Automatizace cen (repricing) pro Allegro.pl a eMAG

A

Na základě poptávek od uživatelů jsme v BaseLinkeru vyvinuli dlouhodobě žádanou funkci pro kontrolu cen konkurence pro marketplace Allegro a eMAG. Již nyní můžete v panelu zapnout modul Cenotvorby pro Allegro a eMAG, který umožňuje automaticky upravovat ceny produktů na základě nabídek ostatních prodejců. Díky technologii automatizace cen (známé jako repricing) můžete ušetřit čas a prostředky, které jste dříve museli věnovat ručnímu sledování a provádění změn.

Repricing je nástroj, který může být spojen s potřebou nabízet nejnižší ceny, což vede k nezdravé cenové konkurenci. Jeho funkcí je však především inteligentní přizpůsobení se tržní realitě – především zvýšením cen. Když konkurenční nabídky zdraží nebo když se některé produkty u konkurence vyprodají, repricing umožňuje prodejcům strategicky a automaticky zvýšit ceny a tím i marže a využít konkurenčních výhod.

Pro podnikatele, kteří se chtějí vyhnout riziku snížení vlastních marží, lze nástroj nastavit tak, aby upřednostňoval zvyšování cen nebo nesnižoval marže pod stanovené body minimální marže. Beta testy ukázaly, že uživatelé v naprosté většině případů využívali přecenění právě ke zvýšení cen a zvýšení marží svých výrobků.

Modul Cenotvorby v BaseLinkeru

Modul Cenotvorby v platformě BaseLinker je nástroj určený pro podnikatele, kteří si chtějí udržet tržní výhodu pro své produkty prodejem na marketplacích Allegro a eMAG. Umožňuje účinnou kontrolu cen ve vztahu k nabídkám konkurence na těchto marketplacích. Zde jsou jeho hlavní možnosti:

Sledování cen konkurence – Modul umožňuje sledovat ceny vybraných aukcí. Systém pravidelně vyhledává 5 nejlevnějších nabídek pro daný produkt. Máte tak vždy aktuální přehled o cenách nabízených ostatními prodejci. Do Správce nabídek je přidán speciální sloupec, který zobrazuje cenu nejlevnější konkurenční nabídky.

Automatizace cen (repricing) – Na základě shromážděných údajů o konkurenčních cenách nabízí systém BaseLinker funkci repricingu, která dokáže automaticky aktualizovat ceny vašeho produktu. Cenové rozpětí, ve kterém se bude vaše nabídka pohybovat, závisí na nastavení marže, které zadáte. Tím je zajištěno, že si váš výrobek zachová ziskovost, která je pro vás vhodná. Cena se může podle nastavení jak snižovat, tak zvyšovat.

Jak si nová funkce vede ve srovnání se stávajícím Sledováním cen konkurence Allegro?

Starý modul Allegro pro porovnávání cen konkurence byl mezi našimi uživateli velmi oblíbený, jak se od něj nová funkce liší?

Je rychlejší: starý modul porovnával 1000 nabídek týdně, nový dělá totéž jednou denně, tj. 7krát častěji.
Je levnější: starý modul stál 53 CZK pro každý účet Allegro (v případě denního porovnávání cen). Nový to dělá zdarma
Je lepší: starý modul pouze konroloval ceny, nový je umí také automaticky měnit podle vámi vytvořených pravidel, a to zdarma až do 100 změn denně
Je přesnější: starý modul kontroloval vždy 1000 náhodných nabídek z vaší databáze. Nový umožňuje přesně určit, které nabídky chcete sledovat nebo provést repricing
Je toho víc: porovnávání cen a repricing je nyní k dispozici nejen pro Allegro, ale také pro eMAG a brzy i pro další tržiště

Protože mnoho uživatelů založilo své aktivity na starém modulu Allegro pro nabídky, údaje v něm obsažené budou v systému viditelné ještě měsíc. Teprve po konfiguraci nového modulu Sledování cen konkurence budou stará data nahrazena novými.

Proč používat funkci BaseLinker pro repricing?

Optimalizace cen
Repricng vám umožňuje neustále sledovat a upravovat ceny vašich produktů. Prodejci tak mohou efektivně optimalizovat svou cenovou strategii v reakci na měnící se podmínky na trhu, což následně vede ke zvýšení šancí na úspěch v prodeji na marketplacu při maximalizování ziskovosti.

Rychlost reakce na konkurenční akce
Na změny cen zavedené konkurencí můžete reagovat okamžitě (a bez manuálního zásahu). Díky tomu zůstává vaše nabídka atraktivní a můžete se rychle přizpůsobit dynamice trhu.

Úspora času
Ruční sledování a aktualizace cen je časově náročné. Automatizovaný repricing potřebu eliminuje a umožňuje prodejcům soustředit se na jiné důležité aspekty vedení podniku.

Jak spustím modul Sledování cen konkurence v platformě BaseLinker?

Modul Sledování cen konkurence najdete v nastavení integrace Allegro / eMAG. Chcete-li jej spustit, povolte v tomto modulu Sledování cen konkurence  a poté Repricing.  Poté se zobrazí podmínky, podle kterých systém upraví příslušnou cenu. Patří mezi ně základní cena, rezerva (částka přičtená k ceně před výpočtem marže), přirážka (marže přičtená k základní ceně) a minimální rozdíl (o kolik by měla být vaše nabídka levnější než nejlevnější nabídka konkurence). Tyto hodnoty si můžete přizpůsobit svým potřebám.

Díky těmto integračním nastavením můžete na kartě „Správa aukcí“ používat operace automatizace cen. Tam máte v části Operace → Kontrola cen konkurence možnost vybrat operace z možností Pouze kontrola cen konkurence a Automatizace cen. Podrobný návod na připojení modulu Sledování cen konkurence a technický popis všech jeho možností najdete v nápovědě.

Pozor! Chcete-li používat repricing a měnit ceny do systémů Allegro a eMAG, musíte mít povolenou synchronizaci cen. Najdete ji v části Integrace → Integrace daného marketplace → Nastavení → Ceny. Podívejte se, jak na to!

Informace o počtu sledovaných nabídek a zapnuté automatizaci najdete na kartě „Cenotvorba“ v nastavení integrace daného tržiště. V rámci modulu můžete jednou denně zdarma porovnat až 1 000 nabídek a změni ceny u 100 nabídek. Pokud jsou vaše potřeby větší, použijte modul Zrychlení v sekci Integrace. Tam můžete zvýšit jak limit porovnávání/reprincingu, tak jejich frekvenci (porovnávat můžete až jednou za hodinu).

Doufáme, že vám nová funkce usnadní práci zejména v nadcházejícím 4. čtvrtletí – neváhejte se s námi podělit o své postřehy a návrhy na další rozvoj modulu.

O autorovi

BaseLinker.com

BaseLinker je platforma vytvořená pro integraci oblíbených marketplaces, online obchodů, přepravců a užitečných e-commerce nástrojů v jednom uživatelsky přívětivém panelu. Zkuste hromadné listování, správu objednávek a automatizaci funkcí pro ušetření času a nákladů. BaseLinker automaticky změní stavy objednávek, pošle zprávy zákazníkovi, vystaví faktury, vytvoří přepravní lístky a vytiskne dokumenty. Vyzkoušejte všechny integrace a funkce na 14 dní zdarma.

Přidat komentář

Doba zveřejnění

Kategorie

Tagy