cu TVA emisă pentru utilizarea Serviciilor de către Furnizorul de servicii,
  2. în prima zi după suspendarea Profilului de Client,
  3. în prima zi după încheierea Perioadei de Probă.
 2. Perioada de grație durează maximum 12 luni sau până la (oricare din aceste cazuri survine mai devreme):
  1. Clientul anulează suspendarea Serviciului selectând opțiunea corespunzătoare pe Site,
  2. Clientul upgradează Serviciile fără plată după încheierea Perioadei de Probă la Servicii cu plată,
  3. plata cu succes a Serviciilor dacă trecerea la Perioada de Grație a rezultat din lipsa plății pentru utilizarea Serviciilor în termenul indicat pe factura cu TVA emisă de Furnizorul de Servicii.
 3. Perioada de Grație nu este o perioadă în care Clientul poate utiliza întreaga gamă de Servicii, ci oferă doar Clientului posibilitatea de a reutiliza Serviciile, menținând în același timp configurația curentă a Profilului Clientului și a datelor introduse de Client.
 4. La sfârșitul Perioadei de Grație, Furnizorul de Servicii are dreptul de a șterge definitiv Profilul de Client, ceea ce va echivala cu încetarea Contractului și, ca urmare, toate datele aferente Profilului vor fi șterse.

§ 8 PLATĂ

 1. Informații detaliate despre plăți, precum și despre Perioada de Probă gratuită pentru Servicii, pot fi găsite în Lista de prețuri disponibilă pe Site.
 2. După încheierea fiecărei Perioade de Decontare în timpul căreia Clientul a utilizat Serviciile și a apărut o obligație de a efectua o plată din partea sa, Furnizorul de Servicii va emite și va furniza Clientului o factură.
 3. În cazul în care Clientul reziliază Contractul în Perioada de Decontare, Furnizorul de Servicii va emite și va furniza Clientului o factură numai pentru perioada în care Clientul a folosit Serviciile și a apărut obligația de plată.
 4. Factura se consideră a fi achitată atunci când întreaga sumă indicată pe factură este creditată în contul bancar al Furnizorului de Servicii.
 5. Clientul este de acord să primească facturi electronice de la Furnizorul de servicii prin e-mail la adresa de e-mail a Clientului atribuită Profilului său.
 6. Folosind Profilul Clientului, Clientul poate efectua plăți automat prin Plăți Recurente, adică debitând periodic contul bancar al Clientului cu suma care este datorată pentru utilizarea Serviciilor într-o Perioadă de Decontare dată.
 7. Alegerea opțiunii Plăți Recurente echivalează cu plata automată rezultată din Contractul încheiat pentru Perioadele de Decontare ulterioare până la încetarea Contractului privind prestarea Serviciului prin orice modalitate sau până când Clientul își retrage consimțământul pentru Plăți Recurente prin intermediul Profilul clientului.
 8. În absența fondurilor în contul bancar căruia este alocat cardul de plată definit, încercarea de debitare a contului se va repeta de trei ori după 3, 10 și 14 zile. Când ultima încercare de încărcare este ineficientă, Perioada de grație începe în conformitate cu § 7 din Termeni și Condiții.
 9. Clientul poate anula Plățile Recurente – prin Profilul Clientului – în orice moment, cu condiția ca anularea acestor plăți să nu se aplice Perioadei de Decontare curente.
 10. Numai plățile efectuate folosind un card de plată și plățile online sunt disponibile pe Site. Nu este posibil să se efectueze plăți pe Site folosind un transfer tradițional direct în contul Furnizorului de servicii.
 11. Decontările tranzacțiilor cu cardul de plată și ale tranzacțiilor prin plăți online se efectuează prin intermediul Dotpay.pl sau al altui operator de plată oferit pe Site, selectat de Client.

§ 9 RECLAMAȚII

 1. În cazul unor obiecții cu privire la funcționarea Serviciilor, în special a Sistemului, precum și la furnizarea Serviciilor de către Furnizorul de servicii, Clientul poate depune o reclamație.
 2. Reclamațiile trebuie transmise în format electronic:
  1. la adresa de e-mail a Furnizorului de servicii: bok@baselinker.com sau
  2. prin intermediul Siteului, folosind formularul de contact.
 3. În reclamație, sub sancțiunea de a lăsa reclamația neprocesată, trebuie să fie indicate următoarele aspecte cumulative:
  1. adresa de autentificare sau adresa de e-mail a Clientului care i-a fost atribuită pe Site,
  2. obiectul reclamației, adică obiecțiile privind Serviciile,
  3. metoda propusă de Client pentru soluționarea reclamației,
  4. momentul la care a apărut motivul reclamației,
  5. momentul când a fost obținută informația despre motivul reclamației menționat la litera (d).
 4. Termenul pentru depunerea unei plângeri expiră:
  1. după 20 de zile de la data prevăzută la alineatul 3 litera (e).
  2. după 60 de zile de la data menționată la alineatul 3 litera (d).
 5. Cererile vor fi procesate în termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri corespunzătoare.
 6. Rezolvarea reclamației va fi comunicată de către Furnizorul de servicii Clientului la adresa de e-mail atribuită în Profilul Clientului sau prin intermediul Site-ului, în special al Profilului.

§ 10 RĂSPUNDERE

 1. Furnizorul de servicii este răspunzător numai pentru daunele cauzate Clientului în mod intenționat. Orice altă răspundere a Furnizorului de Servicii față de Beneficiarul de Servicii (inclusiv pentru profiturile pierdute) este exclusă. Răspunderea totală a Furnizorului de servicii care decurge în legătură cu executarea prezentului Contract va fi limitată la valoarea totală a Serviciilor plătite de către Client conform prezentului Contract.
 2. Clientul, în calitate de operator al datelor cu caracter personal introduse de el însuși în Sistem, este responsabil pentru realizarea și stocarea copiilor de rezervă ale acestor date, precum și a altor conținuturi introduse de el însuși, cu excepția datelor pentru care Furnizorul de Servicii este operator de date.
 3. Clientul recunoaște pot exista întreruperi sau discontinuități în prestarea serviciilor prin mijloace electronice și în furnizarea Siteului, inclusiv a Sistemului, cauzate de modificarea, repararea, modernizarea, extinderea sau întreținerea sistemului sau software-ului TIC al Prestatorului de servicii, relevante pentru funcționarea Serviciilor.
 4. În orice caz, Furnizorul de Servicii va depune toate eforturile pentru a limita cât mai mult posibil efectele negative ale problemelor tehnice și pentru a se asigura că întreruperile tehnice limitează accesul Clienților la Servicii cât mai puțin posibil.
 5. Furnizorul de servicii are dreptul de a utiliza numele, adresa site-ului web și logo-ul Clientului pe site-urile sale web și în materialele sale promoționale pentru a indica faptul că Clientul utilizează sau a utilizat Serviciile, cu excepția cazului în care Clientul se opune acestui lucru.
 6. În vederea dezvoltării și îmbunătățirii calității Serviciilor prestate, inclusiv a Sistemului, Furnizorul de servicii poate utiliza date legate de procesarea comenzilor de către Clienții care utilizează Sistemul (de ex. în ceea ce privește numărul de produse, tranzacții și clienți / consumatori) pentru efectuarea analizelor cu excepția datelor cu caracter personal ale clienților / consumatorilor Clienților.
 7. Furnizorul de servicii poate publica rezultatele analizelor menționate la alineatul (6), dar numai sub formă de rezumate cu privire la Clienți într-un mod care să împiedice destinatarii acestor analize să aloce date către un Client individual.

§ 11 CONFIDENȚIALITATE. DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Furnizorul de servicii este operatorul datelor cu caracter personal ale Clientului furnizate de către Client în legătură cu utilizării Site-ului.
 2. Clientul este operatorul datelor cu caracter personal aparținând altor persoane decât Clientul, furnizate de către Client în legătură cu utilizarea Site-ului. Furnizorul de servicii procesează datele cu caracter personal privind alte persoane decât Clientul în conformitate cu Acordul de încredințare a prelucrării datelor atașat ca Anexa 2 la Termeni și Condiții.
 3. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate în principal pe baza Contractului și în scopul încheierii executării acestuia, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor (GDPR). Informații detaliate privind prelucrarea datelor de către Furnizorul de servicii sunt conținute în politica de confidențialitate afișată pe Site.

§ 12 DISPOZIȚII FINALE

 1. Regulamentele sunt disponibile în limbile poloneză, engleză, germană, cehă și română.
 2. Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în condițiile prezentei secțiuni.
 3. Furnizorul de servicii va informa Clienții cu privire la modificările propuse cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a acestora, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail atribuită profilului Clientului.
 4. Lipsa unei obiecții din partea Clientului față de modificările propuse și utilizarea în continuare a Serviciilor, în contextul în care Furnizorul de servicii a informat Clientul cu privire la modificările aduse Termenilor și Condițiilor, constituie un consimțământ pentru aceste modificări.
 5. Până la intrarea în vigoare a modificărilor, Clientul poate denunța Contractul, urmând ca acesta să înceteze la sfârșitul perioadei de valabilitate a Termenilor și Condițiilor curente. Dacă Clientul nu denunță Contractul, dar se opune modificărilor - Contractul va înceta în ziua anterioară datei la care modificările intră în vigoare.
 6. Toate litigiile care apar în temeiul acestor Termeni și Condiții vor fi soluționate în fața instanței comune cu jurisdicție la sediul social al Furnizorului de servicii, în baza legislației poloneze.
 7. În cazul în care orice prevedere a acestui Contract este considerată neaplicabilă, declarată nulă şi neavenită sau în orice alt mod nu poate fi aplicată de orice autoritate competentă sau prin efectul legii, celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce efectele între părţi. Părţile vor face tot posibilul să înlocuiască cu bună-credinţă, prin acord reciproc, orice astfel de prevederi neaplicabile sau nule printr-o clauză aplicabilă sau valabilă, astfel încât să păstreze pe cât de mult posibil rezultatul economic al prevederii substituite.

Atașament 1: Specificații tehnice

 1. Ca parte a Serviciilor BaseLinker.com, este posibilă gestionarea vânzărilor online prin:
  1. accesul la Panoul Vânzătorului disponibil la adresa de internet indicată în Comandă,
  2. posibilitatea de a transfera produse între interfețele disponibile (de exemplu, transferați produse din baza de date a magazinului online pe platforma de licitații Allegro și eBay),
  3. managementul produselor în depozitul de produse BaseLinker (depozit individual pentru fiecare client),
  4. preluarea comenzilor de la diferite canale de vânzare și gestionarea lor în cadrul Panoului de Vânzător și al Managerului de Comenzi.
 2. Sunt specificate următoarele cerințe tehnice necesare pentru a utiliza Serviciile BaseLinker.com:
  1. echipament de calcul și o conexiune stabilă la internet,
  2. un browser de internet modern: de exemplu, Internet Explorer versiunea 11.0 sau o versiune ulterioară cu JavaScript și cookie-uri activate sau Mozilla Firefox versiunea 50.0 sau o versiune ulterioară cu JavaScript și cookie-uri activate, Google Chrome versiunea 50 sau o versiune ulterioară cu JavaScript și cookie-uri activate.
 3. Este posibil ca Serviciul să nu fie disponibil pe dispozitive mobile. Este necesar să utilizezi un browser web modern descris la punctul 2a din prezenta specificație.

Atașament 2: Acordul de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal

Acord de încredințare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
("Acord")

încheiat între:
un utilizator al serviciului baselinker.com
denumit în continuare Operator

și

BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul în Wrocław (50-062), Plac Solny 15, înscrisă în registrul antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național [KRS] ținut de Judecătoria Wrocław-Fabryczna din Secția comercială a 6-a Wrocław, Registrul Curții Naționale (KRS) sub numărul KRS; 0000795513, număr NIP: 8971868567, număr REGON: 38390771400000, e-mail: bok@baselinker.com,

furnizorul serviciului disponibil la baselinker.com, în calitate de persoană împuternicită de Operator
denumit în continuare Procesatorul,

în legătură cu acordul de furnizare a Serviciilor încheiat între Părți prin intermediul Site-ului web baselinker.com, constând în primul rând în sprijinul Controlorului în gestionarea vânzărilor („Acordul Principal”).

§ 1 DISPOZIȚII GENERALE

 1. Operatorul declară că are statutul de operator în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „GDPR”, în ceea ce privește datele cu caracter personal introduse de acesta prin BaseLinker.com („Date”), în special datele cu caracter personal ale clienților săi.
 2. Operatorul, pe baza acestui acord, adică pe baza principiilor și în măsura indicată în prezentul document, încredințează Procesatorului prelucrarea Datelor, iar Procesatorul se angajează să prelucreze datele în limitele acordului și ale reglementărilor legale aplicabile în mod obișnuit.
 3. Procesatorul va prelucra datele cu caracter personal numai la ordinul documentat al Operatorului. În cazul în care Procesatorul prelucrează Datele Operatorului pentru un alt scop în afara celora prevăzute în Acord, acesta va furniza persoanelor vizate toate informațiile impuse de legislația aplicabilă, în special cu privire la scopul și temeiul prelucrării, dobândind în acest caz calitatea de Operator, împreună cu toate obligațiile ce derivă dintr-o asemenea calitate.

§ 2 DOMENIUL DE APLICARE A PRELUCRĂRII

 1. Prelucrarea datelor de către Procesator va avea loc exclusiv în legătură cu executarea acordului principal.
 2. În cadrul Acordului, Procesatorul va prelucra așa-numitele date obișnuite, adică date care nu vor face obiectul unor reglementări suplimentare.
 3. Ca parte a executării acordului, Procesatorul va procesa datele introduse de către Operator în sistemul furnizat de Procesator ca parte a serviciului BaseLinker.com legat de gestionarea vânzărilor efectuate de către Operator. Procesatorul va prelucra date ale angajaților Operatorului, precum și datele clienților Operatorului, în special numele clienților, adresele de reședință/livrare, numerele de telefon, adresele de e-mail și informații despre comenzile plasate de acești clienți. În scopul furnizării serviciilor BaseLinker, Procesatorul este împuternicit de către Operator să înregistreze, structureze, actualizeze, păstreze, șteargă și să returneze Date indicate mai sus, în format electronic, în condițiile prezentului Acord și pe durata relațiilor contractuale dintre Operator și Procesator.

§ 3 DECLARAȚII ȘI GARANȚII

 1. Procesatorul declară, garantează și se obligă că va prelucra Datele cu respectarea tuturor dispozițiilor Legislației aplicabile. Prestatorul se obligă, în special:
  1. Să prelucreze datele Operatorului exclusiv la instrucțiunile ale Operatorului, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este impusă de dreptul național sau european imperativ; intr-un astfel de caz, Prestatorul va notifica Operatorului în cel mai scurt timp posibil cu privire la o astfel de prelucrare și, în orice caz, înainte de prelucrare, cu excepția cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;
  2. Să informeze imediat Operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucțiune a Operatorului încalcă Legislația aplicabilă;
  3. Să nu transfere sau sa divulge datele personale către un terț decât în condițiile prevăzute mai jos;
  4. Să se asigure că persoanele autorizate de acesta să prelucreze Datele sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor sau sunt supuse unei obligații legale corespunzătoare de a păstra confidențialitatea datelor;
  5. Să implementeze măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel al securității prelucrărilor, așa cum este prevăzut mai jos;
  6. Să șteargă ori să returneze, la alegerea Beneficiarului, toate datele personale primite de la Beneficiar la solicitarea acestuia sau la încetarea Contractului, cu excepția cazului în care dispozițiile naționale sau europene imperative impun o durată de stocare mai lungă;
  7. Să pună la dispoziția Beneficiarului toate informațiile necesare în vederea dovedirii respectării dispozițiilor prevăzute de art. 28 din RGPD;
  8. Să asiste Beneficiarul pentru (i) îndeplinirea tuturor obligațiilor care îi revin Beneficiarului cu privire la exercitarea drepturilor de către persoana vizată, în condițiile mai jos.
  9. Să creeze și să păstreze o evidență actualizată a prelucrărilor efectuate potrivit prezentului Acord, în condițiile impuse de Legislația aplicabilă.
  10. Să notifice de îndată Operatorului cu privire la orice Incident de securitate, în condițiile de mai jos;
 2. Procesatorul ia toate măsurile cerute de legislația aplicabilă, în special pe baza art. 32 GDPR, potrivit căruia persoana împuternicită de operator trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, ținând seama de stadiul actual al tehnologiei, de costul punerii în aplicare și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, cu probabilitate de apariție și gravitate a amenințării variabile, pentru a asigura un grad de securitate corespunzător riscului respectiv.
 3. Operatorul declară că are un temei legal pentru prelucrarea datelor pe care le introduce în sistemul baselinker.com și că încredințarea datelor către Procesator nu va încălca drepturile terților.

§ 4 COOPERAREA ÎNTRE PĂRȚI

 1. Având în vedere natura prelucrării, Procesatorul va asista, în măsura în care este posibil, Operatorul în îndeplinirea obligației de a răspunde la cererea persoanei vizate în scopul exercitării drepturilor sale în temeiul capitolului III din GDPR.
 2. Având în vedere natura prelucrării și informațiile de care dispune Procesatorul, Procesatorul va asista Operatorul în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din GDPR.
 3. Procesatorul va pune la dispoziția Operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile prevăzute la articolul 28 din GDPR și va permite Operatorului sau unui auditor autorizat de Operator să efectueze audituri, inclusiv inspecții după ce a fost stabilit un termen limită între Părți. Orice inspecție are loc în timpul orelor de lucru și în prezența persoanei împuternicite de operator.
 4. În legătură cu obligația prevăzută la alineatul (3), Procesatorul informează imediat operatorul dacă, în opinia sa, ordinul care i-a fost emis constituie o încălcare a GDPR sau a altor dispoziții ale legislației Uniunii Europene sau ale legislației locale general aplicabile privind protecția datelor. Procesatorul va anunța Operatorului fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 48 de ore de la cunoștința unui Incident de Securitate, furnizând Operatorului informații suficiente pentru a-i permite acestuia să își îndeplinească orice obligație pentru a raporta o încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă.

§ 5 SUBPROCESAREA DATELOR

 1. Procesatorul respectă condițiile de utilizare a serviciilor unui alt procesator care rezultă din prevederile legale relevante. Subprocesarea face obiectul unui acord aplicabil sau altui instrument juridic care este supus dreptului Uniunii Europene sau al statelor membre.
 2. În cazul în care Procesatorul încredințează Datele spre subprocesare unui alt operator („Subprocesator”), această entitate va fi supusă acelorași obligații de protecție a datelor ca și în acordul sau alt act juridic dintre Operator și Procesor și, în special, obligația de a oferi suficiente garanții, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea conformă cu legislația aplicabilă, în special cerințele care decurg din GDPR.
 3. Procesatorul folosește serviciile următorilor Subprocesatori, iar Operatorul îi acceptă în mod expres prin prezentul, i.e.:
  1. OVH Sp. z o.o.
   ul. Swobodna 1
   50-088 Wrocław
   NIP: 8992520556
   REGON: 933029040
  2. Bezpieczna Firma Sp. z o.o.
   ul. Traktorowa 126 /104
   91-116 Łódź
   NIP: 9471998296
   REGON: 381249141
  3. Amazon Web Services EMEA SARL
   38 Avenue John F. Kennedy,
   L-1855 Luksemburg
   R.C.S. Luxembourg: B186284
   număr de identificare în scopuri de TVA în Polonia: NIP 1080022032
   (o companie care operează prin sucursala din Polonia:
   Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   Oddział w Polsce,
   Generation Park Z, 9th Floor
   ul. Towarowa 28
   00-839 Warszawa
   REGON: 368590172
   NIP: PL 1080022032)
  4. Hostersi Sp. z o.o.
   ul. PCK 26A
   44-200 Rybnik
   NIP: 6423007308
   REGON: 240692928
  5. filialele Procesatorului din alte țări;
  6. terți care cooperează cu Procesatorii pe baza de contracte civile, susținând activitatea comercială continuă a Procesatorului.

  7. Lista de mai sus poate fi actualizată de către Procesator.

  § 6 ÎNCETAREA ACORDULUI

  1. Acest acord încetează la încetarea Acordului principal.
  2. Prevederile generale aplicabile ale legislației poloneze și Termenii și condițiile site-ului web baselinker.com, disponibile pe site, se aplică tuturor aspectelor care nu sunt acoperite de acest acord.
  3. După încetarea Acordului – în funcție de decizia Operatorului – Procesatorul șterge datele cu caracter personal prelucrate în baza Acordului sau returnează Operatorului orice date cu caracter personal, cu excepția cazului în care prevederile relevante (uniunea Europeană sau națională) impun acestuia să stocheze date cu caracter personal.

Testează gratuit toate integrările și funcțiile sistemului timp de 14 zile