Kontaktujte nás

Pokud již jste uživatelem systému, vyberte první možnost. Budete přesměrováni na panel, nejjednodušší způsob, jak se k nám dostat. Pokud o založení účtu teprve uvažujete, máte dotazy nebo píšete o spolupráci, zvolte druhou možnost pro zobrazení kontaktního formuláře.

Odešlete žádost v části „Pomoc a kontakt“ na uživatelském panelu BaseLinker. Tímto způsobem bude váš dotaz odeslán do našeho ticketovacího systému pro lepší systém podpory.

Chcete probrat Váš případ? Máte dotazy, potřebujete individuální integraci nebo chcete probrat spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat: Jakub Chramosta Sales & Marketing Manager CZ/SK j.chramosta@baselinker.com

E-mailem: info.cz@baselinker.com

Jsme připraveni vám kdykoliv pomoci BaseLinker integrace nastavit pro vaše individuální potřeby. Hledáte další informace o tom, jak založit účet, jak provést integraci, nebo se chcete dozvědět více o tom, jak služba funguje? Podrobné pokyny naleznete v části „Podpora“.

Kontaktní formulář

Zadána nesprávná e-mailová adresa Pole nemůže být prázdné
Zpráva musí obsahovat obsah

Osobní data jsou zpracovávána společností BaseLinker s.r.o., IČO: 11963417, se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha 2 - Nové Město (dále jen „BaseLinker“), za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném a účinném znění.

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, získáváme výše uvedený souhlas se zpracováním emailové adresy za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky nařízení GDPR.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

V případech stanovených zákonem máte právo:

  • souhlas kdykoli odvolat. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu, můžete tak učinit zde nebo nás kontaktovat na emailové adrese: privacy@baselinker.com.
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům a obdržení jejich kopie,
  • právo na opravu Vašich osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů – pokud je právním základem jejich zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů – pokud je právním základem jejich zpracování oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře a je zaznamenán v databázi BaseLinker v okamžiku odeslání formuláře. Úplné informace.


Testujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů