Kontaktujte nás

Pokud již jste uživatelem systému, vyberte první možnost. Budete přesměrováni na panel, nejjednodušší způsob, jak se k nám dostat. Pokud o založení účtu teprve uvažujete, máte dotazy nebo píšete o spolupráci, zvolte druhou možnost pro zobrazení kontaktního formuláře.

Odešlete žádost v části „Nápověda a kontakt“ na uživatelském panelu BaseLinker. Tímto způsobem bude váš dotaz odeslán do našeho lístkového systému pro lepší služby podpory.

Máte dotazy, potřebujete individuální integraci nebo píšete o jiném problému (spolupráce, partneři)?

E-mailem: info.cz@baselinker.com

Jsme připraveni vám kdykoliv pomoci BaseLinker integrace nastavit pro vaše individuální potřeby. Hledáte další informace o tom, jak založit účet, jak provést integraci, nebo se chcete dozvědět více o tom, jak služba funguje? Podrobné pokyny naleznete v části „Podpora“.

Kontaktní formulář

Zadána nesprávná e-mailová adresa Pole nemůže být prázdné
Zpráva musí obsahovat obsah

Osobní data jsou zpracovávána společností BaseLinker s.r.o., IČO: 11963417, se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha 2 - Nové Město (dále jen „BaseLinker“), za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném a účinném znění.

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, získáváme výše uvedený souhlas se zpracováním emailové adresy za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky nařízení GDPR.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

V případech stanovených zákonem máte právo:

  • souhlas kdykoli odvolat. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu, můžete tak učinit zde nebo nás kontaktovat na emailové adrese: privacy@baselinker.com.
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům a obdržení jejich kopie,
  • právo na opravu Vašich osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů – pokud je právním základem jejich zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů – pokud je právním základem jejich zpracování oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře a je zaznamenán v databázi BaseLinker v okamžiku odeslání formuláře. Úplné informace.


Testujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů